ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Κωδικός : 1391
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2022) : 9.50
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.mar.aegean.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1670/2022
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 30
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[1] [ΒΥ] ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[1] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[1] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
[6] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ)
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[2] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
[8] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
[3] [ΒΥ] ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[3] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[5] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[1] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[4] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΩΚΕΑΝΟ
[3] [ΒΥ] ΧΗΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[6] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
---------------------------------

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διεξάγει έρευνα και προσφέρει σπουδές στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Ωκεανογραφία), την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, καθώς και την Διαχείριση των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων και Πόρων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. Τηλεπισκόπηση, GIS, Υδροακουστική Τεχνολογία, Μοντέλα) για την εκπαίδευση στις Θαλάσσιες και Παράκτιες Εφαρμογές.

Το Τμήμα Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας που προσφέρει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ωκεανογραφία, τις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες και τη Διαχείριση του Παράκτιου Περιβάλλοντος, εκτελώντας διεθνούς επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια. Η ίδια η φύση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων αβιοτικών και βιοτικών συνιστωσών στο θαλάσσιο περιβάλλον υπαγορεύει ένα πρόγραμμα σπουδών με ισχυρότατο εργαστηριακό χαρακτήρα και μεγάλο εύρος αντικειμένων και κατευθύνσεων, εκτεινόμενων από την Ωκεανογραφία έως τις Υδατοκαλλιέργειες και τις Υποθαλάσσιες Εφαρμογές, και από τη μελέτη των Ασθενειών Ιχθύων έως τη διερεύνηση της Κλιματικής Αλλαγής, και απαιτεί μια συνθετική ερευνητική και εκπαιδευτική προσέγγιση. Η παρεχόμενη εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει την απόκτηση δεξιοτήτων πολύτιμων στην αγορά εργασίας, όπως χρήση σύγχρονων εργαστηριακών και υπολογιστικών μεθόδων και οργάνων.

Με κατοχυρωμένες τις επαγγελματικές διεξόδους του Ιχθυολόγου και Περιβαλλοντολόγου, το Τμήμα προσφέρει ένα ισχυρό πτυχίο τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com