ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [156]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 156
Ίδρυμα: ΠΙ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 10.43
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://ecedu.uoi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 20
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] Αγωγή Υγείας Ι
[8] [ΒΥ] Ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων εξ αποστάσεως εκπ/σης
[6] [ΒΥ] Αναπτυξιακά Θέματα Κινητικής Μάθησης
[7] [ΒΥ] Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή
[8] [ΒΥ] Γερμανικά (Αρχάριοι)
[8] [ΒΥ] Γερμανικά (Μεσαίοι)
[7] [ΒΥ] Γλώσσα και Κοινωνικές Διαδικασίες
[6] [ΒΥ] Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο και Επικοινωνιακή Προσέγγιση
[4] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ
[6] [ΒΥ] Δημιουργική Μουσική Αγωγή στην Πράξη
[2] [ΒΥ] Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Διδακτικές Εφαρμογές
[7] [ΒΥ] Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο Εκπ/κό σύστημα
[3] [ΒΥ] Διδακτική Μεθοδολογία δραστηριοτήτων κινητικής αγωγής
[6] [ΒΥ] Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ
[6] [ΒΥ] Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ
[7] [ΒΥ] Διδασκαλία/ Εφαρμογές Ι
[8] [ΒΥ] Διδασκαλία/ Εφαρμογές ΙΙ
[5] [ΒΥ] Δραματοποίηση- Θεατρική Έκφραση Ρυθμός και κίνηση
[6] [ΒΥ] Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικό υλικό στα μαθηματικά
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική-Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη μικρή Ιστορία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες
[2] [ΒΥ] Εισαγωγη στην υπολογιστικη στατιστικη
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις Γνωστικές Λειτουργίες
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία του παιδιού – Ειδική Αγωγή
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες - Θεωρία και Πράξη
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών
[5] [ΒΥ] Εκπ/κά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΙ
[3] [ΒΥ] Εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι
[4] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Ψυχολογία
[7] [ΒΥ] Ελληνική Γλώσσα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο
[3] [ΒΥ] Επιστήμη της Τέχνης και Εικαστικές Τέχνες
[2] [ΒΥ] Ζωγραφική -Θεωρία και Πράξη
[3] [ΒΥ] Η δυναμική των οικογενειακών συστημάτων μέσα από το παιδικό σχέδιο
[4] [ΒΥ] Η Ελληνική Γλώσσα και η Ιστορία της
[1] [ΒΥ] Ηθολογία – Βιολογία
[2] [ΒΥ] Θεατρική Παιδεία
[1] [ΒΥ] Θεατρική Παιδεία και Πράξη
[8] [ΒΥ] Θεατρικό Παιχνίδι
[7] [ΒΥ] Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτκής Ψυχολογίας: Αυτορρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
[7] [ΒΥ] Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο
[8] [ΒΥ] Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών
[5] [ΒΥ] Θέματα Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας
[3] [ΒΥ] Θεωρία της Λογοτεχνίας
[5] [ΒΥ] Ιστορία Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού πολιτισμού ΙΙ
[8] [ΒΥ] Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπ/σης ΙΙ
[4] [ΒΥ] Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης I
[1] [ΒΥ] Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού I
[4] [ΒΥ] Ιστορία της Φιλοσοφίας
[2] [ΒΥ] Κινητική Αγωγή και Μάθηση
[4] [ΒΥ] Κλινική Ψυχολογία
[6] [ΒΥ] Κοινωνική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση
[3] [ΒΥ] Κοινωνική Ψυχολογία
[6] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης
[4] [ΒΥ] Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση
[8] [ΒΥ] Κουλτούρα και Κοινωνία
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία Εκπ/κής έρευνας
[4] [ΒΥ] Μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Θεωρία και Πράξη
[4] [ΒΥ] Μύθος και Μυθολογία
[4] [ΒΥ] Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενιά του τριάντα)
[4] [ΒΥ] Νεοελληνικη μυθολογία
[5] [ΒΥ] Νεοελληνική Πεζογραφία
[2] [ΒΥ] Νεοελληνική Ποίηση
[6] [ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
[2] [ΒΥ] Οργάνωση και Λειτουργία του Νηπιαγωγείου
[4] [ΒΥ] Παιδαγωγική Συμβουλευτική
[6] [ΒΥ] Παιδική Λογοτεχνία
[8] [ΒΥ] Περιβαλλοντική Αγωγή
[6] [ΒΥ] Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες
[5] [ΒΥ] Προσχολική Παιδαγωγική -Σύγχρονες Διδακτικές Προτάσεις
[4] [ΒΥ] Προσχολική Παιδαγωγική – Διδακτικές προσεγγίσεις
[4] [ΒΥ] Ρύπανση Περιβάλλοντος
[4] [ΒΥ] Σταθμοί στην ιστορία της Μουσικής και της Μουσικής Παιδαγωγικής
[4] [ΒΥ] Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών
[6] [ΒΥ] Στοιχεία Παιδατρικής
[1] [ΒΥ] Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση
[4] [ΒΥ] Συμβουλευτική Γονέων
[5] [ΒΥ] Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή
[8] [ΒΥ] Συστημική θεώρηση της οικογένειας
[8] [ΒΥ] Σχεδιασμός και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο
[5] [ΒΥ] Σχολική Παραβατικότητα-Σχολική Διαμεσολάβηση: Κοινωνιολογική Προσέγγιση
[3] [ΒΥ] Τα μαθηματικά των προνηπίων και των νηπίων
[5] [ΒΥ] Τα Μουσικά Όργανα στο Νηπιαγωγείο
[2] [ΒΥ] Το γένος/ φύλο στην παιδική λογοτεχνία
[3] [ΒΥ] Το διεθνές παραμύθι
[7] [ΒΥ] Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στη Τεχνολογία
[1] [ΒΥ] Το μυθικό πλαίσιο της παραδοσιακής και σύγχρονης κοινωνίας
[5] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Παιδείας Ι
[6] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Παιδείας ΙΙ
[7] [ΒΥ] Φιλοσοφική και Παιδαγωγική Ανθρωπολογία
[6] [ΒΥ] Ψυχολογία Κινήτρων
[3] [ΒΥ] ΨυχοφυσιολογΙα I
[4] [ΒΥ] Ψυχοφυσιολογία ΙΙ
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή (9)

Untitled Document
Σύνολο=9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
154 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 8.36 15250 575 119 0 4 0 εδώ Inf Math OS
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1,2,3,4 8.36 14175 550 150 0 4 0 εδώ Inf Math
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1,2,3,4 8.36 12940 520 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
166 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 1,2,3,4 8.36 12600 550 150 0 4 0 εδώ Inf Math
156 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1,2,3,4 10.45 12170 525 276 0 4 0 εδώ Inf Math
158 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1,2,3,4 10.45 11920 560 188 0 4 0 εδώ Inf Math OS
341 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1,2,3,4 10.45 11150 700 220 0 4 0 εδώ Inf Math OS
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 1,2,3,4 8.36 10925 600 238 0 4 0 εδώ Inf Math
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΑΙΓ 1,2,3,4 8.36 10300 450 320 0 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1911 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4950 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

[154] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
[134] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
[136] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[162] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο..

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 600 θέσεις. Για κάθε θέση υπήρχαν 12 υποψήφιοι (1:12)