Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας ΕΚΠΑ (123 )

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 123
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 14.13
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.pspa.uoa.gr
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΑΡΧ: 30 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Κατευθύνσεις:
# Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
# Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο
# Πολιτική Ανάλυση
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ
[5] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
[0] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[0] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
[0] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[0] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
[4] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[5] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι
[0] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΕΘΝΟΣ-ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[0] [ΒΥ] ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
[0] [ΒΥ] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ
[0] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 5ου ΑΙΩΝΑ: ΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ
[0] [ΒΥ] Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ
[7] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
[0] [ΒΥ] ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
[4] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[1] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
[0] [ΒΥ] ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[0] [ΒΥ] ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΜΑΡΞΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
[3] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι
[0] [ΒΥ] ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
[0] [ΒΥ] ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[0] [ΒΥ] ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
[8] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ι
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
[2] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΚΡΟΘΕΩΡΙΑ & ΡΥΘΜΙΣΗ
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΕΥΝΣ ΚΑΙ ΣΟΥΜΠΕΤΕΡ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
[2] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[5] [ΒΥ] ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[2] [ΒΥ] ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
[4] [ΒΥ] ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
[4] [ΒΥ] ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
[4] [ΒΥ] ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
[0] [ΒΥ] ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[8] [ΒΥ] ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
[0] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
---------------------------------

Σύντομο ιστορικό

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα άλλα Τμήματά της Σχολής είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.

Η ανεξάρτητη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης άρχισε το 1982, με την εφαρμογή του Νόμου 1268/1982 (Ε.τ.Κ. A’, φ. 87/16.7.1982). Ως τότε είχε λειτουργήσει για πολλά χρόνια με διάφορες μορφές, αλλά χωρίς διοικητική αυτοτέλεια, ως μέρος της Νομικής Σχολής. Αρχικά λειτούργησε ως Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, ως χωριστή “κατεύθυνση” (όπως θα λέγαμε σήμερα) στο τελευταίο έτος σπουδών. Αργότερα, απέκτησε πιο αυτόνομη υπόσταση, πάντοτε στο πλαίσιο της Νομικής Σχολής, ως Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών.

Το αντικείμενο του Tμήματος

To Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος εκφράζεται από τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών σε δύο διαδοχικές φάσεις, η καθεμία από τις οποίες διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο τοποθετεί την Πολιτική Επιστήμη, ως προς τις βασικές παραμέτρους της, στο γενικότερο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ παράλληλα προσφέρει μια ευρύτερη εποπτεία των επιμέρους κλάδων που συνθέτουν το περιεχόμενό της.
Oι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών:
• Κύκλος Σπουδών Πολιτικής Ανάλυσης
• Κύκλος Σπουδών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
• Κύκλος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης
Ένας τέταρτος Κύκλος Σπουδών με αντικείμενο την Κοινωνική Πολιτική έχει ήδη οργανωθεί και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος πρόκειται να αποφασίσει για την έναρξή του, μόλις εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που αφορούν τη στελέχωση και τη λειτουργία του.

Με τους κύκλους σπουδών εξασφαλίζεται επίσης η ακαδημαϊκή προετοιμασία των αποφοίτων του Τμήματος για την επαγγελματική τους απασχόληση σε περιοχές, όπως η πολιτική ανάλυση, η πολιτική θεωρία, η κοινωνιολογία, η κοινωνική πολιτική, οι διεθνείς σχέσεις, η ελληνική και διεθνής (ιδιαίτερα κοινοτική) διπλωματία, η δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση σε εθνικούς και διεθνείς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις κ.ά.

Δομή και λειτουργία του Tμήματος

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας, το Τμήμα είναι οργανωμένο σε Τομείς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε επιμέρους γνωστικά πεδία και στους οποίους είναι κατανεμημένο το διδακτικό του προσωπικό. O Διευθυντής ή η Διευθύντρια του κάθε Τομέα εκλέγεται από τα μέλη του.

Oι Τομείς του Τμήματος είναι τέσσερις:

1. Τομέας Πολιτικής Επιστήμης
2. Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας
3. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
4. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

pspa

Επαγγελματικές Δυνατότητες

-Μπορούν να εργαστούν ως διοικητικά στελέχη του στενού και του ευρύτερου του δημοσίου τομέα.
-Μπορούν να δώσουν εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης   (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με πλεονέκτημα την συνάφεια στα  μαθήματα  εισαγωγής. Μπορείτε να δείτε τη προκήρυξη του τελευταίου διαγωνισμού της  Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (23ος) εδώ.
Στο τελευταίο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ενενήντα οκτώ άτομα,  πέτυχαν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού. Οι εισαχθέντες και εισαχθείσες, 51 άνδρες και 47 γυναίκες, πρόκειται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 18 μηνών, εμπλουτισμένο με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, είχαν υποβάλλει αίτηση 2.497 άτομα, από τα οποία δικαίωμα συμμετοχής είχαν 2.196. Στο πρώτο μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου (Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους) παρουσιάστηκαν 1.297 άτομα και στο δεύτερο (Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική) 1.192, ενώ στο τελικό στάδιο διαγωνίστηκαν οι πρώτοι 201 που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία.
Ο διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διενεργείται σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό.
1. Το προκαταρκτικό στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα παρακάτω μαθήματα:
1.1 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
1.2 Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική
2. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει:
2.1. Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.
2.2 Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη από την Κ.Ε.Ε., ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τον Πίνακα γνωστικών πεδίων που ακολουθεί. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την αρμόδια επιτροπή.

Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
123 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 13.62 14770 250 233 0 4 0 εδώ Inf Math OS
357 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 9.08 14610 830 143 0 4 0 εδώ Inf Math OS
125 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 11.35 13120 500 148 0 4 0 εδώ Inf Math OS
411 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΠΕΛ 1 11.92 11400 -80 137 0 4 0 εδώ Inf Math OS
373 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 9.08 10115 430 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
351 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 9.08 9425 350 252 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1093 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5345 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------