Στο ΟΕΕ οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε για την αναγνώριση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Σας παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος (ΤΟΔΑ)
Θάνος Κριεμάδης

Η απόφαση εδώ

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 19 Ιουλίου, 2013