ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
Κωδικός : 1627
Ίδρυμα: ΔΙΠΑΕ
Site: https://cdc.ihu.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 13250
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8350
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 150
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 150
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 120
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 122
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 48
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 16525
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12275
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 15
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Το Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (ΔΣΕ-Κιλκίς) ανήκει στη Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και έχει έδρα το Κιλκίς. Με την ίδρυση και λειτουργία του, για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα, για το γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού Μόδας & Τεχνολογίας Ενδυμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς του εταίρους σε πανελλαδική κλίμακα (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος-ΣΕΠΕΕ, Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας-ΕΟΓ) καθώς και με σημαντικούς διεθνείς εταίρους (Euratex, IFF).
Από το 2006, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 97 ΦΕΚ 98/τΑ/16-5-2006, άρθρο 1.
Τον Απρίλιο του 2014 υπολογίστηκε από τα στοιχεία μητρώου των αποφοίτων ότι το ποσοστό των αποφοίτων που εργάζονται αυτή τη στιγμή ανέρχεται περίπου στο 60%.
Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα :
• Παρέχει ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες σε επίπεδο προπτυχιακό, στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού στην Ένδυση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού επιπέδου.
• Συνεργάζεται με τις παραγωγικές μονάδες της Αγοράς Ένδυσης και φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο.
• Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
• Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό τομέα και τις ενσωματώνει με δυναμικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία & την Έρευνα.
• Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς με σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των φοιτητών και την συνεχή επαφή τους με τους χώρους της τέχνης και της τεχνολογίας.
• Συμβάλει μέσω του προγράμματος σπουδών του και της Έρευνας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.
• Συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
• Έχει επιτύχει την προσέλκυση φοιτητών από το βαλκανικό και διεθνή χώρο και προσβλέπει, μελλοντικά, στην παροχή εκπαίδευσης και σε ξένη γλώσσα (Αγγλική)

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος είναι:
• να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να αναπτύξουν την τέχνη, να βασιστούν στην επιστήμη, να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, για να σχεδιάσουν λειτουργικά και καινοτομικά προϊόντα Ένδυσης με προστιθέμενη αισθητική, τεχνολογική ή οικολογική αξία.
• να παρέχει στους φοιτητές του ανταγωνιστικές γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στον κλάδο της Ένδυσης τόσο σε επίπεδο βιομηχανίας, αλλά και σε ακαδημαϊκό πλαίσιο.
• να προάγει την Έρευνα σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με τον Σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων Κ/Υ & Ένδυσης, καθώς και την Αισθητική τους.
• να διατηρεί και να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελλαδικού χώρου σε ό, τι αφορά το Ένδυμα, το Ύφασμα και τις τεχνικές τους, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσα από τοπικές παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνία.
• να συνεισφέρει αισθητικά στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό παραδοσιακών διαδικασιών Σχεδιασμού και κατασκευής Ενδύματος, με τη χρήση της Τεχνολογίας και στο πλαίσιο των διεθνών τάσεων.
• να συνεισφέρει σε μία σύγχρονη στάση και φιλοσοφία σε ό, τι αφορά τον χαρακτήρα και τη λειτουργία του Ενδύματος, ως προϊόν αειφορίας και πολιτισμικής κληρονομιάς.

http://moda.teicm.gr/

Τελαυταία τροποποίηση 4 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουνίου, 2019