Ψυχολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα) (171)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
Κωδικός : 171
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 11.78
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.psych.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
[0] [ΒΥ] ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
[0] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α΄:ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ
[0] [ΒΥ] ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ : ΛΑΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
[0] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
[0] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[0] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
[0] [ΒΥ] ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
[0] [ΒΥ] ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
[0] [ΒΥ] ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ: ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι
[0] [ΒΥ] ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ
[0] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] Η ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
[0] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[0] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Β
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[0] [ΒΥ] ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
[0] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ,ΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
[0] [ΒΥ] ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[0] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[0] [ΒΥ] ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[0] [ΒΥ] ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ
[0] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ι
[0] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[0] [ΒΥ] ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
[0] [ΒΥ] ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: ΛΑΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ : ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ Α'
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ Β΄
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
---------------------------------

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε την άνοιξη του 2013 και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014. Είναι συνέχεια του Προγράμματος Ψυχολογίας, το οποίο λειτούργησε με επιτυχία για 20 χρόνια (1993-2013).

Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Ψυχολογίας, ισότιμου και αντίστοιχου με τα πτυχία των άλλων τριών Τμημάτων Ψυχολογίας της χώρας μας. Ο/η απόφοιτος του Τμήματός μας, μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχολικής Ψυχολογίας και Κλινικής Ψυχολογίας. Το Τμήμα μας συμμετέχει, επίσης, στην υλοποίηση άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων με το Τμήμα ΜΙΘΕ και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκοποί και στόχοι του Τμήματος Ψυχολογίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χορηγεί Πτυχίο Ψυχολογίας μετά από επιτυχή φοίτηση τουλάχιστον οκτώ (8) εξαμήνων. Το πτυχίο αυτό είναι ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο που χορηγούν τα άλλα Τμήματα Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της χώρας. Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32).
Το Τμήμα Ψυχολογίας (Π.Δ. 84/2013), έχει ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση ψυχολόγων, ικανών να εργαστούν στη διδασκαλία, στην έρευνα και στις πρακτικές εφαρμογές της Ψυχολογίας. Επιπλέον, το Τμήμα Ψυχολογίας έχει ως στόχους: (α) την καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας, (β) τη διάχυση και την αξιοποίηση της τεκμηριωμένης ψυχολογικής γνώσης και (γ) την παροχή ψυχολογικής κατάρτισης στους φοιτητές και τους πτυχιούχους των καθηγητικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.


Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
171 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 11.35 17845 425 169 0 4 0 εδώ Inf Math OS
172 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13.62 17565 580 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
170 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 1 11.35 17520 350 141 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1251 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1 11.35 17215 590 105 0 4 0 εδώ Inf Math OS
151 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 13.62 16770 865 191 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1550 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1 11.35 16260 1075 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 936 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1585 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2022
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
το τμήμα Ψυχολογίας της ΦΛΩΡΙΝΑΣ είναι ΜΗ αντίστοιχο

ppt.psyxologias

Στα αποτελέσματα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δημοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται:
Ψυχολογία
Η ψυχολογία αποτελεί έναν πλήρως γυναικοκρατούμενο επιστημονικό κλάδο σπουδών. Οι γυναίκες αποτελούσαν 87% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς με μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδημα γονέων των φοιτητών και σχετικά μικρή καθυστέρηση των τελευταίων ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του κλάδου είναι η ισχυρή προτίμηση των φοιτητών του για το Τμήμα σπουδών πριν από την είσοδο στο πανεπιστήμιο, το πολύ υψηλό ποσοστό αριστούχων και το τεράστιο ποσοστό αποφοίτων που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές και το οποίο είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ όλων των επιστημονικών κλάδων σπουδών. Συγκεκριμένα, 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση, δύο στους τρεις πτυχιούχους ψυχολογίας έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων ψυχολογίας βρίσκεται κοντά στον γενικό μέσο όρο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα τους έχει αποκτήσει εμπειρία σημαντικής απασχόλησης. Ο κλάδος έχει υψηλότερα του μέσου όρου ποσοστά απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και αυτοαπασχόλησης μεταξύ των αποφοίτων και χαμηλότερες από τον μέσο όρο αποδοχές μισθωτών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των απασχολούμενων αποφοίτων δηλώνει ότι έχει θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Ο βαθμός και η ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της υγείας και κοινωνικής μέριμνας και της εκπαίδευσης, όπου απασχολούνται 78% των πτυχιούχων ψυχολογίας των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά περιορισμένη. Ανέρχεται σε 9%του συνόλου των απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή) και σε 20% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών).

Το Επάγγελμα του Ψυχολόγου

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα:
Απαιτείται η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, για την «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» άσκησή του. Διαφορετικώς, ασκείται παρανόμως, από «αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα».
«Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».
Με βάση τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας [Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ. 278, τ. Α΄, 20.12.1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 236, τ. Α΄, 20.10.1998, «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»], προσδιορίζεται ρητώς ότι: «Για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος»: «Να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας».
Πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας στην Ελλάδα παρέχουν τα:
• Τμήμα Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης
• Τμήμα Ψυχολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Πρόγραμμα Ψυχολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών].

ΑΠΟΦΑΣΗ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τμήμα Δ΄. Αριθμός Απόφασης: 4026/2008/31.12.2008. που αφορά τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου:
http://www.psy.gr/first.php?mid=14&subid=15&ssid=5&id=13718
http://www.gpsa.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=9
Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας
http://psychology.gr.tripod.com/psychologist.htm

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβλήθηκαν συνολικά 9.916 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.989 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ