ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
Κωδικός : 1456
Ίδρυμα: ΙΟΝΠΑ
Site: https://dmc.ionio.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 14990
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9030
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 263
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 260
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 208
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 208
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18010
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12315
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 26
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί στόχοι

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών εστιάζουν στην κατάκτηση θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων προετοιμάζοντας υψηλού επιπέδου στελέχη Επικοινωνίας που μπορούν να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι καλύπτουν αφενός την κατάκτηση των γνώσεων της επιστήμης της Επικοινωνίας για την επαγγελματική ενασχόληση των πτυχιούχων ως επικοινωνιολόγοι και στελέχη επικοινωνίας και αφετέρου καλύπτουν τις ραγδαίες και διαρκείς αλλαγές του τομέα της Επικοινωνίας, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των καινοτομιών και των εξελίξεων των Ψηφιακών Μέσων, ανοίγοντας νέες επαγγελματικές προοπτικές και στον ψηφιακό κόσμο. Οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα έχουν πολλαπλασιάσει τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας τόσο μέσω των εξελίξεων του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων, της δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου, όσο και μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στους διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης σε αυτά με νέες συσκευές (smartphones, tablets, smartTVs, διαδραστικές επιφάνειες κ.α.). Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας προσφέρει στον επαγγελματία του χώρου της επικοινωνίας πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες για δημιουργικότερες και αποτελεσματικότερες επικοινωνιακές στρατηγικές, εκστρατείες και ενέργειες στο σύγχρονο και απαιτητικό επαγγελματικό στίβο. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας καλύπτει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τις παραπάνω προκλήσεις προσφέροντας αντίστοιχες σπουδές που συνδυάζουν θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του μάρκετινγκ περιεχομένου, της διοίκησης επιχειρήσεων, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα Ψηφιακά Μέσα και την Επικοινωνία και μπορούν να καλύψουν επαγγελματικούς στόχους, απασχολούμενοι ως:

στελέχη Επικοινωνίας σε Γραφεία Τύπου ή Δημοσίων Σχέσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

στελέχη σε Τμήματα Μέσων Ενημέρωσης, Τμήματα Μάρκετινγκ, Τμήματα Πωλήσεων και Διαφήμισης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

στελέχη εταιρειών Επικοινωνίας, εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιρειών, εταιρειών Έρευνας Αγοράς και εταιρειών δημοσκοπήσεων

στελέχη γραφιστικών εταιρειών δημιουργίας ιστοσελίδων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου

αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι επικοινωνίας, διαδικτυακοί σύμβουλοι επικοινωνίας, ειδικοί διαδικτυακού και ψηφιακού μάρκετινγκ, ειδικοί διαχείρισης ηλεκτρονικής φήμης, ειδικοί διαδικτυακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών καθώς και ειδικοί σχεδίασης, ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου επιχειρήσεων, οργανισμών και δημοσίων προσώπων.

στελέχη Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τηλεοπτικών σταθμών, ειδησεογραφικών οργανισμών, οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες,

σύμβουλοι επικοινωνίας σε υπουργεία, οργανισμούς, εταιρείες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές προσωπικότητες

Σύμφωνα με το Π.Δ. 287, άρθρο 1 (ΦΕΚ 257/23-10-2002) τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι τα παρακάτω:

1. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης

3. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.

4. Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

5. Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.

6. Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημοσίου, ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού) με χρήση νέων τεχνολογιών.

7. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς, με στόχο την διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή/ και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας.

8. Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Περισσότερα  εδώ

Τελαυταία τροποποίηση 4 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 25 Νοεμβρίου, 2016