ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Last updated on June 19th, 2019 at 01:17 pm

1391 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Κωδικός : 1391
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 4
Πόλη: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Βάση (2021) : 9048
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.mar.aegean.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1670/2022
Οδηγός Σπουδών :
Εξωτερική Αξιολόγηση Αξιολόγηση:
Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Εισακτέων 2001- 2022 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Πορτιμήσεων Επιτυχόντων 2021 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Συνολικών Πορτιμήσεων Υποψηφίων 2021 : Εδώ
Κατευθύνσεις:
---------------------------------

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διεξάγει έρευνα και προσφέρει σπουδές στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Ωκεανογραφία), την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, καθώς και την Διαχείριση των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων και Πόρων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. Τηλεπισκόπηση, GIS, Υδροακουστική Τεχνολογία, Μοντέλα) για την εκπαίδευση στις Θαλάσσιες και Παράκτιες Εφαρμογές.

Το Τμήμα Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας που προσφέρει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ωκεανογραφία, τις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες και τη Διαχείριση του Παράκτιου Περιβάλλοντος, εκτελώντας διεθνούς επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια. Η ίδια η φύση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων αβιοτικών και βιοτικών συνιστωσών στο θαλάσσιο περιβάλλον υπαγορεύει ένα πρόγραμμα σπουδών με ισχυρότατο εργαστηριακό χαρακτήρα και μεγάλο εύρος αντικειμένων και κατευθύνσεων, εκτεινόμενων από την Ωκεανογραφία έως τις Υδατοκαλλιέργειες και τις Υποθαλάσσιες Εφαρμογές, και από τη μελέτη των Ασθενειών Ιχθύων έως τη διερεύνηση της Κλιματικής Αλλαγής, και απαιτεί μια συνθετική ερευνητική και εκπαιδευτική προσέγγιση. Η παρεχόμενη εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει την απόκτηση δεξιοτήτων πολύτιμων στην αγορά εργασίας, όπως χρήση σύγχρονων εργαστηριακών και υπολογιστικών μεθόδων και οργάνων.

Με κατοχυρωμένες τις επαγγελματικές διεξόδους του Ιχθυολόγου και Περιβαλλοντολόγου, το Τμήμα προσφέρει ένα ισχυρό πτυχίο τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com