ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Κωδικός : 1391
Ίδρυμα: ΠΑΑΙΓ
Site: http://www.mar.aegean.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.31
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 30
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18185
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9075
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 130
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 130
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 104
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 109
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 40
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 16100
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8880
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 13
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
[1] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
[1] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[4] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[4] [ΒΥ] ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
[5] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
[5] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[5] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΩΚΕΑΝΟ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ)
[6] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[6] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
[7] [ΒΥ] ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[8] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[8] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
---------------------------------

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διεξάγει έρευνα και προσφέρει σπουδές στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Ωκεανογραφία), την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, καθώς και την Διαχείριση των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων και Πόρων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. Τηλεπισκόπηση, GIS, Υδροακουστική Τεχνολογία, Μοντέλα) για την εκπαίδευση στις Θαλάσσιες και Παράκτιες Εφαρμογές.

Το Τμήμα Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας που προσφέρει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ωκεανογραφία, τις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες και τη Διαχείριση του Παράκτιου Περιβάλλοντος, εκτελώντας διεθνούς επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια. Η ίδια η φύση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων αβιοτικών και βιοτικών συνιστωσών στο θαλάσσιο περιβάλλον υπαγορεύει ένα πρόγραμμα σπουδών με ισχυρότατο εργαστηριακό χαρακτήρα και μεγάλο εύρος αντικειμένων και κατευθύνσεων, εκτεινόμενων από την Ωκεανογραφία έως τις Υδατοκαλλιέργειες και τις Υποθαλάσσιες Εφαρμογές, και από τη μελέτη των Ασθενειών Ιχθύων έως τη διερεύνηση της Κλιματικής Αλλαγής, και απαιτεί μια συνθετική ερευνητική και εκπαιδευτική προσέγγιση. Η παρεχόμενη εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει την απόκτηση δεξιοτήτων πολύτιμων στην αγορά εργασίας, όπως χρήση σύγχρονων εργαστηριακών και υπολογιστικών μεθόδων και οργάνων.

Με κατοχυρωμένες τις επαγγελματικές διεξόδους του Ιχθυολόγου και Περιβαλλοντολόγου, το Τμήμα προσφέρει ένα ισχυρό πτυχίο τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουνίου, 2019