ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 1007
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.42
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.eds.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412716/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/wptmimaup12.php on line 357
---------------------------------

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων (παρ. 2  άρθρου 29 του N. 4521/2018   )
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει συνολικά 58 μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλογής, σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις) και διαρθρώνεται σε 8 (οκτώ) εξάμηνα.

Τα Πεδία
1. Σχεδιασμός, διδασκαλία και αξιολόγηση των ανθρωπιστικών μαθημάτων
2. Εκπαιδευτικές καινοτομίες, νέοι γραμματισμοί και έρευνα
3. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση
4. Ετερότητα : ειδική αγωγή και διαπολιτισμική εκπαίδευση
5. Πολιτική, διοίκηση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης
6. Εκπαίδευση και κοινωνία