Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου (165)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 165
Ίδρυμα: ΠΑΝΤΕΙΟ
Site: https://anthropology.panteion.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 16460
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13180
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 107
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 107
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 96
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 96
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[1] [ΒΥ] ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ -19ος ΑΙΩΝΑΣ
[2] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
[2] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
[3] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
[4] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΤΙΣΜΟΥ
[4] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑ'Ι'ΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
[7] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
[8] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
[8] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
[8] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[8] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
[8] [ΒΥ] ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[8] [ΒΥ] ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
[8] [ΒΥ] ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ (19ος - μέσα 20ου ΑΙ.)
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
---------------------------------

Στο site του τμήματος αναφέρεται:

Το Τμήμα: Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αποτελεί σήμερα το μοναδικό Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη χώρα που προσφέρει αμιγώς ανθρωπολογικές σπουδές. Προήλθε από την κατάτμηση (Π.Δ. 106/2004) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας, εθνογραφίας και διαπολιτισμικής σύγκρισης με δυτικές και άλλες κοινωνίες.

Στόχος του Τμήματος: Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών θεσμών, στη διερεύνηση των συμβολικών και γλωσσικών αναπαραστάσεων, στην ανάλυση της κοινωνικής κατασκευής του φύλου, στην εξέταση της δομής των συγγενικών συστημάτων, στην ερμηνεία των διαδικασιών κατασκευής πολιτισμικών ταυτοτήτων και συγκρότησης εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, στην ανάλυση των εκπαιδευτικών μηχανισμών, των μεταναστευτικών κινήσεων και των δομών υγείας. Στους στόχους του Τμήματος, περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και η ενίσχυση επιστημονικών ανταλλαγών με δυτικές και άλλες κοινωνίες, και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των όμορων ισλαμικών κοινωνιών.
Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών το Τμήμα προσανατολίζεται στην οργάνωση των παρακάτω κύκλων:
♦ Ανθρωπολογία της Ελλάδας και των Όμορων Κοινωνιών (Ευρώπη, Μεσόγειος, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή),
♦ Ανθρωπολογία της Υγείας και Βιοπολιτική (φύλο, συγγένεια, υγεία, νέες τεχνολογίες, σώμα, ηλικίες, παρέκκλιση, διατροφή),
♦ Διαπολιτισμικότητα και Πολιτικές του Πολιτισμού (εκπαίδευση, μετανάστευση, τουρισμός, χώρος και περιβάλλον, υλικός πολιτισμός, μουσεία, οπτική ανθρωπολογία, εθνομουσικολογία, ανθρωπολογία και αρχαιολογία),
♦ Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
♦ Παγκοσμιοποίηση: Κοινωνικές και Οικονομικές Όψεις.

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο Κοινωνικός Ανθρωπολόγος μπορςί να αναπτύξςι την επαγγελματική του δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, παρεμβαίνοντας είτε άμεσα ως ειδικοί (εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, εθνογραφικά μουσεία), είτε έμμεσα ως σύμβουλος (Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σύστημα Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Αναλυτικά, παρουσιάζονται οι εξής δυνατότητες:
♦ σε ερευνητικά κέντρα που μελετούν τα κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά φαινόμενα, καθώς και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, Μορφωτικά Κέντρα Τραπεζών κ.ά.).
♦ Σε εθνολογικά/πολιτισμικά μουσεία όπου μπορεί να καταρτίσει τις συλλογές των μουσειακών αντικειμένων και των αντικειμένων τέχνης δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά προσεγγίζοντάς τα ως φορείς πληροφοριών για την κοινωνία από την οποία προέρχεται και εντάσσοντάς τα στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
♦ Σε ποικίλους εργασιακούς χώρους παροχής υπηρεσιών του δημόσιου, του ιδιωτικού και του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ως παράγοντας παρέμβασης για την ανάλυση και την πρόληψη συγκρούσεων ή ενδογενών αντιθέσεων (όπως, για παράδειγμα, για την κατανόηση των πολιτισμικών και άλλων διαφορών των επιμέρους ομάδων, όπως οι πρόσφυγες και οι οικονομικοί μετανάστες).
♦ Στον χώρο της υγείας (Κέντρα Υγείας, κέντρα πρόληψης και απεξάρτησης, ιδρύματα, ασφαλιστικούς οργανισμούς).
♦ Στον χώρο της εκπαίδευσης σε ποικίλα μαθησιακά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα την ιστορία και τη συγκριτική μελέτη του πολιτισμού, των γλωσσών και των θρησκειών, στο ήδη διδασκόμενο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μάθημα «Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών», καθώς και σε μαθήματα που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών.
♦ Στην κρατική διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό, όπως αυτά ασκούνται στον χώρο των διαφόρων Υπουργείων (Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
♦ στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου μπορεί να φέρει εις πέρας έρευνες που αποτυπώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, πράγμα το οποίο επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό της διοίκησης και μιας πιο αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου ή της Κοινότητας.
♦ στον αγροτικό χώρο, εντασσόμενος/η σε διάφορους τοπικούς φορείς, όπως, για παράδειγμα, στους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, σε μικρές μονάδες πρότυπων καλλιεργειών ή μονάδες παραγωγής διαφόρων αγροτικών προϊόντων που τείνουν να εξαφανιστούν.
♦ Στις υπηρεσίες που αφορούν τη Δημόσια Τάξη.
♦ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Διεθνών Oργανισμών και μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (όπως ο ΟΗΕ, η UNICEF, η UNESCO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [WHO], η Greenpeace, η Διεθνής Aμνηστεία, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και άλλες διεθνείς οργανώσεις).
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ10

Untitled Document
Σύνολο=4
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
126 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 10.22 15010 690 159 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1006 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 11.35 14360 650 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
149 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 9.08 10840 730 199 2 4 0 εδώ Inf Math OS
348 -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΑΙΓ 1 9.08 9180 240 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 708 2 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5830 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Κλάδος ΠΕ10

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 [3Π/2008 ] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 συμμετέχοντες στη Β Θεματική Ενότητα (περίπου 3%)

Top Jobs for Sociology Degree Majors

Τελαυταία τροποποίηση 7 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 22 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016