ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Last updated on July 5th, 2020 at 06:01 pm

1007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων (παρ. 2  άρθρου 29 του N. 4521/2018   )
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει συνολικά 58 μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλογής, σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις) και διαρθρώνεται σε 8 (οκτώ) εξάμηνα.

Τα Πεδία
1. Σχεδιασμός, διδασκαλία και αξιολόγηση των ανθρωπιστικών μαθημάτων
2. Εκπαιδευτικές καινοτομίες, νέοι γραμματισμοί και έρευνα
3. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση
4. Ετερότητα : ειδική αγωγή και διαπολιτισμική εκπαίδευση
5. Πολιτική, διοίκηση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης
6. Εκπαίδευση και κοινωνία

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 1007
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Βάση (2020) : 13175
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.eds.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412716/2020
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση Αξιολόγηση:
Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2020 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Εισακτέων 2001- 2020 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Πορτιμήσεων Επιτυχόντων 2020 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Συνολικών Πορτιμήσεων Υποψηφίων 2020 : Εδώ
Κατευθύνσεις:
---------------------------------
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com