ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [156]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 156
Ίδρυμα: ΠΙ
Site: https://ecedu.uoi.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1&2&3&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 10.43
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 20
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15450
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12170
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 279
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 276
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 220
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 220
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 16900
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 15560
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 28
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη μικρή Ιστορία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις Γνωστικές Λειτουργίες
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες - Θεωρία και Πράξη
[1] [ΒΥ] Ηθολογία – Βιολογία
[1] [ΒΥ] Θεατρική Παιδεία και Πράξη
[1] [ΒΥ] Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού I
[1] [ΒΥ] Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση
[1] [ΒΥ] Το μυθικό πλαίσιο της παραδοσιακής και σύγχρονης κοινωνίας
[2] [ΒΥ] Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Διδακτικές Εφαρμογές
[2] [ΒΥ] Εισαγωγη στην υπολογιστικη στατιστικη
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία του παιδιού – Ειδική Αγωγή
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών
[2] [ΒΥ] Ζωγραφική -Θεωρία και Πράξη
[2] [ΒΥ] Θεατρική Παιδεία
[2] [ΒΥ] Κινητική Αγωγή και Μάθηση
[2] [ΒΥ] Νεοελληνική Ποίηση
[2] [ΒΥ] Οργάνωση και Λειτουργία του Νηπιαγωγείου
[2] [ΒΥ] Το γένος/ φύλο στην παιδική λογοτεχνία
[3] [ΒΥ] Διδακτική Μεθοδολογία δραστηριοτήτων κινητικής αγωγής
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική-Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο
[3] [ΒΥ] Εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι
[3] [ΒΥ] Επιστήμη της Τέχνης και Εικαστικές Τέχνες
[3] [ΒΥ] Η δυναμική των οικογενειακών συστημάτων μέσα από το παιδικό σχέδιο
[3] [ΒΥ] Θεωρία της Λογοτεχνίας
[3] [ΒΥ] Κοινωνική Ψυχολογία
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία Εκπ/κής έρευνας
[3] [ΒΥ] Τα μαθηματικά των προνηπίων και των νηπίων
[3] [ΒΥ] Το διεθνές παραμύθι
[3] [ΒΥ] ΨυχοφυσιολογΙα I
[4] [ΒΥ] Αγωγή Υγείας Ι
[4] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ
[4] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Ψυχολογία
[4] [ΒΥ] Η Ελληνική Γλώσσα και η Ιστορία της
[4] [ΒΥ] Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης I
[4] [ΒΥ] Ιστορία της Φιλοσοφίας
[4] [ΒΥ] Κλινική Ψυχολογία
[4] [ΒΥ] Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση
[4] [ΒΥ] Μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Θεωρία και Πράξη
[4] [ΒΥ] Μύθος και Μυθολογία
[4] [ΒΥ] Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενιά του τριάντα)
[4] [ΒΥ] Νεοελληνικη μυθολογία
[4] [ΒΥ] Παιδαγωγική Συμβουλευτική
[4] [ΒΥ] Προσχολική Παιδαγωγική – Διδακτικές προσεγγίσεις
[4] [ΒΥ] Ρύπανση Περιβάλλοντος
[4] [ΒΥ] Σταθμοί στην ιστορία της Μουσικής και της Μουσικής Παιδαγωγικής
[4] [ΒΥ] Στατιστική Κοινωνικών Επιστημών
[4] [ΒΥ] Συμβουλευτική Γονέων
[4] [ΒΥ] Ψυχοφυσιολογία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Δραματοποίηση- Θεατρική Έκφραση Ρυθμός και κίνηση
[5] [ΒΥ] Εκπ/κά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΙ
[5] [ΒΥ] Θέματα Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας
[5] [ΒΥ] Ιστορία Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού πολιτισμού ΙΙ
[5] [ΒΥ] Νεοελληνική Πεζογραφία
[5] [ΒΥ] Προσχολική Παιδαγωγική -Σύγχρονες Διδακτικές Προτάσεις
[5] [ΒΥ] Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή
[5] [ΒΥ] Σχολική Παραβατικότητα-Σχολική Διαμεσολάβηση: Κοινωνιολογική Προσέγγιση
[5] [ΒΥ] Τα Μουσικά Όργανα στο Νηπιαγωγείο
[5] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Παιδείας Ι
[6] [ΒΥ] Αναπτυξιακά Θέματα Κινητικής Μάθησης
[6] [ΒΥ] Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο και Επικοινωνιακή Προσέγγιση
[6] [ΒΥ] Δημιουργική Μουσική Αγωγή στην Πράξη
[6] [ΒΥ] Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο ΙΙ
[6] [ΒΥ] Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ
[6] [ΒΥ] Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικό υλικό στα μαθηματικά
[6] [ΒΥ] Κοινωνική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση
[6] [ΒΥ] Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης
[6] [ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
[6] [ΒΥ] Παιδική Λογοτεχνία
[6] [ΒΥ] Πληροφορική και Εκπαίδευση – Νέες Τεχνολογίες
[6] [ΒΥ] Στοιχεία Παιδατρικής
[6] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Παιδείας ΙΙ
[6] [ΒΥ] Ψυχολογία Κινήτρων
[7] [ΒΥ] Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή
[7] [ΒΥ] Γλώσσα και Κοινωνικές Διαδικασίες
[7] [ΒΥ] Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο Εκπ/κό σύστημα
[7] [ΒΥ] Διδασκαλία/ Εφαρμογές Ι
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
[7] [ΒΥ] Ελληνική Γλώσσα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο
[7] [ΒΥ] Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτκής Ψυχολογίας: Αυτορρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
[7] [ΒΥ] Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο
[7] [ΒΥ] Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στη Τεχνολογία
[7] [ΒΥ] Φιλοσοφική και Παιδαγωγική Ανθρωπολογία
[8] [ΒΥ] Ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων εξ αποστάσεως εκπ/σης
[8] [ΒΥ] Γερμανικά (Αρχάριοι)
[8] [ΒΥ] Γερμανικά (Μεσαίοι)
[8] [ΒΥ] Διδασκαλία/ Εφαρμογές ΙΙ
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας
[8] [ΒΥ] Θεατρικό Παιχνίδι
[8] [ΒΥ] Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών
[8] [ΒΥ] Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπ/σης ΙΙ
[8] [ΒΥ] Κουλτούρα και Κοινωνία
[8] [ΒΥ] Περιβαλλοντική Αγωγή
[8] [ΒΥ] Συστημική θεώρηση της οικογένειας
[8] [ΒΥ] Σχεδιασμός και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο
---------------------------------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή (9)

Untitled Document
Σύνολο=9
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
154 -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 8.36 15250 575 119 0 4 0 εδώ Inf Math OS
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1&2&3&4 8.36 14175 550 150 0 4 0 εδώ Inf Math
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1&2&3&4 8.36 12940 520 172 2 4 0 εδώ Inf Math OS
166 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 1&2&3&4 8.36 12600 550 152 2 4 0 εδώ Inf Math
156 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1&2&3&4 10.45 12170 525 279 3 4 0 εδώ Inf Math
158 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1&2&3&4 10.45 11920 560 190 2 4 0 εδώ Inf Math OS
341 -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1&2&3&4 10.45 11150 700 222 2 4 0 εδώ Inf Math OS
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 1&2&3&4 8.36 10925 600 240 2 4 0 εδώ Inf Math
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΑΙΓ 1&2&3&4 8.36 10300 450 323 3 4 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1847 16 1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4950 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

[154] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
[134] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
[136] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[162] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[156] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
[166] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο..

Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών:

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 600 θέσεις. Για κάθε θέση υπήρχαν 12 υποψήφιοι (1:12)

Τελαυταία τροποποίηση 7 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 4 Οκτωβρίου, 2017

Τελαυταία τροποποίηση 4 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 4 Οκτωβρίου, 2017