ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
Κωδικός : 1553
Ίδρυμα: ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.31
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://mw.uowm.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412286/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 22 - ΦΥΣ: 23 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------