Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου (153)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 153
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 12.23
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 10
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://cmc.panteion.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Κατευθύνσεις:
# Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
# Μέσων Επικοινωνίας
# Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι
[6] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
[6] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ MARKETING. ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[2] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
[4] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΙΝΩΝΙΑ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
[6] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[4] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι : ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
[8] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΙ : ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ & ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
[1] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο 19ος ΑΙΩΝΑΣ
[2] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο 20ος ΑΙΩΝΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΕ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ V Ι
[8] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ V Ι Ι
[8] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ V Ι Ι Ι
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ VI
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙV
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ V
[8] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ V Ι Ι
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι V
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι Ι Ι
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ Ι
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[1] [ΒΥ] Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ι
[1] [ΒΥ] Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[2] [ΒΥ] Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET KΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ
[8] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ι
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
[5] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι (ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ)
[7] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[4] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[6] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι
[3] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[8] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[4] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
---------------------------------

Στο siteτ ου τμήματος αναφέρεται:

Ιστορία
Tο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Aποστολή του είναι: «Η θεωρητική και ιστορική-εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας, η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων και τύπου του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η κατάρτιση δημοσιογράφων και στελεχών για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και στελεχών όλων των μορφών επικοινωνίας και ενημέρωσης».

Στόχοι του Τμήματος είναι:

α) η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία και συγκεκριμένα στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και της πολιτιστικής διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών προσεγγίσεων, και

β) η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών στα συναφή επιστημονικά πεδία , όπως και η προετοιμασία τους για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της δημοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων), της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (περιλαμβανομένης της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδημαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές δεξιότητες, πολιτιστική εξοικείωση, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική σκέψη, επαγγελματική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

ΔΟΜΗ

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι διαρθρωμένο σε τρεις Τομείς:
α) Τομέας Επικοινωνίας
β) Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
γ) Τομέας Πολιτιστικής Διαχείρισης
και τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν, σε κοινό πτυχίο:
α) Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας
γ) Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις με την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την Πολιτιστική Διαχείριση. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση” προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
-Πολιτιστική Διαχείριση
-Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
-Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία