Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου (153)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 153
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ
Site: https://cmc.panteion.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 12.23
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 10
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 20140
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 14960
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 159
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 159
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 127
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 131
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 19080
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10810
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 16
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
# Μέσων Επικοινωνίας
# Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
[1] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο 19ος ΑΙΩΝΑΣ
[1] [ΒΥ] Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ι
[1] [ΒΥ] Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
[2] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο 20ος ΑΙΩΝΑΣ
[2] [ΒΥ] Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET KΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
[2] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
[2] [ΒΥ] ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[3] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ MARKETING. ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[3] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΙΝΩΝΙΑ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
[4] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ & ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
[4] [ΒΥ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι
[4] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ Ι
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΓΡΑΦΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟ
[5] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι (ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ)
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
[6] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
[6] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙV
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι V
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι Ι Ι
[6] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
[6] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι : ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΕ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ V Ι
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ VI
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ V
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ι
[7] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΙ : ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ V Ι Ι
[8] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ V Ι Ι Ι
[8] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ V Ι Ι
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[8] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
---------------------------------

Στο site του τμήματος αναφέρεται:

Ιστορία
Tο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Aποστολή του είναι: «Η θεωρητική και ιστορική-εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας, η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων σχέσεων και τύπου του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η κατάρτιση δημοσιογράφων και στελεχών για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και στελεχών όλων των μορφών επικοινωνίας και ενημέρωσης».

Στόχοι του Τμήματος είναι:

α) η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία και συγκεκριμένα στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και της πολιτιστικής διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών προσεγγίσεων, και

β) η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών στα συναφή επιστημονικά πεδία , όπως και η προετοιμασία τους για μια ευδόκιμη επαγγελματική πορεία στο πεδίο της δημοσιογραφίας (τόσο των έντυπων όσο και των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων), της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (περιλαμβανομένης της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων) και της πολιτιστικής διαχείρισης, μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Επιδίωξη του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να διαθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα, ακαδημαϊκή επάρκεια, τεχνολογικές δεξιότητες, πολιτιστική εξοικείωση, φιλοσοφική προπαιδεία, κριτική σκέψη, επαγγελματική υπευθυνότητα, γνώση της αγοράς.

ΔΟΜΗ

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι διαρθρωμένο σε τρεις Τομείς:
α) Τομέας Επικοινωνίας
β) Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
γ) Τομέας Πολιτιστικής Διαχείρισης
και τρεις Κατευθύνσεις, που οδηγούν, σε κοινό πτυχίο:
α) Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
β) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας
γ) Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις με την έναρξη του τρίτου έτους σπουδών.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την Πολιτιστική Διαχείριση. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση” προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
-Πολιτιστική Διαχείριση
-Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
-Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία

Απαιτείται Ειδικό Μάθημα : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ
Οι παρακάτω βάσεις είναι μαζί με την Ξένη Γλώσσα που μπορεί να δώσει μέχρι 2000 μόρια για ΕΚΠΑ και ΠΑΝΤΕΙΟ και  μέχρι 4000 μόρια για το ΑΠΘ.

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
147 -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 10.71 16640 690 133 0 4 20 εδώ Inf Math OS
148 -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 11.90 16370 420 148 0 4 10 εδώ Inf Math OS
153 -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 11.90 14960 480 159 0 4 10 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 440 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1680 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Τελαυταία τροποποίηση 26 Μαρτίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016