Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων [130]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 130
Ίδρυμα: ΠΙ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 10.43
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://ptde.uoi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[6] [ΒΥ] Αξιολόγηση στην εκπαίδευση
[7] [ΒΥ] Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα
[2] [ΒΥ] Βασικές Έννοιες της Φυσικής
[1] [ΒΥ] Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών
[1] [ΒΥ] Γενική Ψυχολογία Ι
[4] [ΒΥ] Γενική Ψυχολογία ΙΙ
[1] [ΒΥ] Γερμανικά Αρχάριοι
[1] [ΒΥ] Γερμανικά Μεσαίοι
[6] [ΒΥ] Γλωσσικές Διαταραχές
[3] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία
[8] [ΒΥ] Διαπολιτισμική Διδακτική
[4] [ΒΥ] Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ΙΙ
[4] [ΒΥ] Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Παιδαγωγική
[8] [ΒΥ] Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία
[8] [ΒΥ] Διδακτική Θρησκευτικών
[8] [ΒΥ] Διδακτική της Γεωγραφίας
[4] [ΒΥ] Διδακτική της Γλώσσας Ι
[7] [ΒΥ] Διδακτική της Γλώσσας ΙΙ
[4] [ΒΥ] Διδακτική των Μαθηματικών Ι
[7] [ΒΥ] Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ
[7] [ΒΥ] Διδακτική Φυσικής
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Μαθηματικών
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Διδακτική Θεώρηση
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Στατιστική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική Ι
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Εξελικτική Ψυχολογία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστημολογία
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Νεοελληνικό λόγο
[5] [ΒΥ] Εκπαίδευση και Εθνικές ιδέες στα Βαλκάνια
[6] [ΒΥ] Εκπαίδευση και ΜΜΕ (Κοινωνιολογία)
[4] [ΒΥ] Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα
[1] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης
[3] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Ψυχολογία
[4] [ΒΥ] Εναλλακτικές χρήσεις της λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική πράξη
[8] [ΒΥ] Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
[7] [ΒΥ] Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών
[7] [ΒΥ] Εργαστήρια Μικροδιαδασκαλιών: Διδακτικές Εφαρμογές
[6] [ΒΥ] Εργαστηριακή προσέγγιση εννοιών της Φυσικής
[5] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Διδακτική Μεθοδολογία
[1] [ΒΥ] Η Προσωπικότητα και το έργο του Εκπαιδευτικού
[5] [ΒΥ] Θέματα Θρησκειολογίας και Θεολογίας
[6] [ΒΥ] Θέματα Θρησκειοπαιδαγωγικής
[8] [ΒΥ] Θέματα Ψυχολογίας της Εφηβείας: Ανάπτυξη και Ανθεκτικότητα
[1] [ΒΥ] Θεματική Γεωγραφία
[7] [ΒΥ] Θρησκεία και Πολιτισμός
[6] [ΒΥ] Ιστορία και Σχολική Γνώση
[1] [ΒΥ] Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ι
[4] [ΒΥ] Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ΙΙ
[4] [ΒΥ] Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη
[4] [ΒΥ] Κοινωνική Φιλοσοφία
[2] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι
[7] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογικά Ζητήματα
[6] [ΒΥ] Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ
[4] [ΒΥ] Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας Ι
[5] [ΒΥ] Μικροκοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στη Σχολική Καθημερινότητα
[6] [ΒΥ] Νεοελληνική Πεζογραφία
[8] [ΒΥ] Νοητική Υστέρηση - Ευφυϊα
[2] [ΒΥ] Οργάνωση Ελληνικού Εκπ/κου Συστήματος Ι
[6] [ΒΥ] Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ1
[7] [ΒΥ] Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ2
[5] [ΒΥ] Παιδαγωγική Επιστημολογία
[6] [ΒΥ] Παιδαγωγική Συμβουλευτική
[7] [ΒΥ] Παιδαγωγική της Ένταξης
[3] [ΒΥ] Παιδική Λογοτεχνία
[2] [ΒΥ] Περιβαλλοντικές Επιστήμες
[3] [ΒΥ] Πληροφορική και Εκπαίδευση
[8] [ΒΥ] Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
[5] [ΒΥ] Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας
[6] [ΒΥ] Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση
[5] [ΒΥ] Συγκριτική Παιδαγωγική
[4] [ΒΥ] Σχολικές Βιβλιοθήκες
[3] [ΒΥ] Σχολική Παιδαγωγική Ι
[7] [ΒΥ] Τεχνικές του Αφηγηματικού Λόγου στην εκπ/κή πράξη
[3] [ΒΥ] Το παιδικό βιβλίο
[5] [ΒΥ] Φιλοσοφία Νεοελληνικoύ Διαφωτισμού
[3] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Παιδείας Ι
[8] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Παιδείας ΙΙ
[3] [ΒΥ] Φυσική στη Καθημερινή Ζωή
[5] [ΒΥ] Ψυχολογία του παιδικού σχεδίου
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
128 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 12.54 16225 475 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
140 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1,2,3,4 8.36 16050 600 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
164 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 1,2,3,4 8.36 15125 800 152 0 4 0 εδώ Inf Math OS
130 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1,2,3,4 10.45 14450 650 227 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1286 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1,2,3,4 12.02 14344 476 250 80 4 0 εδώ Inf Math OS
132 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1,2,3,4 10.45 13350 675 183 0 4 0 εδώ Inf Math OS
334 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1,2,3,4 8.36 13020 750 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
142 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 1,2,3,4 8.36 12925 600 240 0 4 0 εδώ Inf Math
143 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΑΙΓ 1,2,3,4 8.36 11925 800 340 0 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1952 80 4 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4300 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή:

[132] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
[143] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
[334] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
[128] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
[164] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)
[140] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
[142] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[130]Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Το Τμήμα της Πάτρας είναι ΜΗ αντίστοιχο.

[1286] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση.

Διορίζονται στη στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλοι κλαδος ΠΕ70 μέσω ΑΣΕΠ
Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 70.00] Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής- Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990?1991, δεδομένου ότι οι ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδημίες από το 1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και π.δ. 24/1990).

ΑΣΕΠ/Κλάδος ΠΕ70
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 διαγωνίστηκαν 2310 άτομα για 2120 θέσεις δηλαδή αναλογία θέσεων/Συμμετεχόντων: 1:1 .
Όμως από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά να πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων . Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν μόνο 2.310 υποψήφιοι και απο αυτούς μόνο 962 πέρασαν τη βάση. Επειδή όμως δεν υπήρχαν αδιόριστοι στον Ενιαίο Πίνακα τελικά διορίστηκαν όλοι. Οι διορισμοί γίνονται κατά 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και 40% από τον Ενιαίο Πίνακα.
Στον ΑΣΕΠ Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, ανάλογα με τον κλάδο – ειδικότητα τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: α) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και β) την Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, σε συνδυασμό πάντοτε με τον αριθμό των προ κηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.
Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθμούς της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεων στο βαθμό της γραπτής εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α)το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β)ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ)ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.
Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προ ηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.