ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [156]

[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

;

Last updated on October 23rd, 2019 at 09:21 pm

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή (9)

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
154 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 15006 -344 130 0 4 0 Inf Math OS εδώ
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1,2,3,4 14311 36 161 0 4 0 Inf Math εδώ
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1,2,3,4 12487 162 250 0 4 0 Inf Math εδώ
166 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,2,3,4 12176 76 154 0 4 0 Inf Math εδώ
156 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,2,3,4 11566 191 276 0 4 0 Inf Math εδώ
158 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 1,2,3,4 10803 203 188 0 4 0 Inf Math OS εδώ
341 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 1,2,3,4 10719 519 220 32 4 0 Inf Math OS εδώ
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 1,2,3,4 10339 414 238 28 4 0 Inf Math εδώ
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 1,2,3,4 9785 535 320 32 4 0 Inf Math εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1937 92 5 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

[154] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
[134] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
[136] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[162] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο..

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 600 θέσεις. Για κάθε θέση υπήρχαν 12 υποψήφιοι (1:12)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=101
1 εξ -Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
1 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
1 εξ -Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική
1 εξ -Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία
1 εξ -Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
1 εξ -Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
1 εξ -Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη μικρή Ιστορία
1 εξ -Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες
1 εξ -Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις Γνωστικές Λειτουργίες
1 εξ -Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες – Θεωρία και Πράξη
1 εξ -Ηθολογία – Βιολογία
1 εξ -Θεατρική Παιδεία και Πράξη
1 εξ -Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού I
1 εξ -Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση
1 εξ -Το μυθικό πλαίσιο της παραδοσιακής και σύγχρονης κοινωνίας
2 εξ -Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Διδακτικές Εφαρμογές
2 εξ -Εισαγωγη στην υπολογιστικη στατιστικη
2 εξ -Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία του παιδιού – Ειδική Αγωγή
2 εξ -Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών
2 εξ -Ζωγραφική -Θεωρία και Πράξη
2 εξ -Θεατρική Παιδεία
2 εξ -Κινητική Αγωγή και Μάθηση
2 εξ -Νεοελληνική Ποίηση
2 εξ -Οργάνωση και Λειτουργία του Νηπιαγωγείου
2 εξ -Το γένος/ φύλο στην παιδική λογοτεχνία
3 εξ -Διδακτική Μεθοδολογία δραστηριοτήτων κινητικής αγωγής
3 εξ -Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική-Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο
3 εξ -Εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι
3 εξ -Επιστήμη της Τέχνης και Εικαστικές Τέχνες
3 εξ -Η δυναμική των οικογενειακών συστημάτων μέσα από το παιδικό σχέδιο
3 εξ -Θεωρία της Λογοτεχνίας
3 εξ -Κοινωνική Ψυχολογία
3 εξ -Μεθοδολογία Εκπ/κής έρευνας
3 εξ -Τα μαθηματικά των προνηπίων και των νηπίων
3 εξ -Το διεθνές παραμύθι
3 εξ -ΨυχοφυσιολογΙα I
4 εξ -Αγωγή Υγείας Ι
4 εξ -Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ
4 εξ -Εκπαιδευτική Ψυχολογία
4 εξ -Η Ελληνική Γλώσσα και η Ιστορία της
4 εξ -Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης I
4 εξ -Ιστορία της Φιλοσοφίας
4 εξ -Κλινική Ψυχολογία
4 εξ -Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση
4 εξ -Μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Θεωρία και Πράξη
4 εξ -Μύθος και Μυθολογία
4 εξ -Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενιά του τριάντα)
4 εξ -Νεοελληνικη μυθολογία
4 εξ -Παιδαγωγική Συμβουλευτική
4 εξ -Προσχολική Παιδαγωγική – Διδακτικές προσεγγίσεις
4 εξ -Ρύπανση Περιβάλλοντος
4 εξ -Σταθμοί στην ιστορία της Μουσικής και της Μουσικής Παιδαγωγικής
4 εξ -Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών
4 εξ -Συμβουλευτική Γονέων
4 εξ -Ψυχοφυσιολογία ΙΙ
5 εξ -Δραματοποίηση- Θεατρική Έκφραση Ρυθμός και κίνηση
5 εξ -Εκπ/κά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΙ
5 εξ -Θέματα Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας
5 εξ -Ιστορία Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού πολιτισμού ΙΙ
5 εξ -Νεοελληνική Πεζογραφία
5 εξ -Προσχολική Παιδαγωγική -Σύγχρονες Διδακτικές Προτάσεις
5 εξ -Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή
5 εξ -Σχολική Παραβατικότητα-Σχολική Διαμεσολάβηση: Κοινωνιολογική Προσέγγιση
5 εξ -Τα Μουσικά Όργανα στο Νηπιαγωγείο
5 εξ -Φιλοσοφία της Παιδείας Ι
6 εξ -Αναπτυξιακά Θέματα Κινητικής Μάθησης
6 εξ -Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο και Επικοινωνιακή Προσέγγιση
6 εξ -Δημιουργική Μουσική Αγωγή στην Πράξη
6 εξ -Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ
6 εξ -Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ
6 εξ -Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικό υλικό στα μαθηματικά
6 εξ -Κοινωνική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση
6 εξ -Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης
6 εξ -Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
6 εξ -Παιδική Λογοτεχνία
6 εξ -Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες
6 εξ -Στοιχεία Παιδατρικής
6 εξ -Φιλοσοφία της Παιδείας ΙΙ
6 εξ -Ψυχολογία Κινήτρων
7 εξ -Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή
7 εξ -Γλώσσα και Κοινωνικές Διαδικασίες
7 εξ -Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο Εκπ/κό σύστημα
7 εξ -Διδασκαλία/ Εφαρμογές Ι
7 εξ -Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
7 εξ -Ελληνική Γλώσσα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο
7 εξ -Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτκής Ψυχολογίας: Αυτορρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
7 εξ -Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο
7 εξ -Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στη Τεχνολογία
7 εξ -Φιλοσοφική και Παιδαγωγική Ανθρωπολογία
8 εξ -Ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων εξ αποστάσεως εκπ/σης
8 εξ -Γερμανικά (Αρχάριοι)
8 εξ -Γερμανικά (Μεσαίοι)
8 εξ -Διδασκαλία/ Εφαρμογές ΙΙ
8 εξ -Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας
8 εξ -Θεατρικό Παιχνίδι
8 εξ -Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών
8 εξ -Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπ/σης ΙΙ
8 εξ -Κουλτούρα και Κοινωνία
8 εξ -Περιβαλλοντική Αγωγή
8 εξ -Συστημική θεώρηση της οικογένειας
8 εξ -Σχεδιασμός και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο;

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com