ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
Κωδικός : 1288
Ίδρυμα: ΠΑΠΑΤ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕT (2023) : 9.90
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://susagri.upatras.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 5 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές
  • Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο, σε Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.