Γιατί επέλεξα σπουδές στη Βιολογία

Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2008 06:04
Λάβαμε από τον Αλέξανδρο, φοιτητή πλέον του Βιολογικού Τμήματος της Αθήνας, ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τις σπουδές στη Βιολογία. Δημοσιεύουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μήνυμά του νεαρού φίλου μας, και του ευχόμαστε καλή πρόοδο και επίτευξη όλων των προσδοκιών του.
Ήδη από μικρή ηλικία είχα αποφασίσει ότι όταν έρθει η ώρα της επιλογής θα ακολουθούσα το δρόμο των θετικών επιστημών. Τώρα σε ποια από όλες τις θετικές επιστήμες θα αφοσιωνόμουν, αυτό απαιτούσε περισσότερη σκέψη. Έτσι ένα χρόνο πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις αποφάσισα ότι πιο πολύ από όλες μου ταίριαζε η Βιολογία. Οι λόγοι που με οδήγησαν σε αυτή την επιλογή ήταν ποικίλοι. Αρχικά, από μικρός φανταζόμουν τον εαυτό μου πάνω σε έναν ερευνητικό πάγκο και ποια επιστήμη είναι πιο ανοικτή στον ερευνητικό τομέα οπό τη Βιολογία.
Συγχρόνως η Βιολογία είναι μία επιστήμη της οποίας οι ανακαλύψεις έχουν άμεση και χειροπιαστή εφαρμογή. Μπορούν για παράδειγμα να θεραπεύσουν μία ασθένεια που πλήττει τον ανθρώπινο πληθυσμό ή ακόμη να βοηθήσουν στην μελέτη της εξέλιξης του ανθρώπου και γενικότερα της ζωής πάνω στον πλανήτη μας. Συγχρόνως μέσα από τις ανακαλύψεις αυτές απαντώνται σταδιακά ερωτήματα που ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους από τα αρχαία χρόνια. ερωτήματα φιλοσοφικά.
Μέσα από την διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων και γενικότερα μέσα από την επιστήμη ολοκληρώνεται ο άνθρωπος ως οντότητα και ξεπερνάει το φόβο για το άγνωστο, κυριότερη έκφραση του οποίου αποτελεί ο φόβος για το θάνατο. Ακριβώς αυτή η ενασχόληση της Βιολογίας με όλα τα έμβια όντα και όχι η εστίαση στον άνθρωπο αυτόν καθεαυτόν είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που επέλεξα να σπουδάσω Βιολογία. Διότι έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται φανερές οι επιπτώσεις της τοποθέτησης του ανθρώπου στο επίκεντρο όλης της ζωής στον πλανήτη Γη. Τέλος, η Βιολογία αποτελεί την επιστήμη του μέλλοντος και παράλληλα υπάρχουν πολλές επαγγελματικές διέξοδοι σε όλο τον κόσμο.

πηγή

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 25 Νοεμβρίου, 2012

3 σκέψεις στο “Γιατί επέλεξα σπουδές στη Βιολογία

 1. Οι Βιολόγοι ανήκουν σε αναγνωρισμένο ενιαίο κλάδο του ΕΣΥ.
  Α) Οι Βιολόγοι ανήκουν σε αναγνωρισμένο ενιαίο κλάδο του ΕΣΥ σύμφωνα με τα άρθρα 40-44 του νομ.2591/21-8-97 και άρθρο 13 παρ.3 του νομ.2889/2-3-01.
  Β) Ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων, ισότιμα με τους άλλους επιστήμονες που την απαρτίζουν ( άρθρο 56 παρ.2 του νόμου 2071/15-7-92).
  Γ) Εκλέγονται σε αυτόνομη θέση του Επιστημονικού Συμβουλίου των Νοσοκομείων, βάση του άρθρου 2 παρ.16 του νόμου 3204/23-12-2003 ΦΕΚ 296Α΄ (εκλογή Επιστήμονα μη Ιατρού κατηγορίας ΠΕ)
  Δ) Εφημερεύουν ισότιμα με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας στα τμήματά τους, έχοντας την πλήρη ευθύνη της ενεργούς εφημερίας τους και καλύπτοντας μόνοι τους επάξια τις επί 24ώρου αυξημένες ανάγκες όλων των κλινικών των Νοσοκομείων της χώρας (άρθρο 88 του νόμου 2071/15-7-92 ΦΕΚ 123 , άρθρο 13 παρ. 16 του νομ. 2889/2-3-01 και άρθρο 13 του νομ. 3204/2003 ΦΕΚ. 296).
  Ε) Με το άρθρο 11 του νόμου 1397/83 προβλέπεται ότι επιστημονικός υπεύθυνος του κάθε τμήματος δύναται να είναι Ιατρός ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας που υπηρετεί στο τμήμα (δηλ. Βιοχημικός, Βιολόγος).
  Στ) Στην με Αρ. Απόφ. 5 της Ολομέλειας 125-1-89 , του ΚΕΣΥ , <> ,αναφέρεται ότι το επιστημονικό προσωπικό του Βιοχημικού, Ανοσολογικού, Αιματολογικού κλπ εργαστηρίου που αποτελείται εκτός από Ιατρούς και από Βιοχημικούς – Βιολόγους διεκπεραιώνει την αναλυτική διαδικασία, αξιολογεί και ελέγχει τα αποτελέσματα μέχρι και την αποστολή τους…

  Εξ’ όλων των ανωτέρω είναι φανερό ότι τόσο η πολιτεία όσο και τα θεσμικά της όργανα με γνώμονα το γεγονός ότι έχουν κοινό αντικείμενο ανάλυσης ( βιοχημικές εξετάσεις αίματος, ούρων, εγκεφαλονωτιαίου υγρού κλπ ) και κοινό επιστημονικό χώρο εργασίας (διαγνωστικά εργαστήρια Δημόσιας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) ουδέποτε αμφισβήτησε την ισοτιμία των πτυχίων μέσα στον ενιαίο κλάδο Βιοχημικών – Βιολόγων . Η δε νομοθεσία που διέπει τον ενοποιημένο κλάδο διαπνέεται από πνεύμα ισοτιμίας και ισονομίας και για τις δυο επιστήμες.

 2. Aγαπητέ κύριε Καλοδήμο,

  Αφού σας συγχαρούμε για την ομολογουμένως εξαιρετική ιστοσελίδα που διαχειρίζεστε θα θέλαμε για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών σας να επικαιροποιήσετε το “προφίλ” του επαγγελματία Βιολόγου στην Ελλάδα με βάση τη νομοθεσία.

  Σας παραθέτουμε τη ”μονογραφία” του επαγγέλματος ευελπιστώντας και στην παρουσίαση της εκ μέρους σας.

  —————

  Eίναι εντελώς λανθασμένες οι φήμες από ορισμένα σχολεία, forum και φροντιστήρια ότι οι Βιολόγοι στην Ελλάδα είναι αναγκασμένοι να απασχοληθούν μόνο με την εκπαίδευση ή την έρευνα.

  Οι Βιολόγοι έχουν ενεργό ρόλο στον τομέα Υγείας. Ειδικότερα με βάση το νόμο :

  ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

  Α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994 ) ως ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται: Όσοι ασκούν το επάγγελμα του γιατρού (…), βιολόγου κ.α. Ως ελεύθερος επαγγελματίας ο Βιολόγος δύναται να ιδρύει ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών βιολογίας (υπογράφοντας απόδειξη παροχής υπηρεσιών βιολόγου στη μοριακή μικροβιολογία, βιοχημεία, γενετική, ανοσοβιολογία κ.α.) ή ιδιωτικά ανεξάρτητα κέντρα (εργαστήρια) δοκιμών-αναφοράς-ποιοτικού ελέγχου με άδεια από το υπουργείο Εμπορίου. Β) ΟΔΗΓΙΑ 2004/23/ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 : “Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πρέπει να είναι κάτοχος τεκμηρίου επίσημης εκπαίδευσης στον τομέα της ιατρικής ή των βιολογικών επιστημών, το οποίο χορηγείται με την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών
  Γ) Ειδική περίπτωση ιδιωτικού εργαστηρίου που διευθύνουν οι Βιολόγοι είναι το εργαστήριο ανάλυσης σπέρματος (σπερματολογίας) πχ. ως μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ( άρθρο 43α του Ν. 3190/1995 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993)

  ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:

  Α) Οι Βιολόγοι ανήκουν σε αναγνωρισμένο ενιαίο κλάδο του ΕΣΥ σύμφωνα με τα άρθρα 40-44 του νομ.2591/21-8-97 και άρθρο 13 παρ.3 του νομ.2889/2-3-01. Β) Ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων, ισότιμα με τους άλλους επιστήμονες που την απαρτίζουν (άρθρο 56 παρ.2 του νόμου 2071/15-7-92). Γ) Εκλέγονται σε αυτόνομη θέση του Επιστημονικού Συμβουλίου των Νοσοκομείων, βάση του άρθρου 2 παρ.16 του νόμου 3204/23-12-2003 ΦΕΚ 296Α΄ (εκλογή Επιστήμονα μη Ιατρού κατηγορίας ΠΕ) Δ) Εφημερεύουν ισότιμα με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας στα τμήματά τους, έχοντας την πλήρη ευθύνη της ενεργούς εφημερίας τους και καλύπτοντας μόνοι τους επάξια τις επί 24ώρου αυξημένες ανάγκες όλων των κλινικών των Νοσοκομείων της χώρας (άρθρο 88 του νόμου 2071/15-7-92 ΦΕΚ 123 , άρθρο 13 παρ. 16 του νομ. 2889/2-3-01 και άρθρο 13 του νομ. 3204/2003 ΦΕΚ. 296). Ε) Με το άρθρο 11 του νόμου 1397/83 προβλέπεται ότι Επιστημονικός Υπεύθυνος-Διευθυντής του κάθε τμήματος δύναται να είναι Ιατρός ή άλλος επιστήμονας (δηλ. Βιολόγος ή Βιοχημικός) της Ιατρικής Υπηρεσίας που υπηρετεί στο τμήμα. Στ) Στην με Αρ. Απόφ. 5 της Ολομέλειας 125-1-89, του ΚΕΣΥ, <>, αναφέρεται ότι το επιστημονικό προσωπικό του Βιοχημικού, Ανοσολογικού, Αιματολογικού κλπ εργαστηρίου που αποτελείται εκτός από Ιατρούς και από Βιολόγους διεκπεραιώνει την αναλυτική διαδικασία, αξιολογεί και ελέγχει τα αποτελέσματα μέχρι και την αποστολή τους. Z) Στα ΔΗΜΌΣΙΑ εργαστήρια του ΙΚΑ τα σπερμοδιαγράμματα πρέπει να υπογράφονται από ιατρό μικροβιολόγο- βιοπαθολόγο ή και βιολόγο, αλλά όχι από ιατρό-γυναικολόγo.

Τα σχόλια είναι κλειστά.