n4972/2022

Άρθρο 181
Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο το ύψος του χορηγούμενου ετήσιου στεγαστικού επιδόματος αυξάνεται από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, β) μετά από το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και γ) στο παλαιό δεύτερο και στο παλαιό τρίτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση προς τον σκοπό εναρμόνισης προς τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα της παρούσας όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρούσας χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).».
2. Η παρ. 1 ισχύει και για τους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.