Διαδικασία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Πανεπιστημιακών Πτυχίων μέσω φοίτησης σε Κολλέγιο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4093|2012 (ΦΕΚ 222 Τεύχος Α’) και την πρόσφατη τροποποίησή του με τον Νόμο 4111|2013 (ΦΕΚ 18 Τεύχος Α’ ), επεκτείνεται η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών Πτυχίων, που δίδονται και μετά από φοίτηση σε Ελληνικά Κολλέγια που συνεργάζεται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Με αυτούς τους Νόμους τροποποιείται το Π.Δ. 38|2010 και έτσι όλα τα Πανεπιστημιακά Πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. είναι πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Δηλαδή οι κάτοχοι αυτών θα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων.

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) (ΦΕΚ 527/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.-18.11.2012) είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης τόσο  επαγγελματικών προσόντων όσο και επαγγελματικής ισοδυναμίας.

 

Β. Διαδικασία Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Για κατόχους πτυχίων που δεν πληρούν τι προϋποθέσεις της Οδηγίας 36|2005)

Αυτή η αναγνώριση καθιερώθηκε με τους ανωτέρω Νόμους, οι οποίοι συμπλήρωσαν και τροποποίησαν το Π.Δ. 38/2010.

Ο ενδιαφερόμενος απόφοιτος καλείται να συμπληρώσει την σχετικη αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στον σύνδεσμο: http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-epaggelmatikon-prosonton.html) και να καταθέσει τον σχετικό φάκελο στο αρμόδιο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 στο Μαρούσι τηλ.: 210 3442485-3443163-3443168 / e-mail:srpq@minedu.gov.gr

Η διαδικασία αναγνώρισης διαρκεί έως (4) μήνες.

Σημ.:    Το πτυχίο σπουδών και η αναλυτική βαθμολογία υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί και μεταφρασθεί από το Βρετανικό Συμβούλιο (Πλ. Κολωνακίου 17 Τ.Κ. 10673 τηλ: 210 3692333), αντικαθιστώντας έτσι την απαίτηση να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους του Βρετανικού Συμβουλίου.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

 1. Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)

http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-epaggelmatikon-prosonton.html

2. Βρετανικό Συμβούλιο:

http://www.britishcouncil.org/gr/greece-education-document-translation-and-verification.htm

http://www.britishcouncil.org/gr/greece-education-document-services-verification-   code-of-practice.pdf

http://www.britishcouncil.org/gr/greece-education-document-services-faqs-gr.pdf

 

Α. Διαδικασία Αναγνώρισης Επαγγελματικών  Προσόντων (με βάση την Οδηγία 36|2005)

Αυτή η αναγνώριση γίνεται με βάση το Π.Δ. 38/2010, το οποίο ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο την Οδηγία 36/2005.

Για τα δικαιολογητικά για την παραπάνω διαδικασία πατήστε εδώ.

Για την σχετική αίτηση αναγνώρισης πατήστε εδώ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

 Οδηγός Χρήσης / 66 Ερωτήσεις-66 Απαντήσεις

Κώδικας Εφαρμογής της Οδηγίας 36|2005

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείται ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει με το Κολλέγιο, στο οποίο φοίτησε.

πηγή:  hca.gr