Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας [221]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 221
Ίδρυμα: ΠΑΠΑΤ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 14.81
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.ece.upatras.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Κατευθύνσεις:
# Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
# Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
# Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου
# Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[6] [ΒΥ] Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων
[7] [ΒΥ] Αναγνώριση Προτύπων Ι
[5] [ΒΥ] Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά
[9] [ΒΥ] Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Λογισμικού
[4] [ΒΥ] Ανάλυση Κυκλωμάτων Ισχύος
[7] [ΒΥ] Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (με εργαστήριο)
[7] [ΒΥ] Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (χωρίς εργαστήριο)
[7] [ΒΥ] Ανάλυση Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης
[7] [ΒΥ] Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία
[3] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση
[2] [ΒΥ] Αρχές Προγραμματισμού
[7] [ΒΥ] Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνίας Ι
[10] [ΒΥ] Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων
[8] [ΒΥ] Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
[7] [ΒΥ] Ασύρματη Διάδοση
[9] [ΒΥ] Ασφάλεια Υπολογιστών & Δικτύων
[8] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[7] [ΒΥ] Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι
[8] [ΒΥ] Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί ΙΙ
[7] [ΒΥ] Γραμμές Μεταφοράς & Κυματοδηγοί
[1] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα
[9] [ΒΥ] Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα
[2] [ΒΥ] Διαφορικές Εξισώσεις
[1] [ΒΥ] Διαφορικός Λογισμός και Μαθηματική Ανάλυση
[10] [ΒΥ] Διαχείριση Δικτύων
[4] [ΒΥ] Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών
[9] [ΒΥ] Δοκιμές και Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων (με εργαστήριο)
[9] [ΒΥ] Δοκιμές και Μετρήσεις Υψηλών Τάσεων (χωρίς εργαστήριο)
[6] [ΒΥ] Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Ρομποτική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Ψηφιακή Λογική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στους Υπολογιστές
[8] [ΒΥ] Έλεγχος & Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (με εργαστήριο)
[8] [ΒΥ] Έλεγχος & Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (χωρίς εργαστήριο)
[9] [ΒΥ] Ενσωματωμένα Επικοινωνιακά Συστήματα
[10] [ΒΥ] Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής & Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
[9] [ΒΥ] Επικοινωνίες Πρόσβασης
[8] [ΒΥ] Εργαστηριακό Μάθημα Αναλογικού & Ψηφιακού Ελέγχου ΙI
[8] [ΒΥ] Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων ΙΙ
[8] [ΒΥ] Ευφυής Έλεγχος
[10] [ΒΥ] Εφαρμογές Οπτοηλεκτρονικής
[3] [ΒΥ] Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
[4] [ΒΥ] Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
[7] [ΒΥ] Εφαρμοσμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι
[10] [ΒΥ] Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
[3] [ΒΥ] Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Μετρήσεις
[7] [ΒΥ] Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
[5] [ΒΥ] Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
[6] [ΒΥ] Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
[7] [ΒΥ] Ηλεκτρική Οικονομία
[7] [ΒΥ] Ηλεκτροακουστική Ι
[8] [ΒΥ] Ηλεκτροακουστική ΙΙ
[5] [ΒΥ] Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι
[6] [ΒΥ] Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ
[7] [ΒΥ] Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι
[9] [ΒΥ] Ηλεκτρονικά Στοιχεία Ισχύος & Βιομηχανικές Εφαρμογές
[4] [ΒΥ] Ημιαγωγικές Μικροηλεκτρονικές Διατάξεις
[7] [ΒΥ] Θερμικές Εγκαταστάσεις
[4] [ΒΥ] Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
[8] [ΒΥ] Θεωρία Κεραιών
[7] [ΒΥ] Θεωρία Πληροφορίας
[8] [ΒΥ] Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης
[1] [ΒΥ] Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Ι
[2] [ΒΥ] Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ΙΙ
[7] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα
[9] [ΒΥ] Μικροκύματα
[7] [ΒΥ] Μικροϋπολογιστές & Μικροσυστήματα Ι
[8] [ΒΥ] Νέες Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Στοιχείων
[10] [ΒΥ] Οπτικές Τηλεπικοινωνίες
[4] [ΒΥ] Οργάνωση Υπολογιστών
[9] [ΒΥ] Παράλληλη/Κατανεμημένη Επεξεργασία & Εφαρμογές
[3] [ΒΥ] Πιθανοθεωρία και Στατιστική
[9] [ΒΥ] Προγραμματισμός Διαδικτύου
[7] [ΒΥ] Προηγμένα Μικτά Αναλογικά-Ψηφιακά Κυκλώματα & Διατάξεις
[9] [ΒΥ] Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών
[8] [ΒΥ] Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού
[9] [ΒΥ] Προσαρμοστικός Έλεγχος
[10] [ΒΥ] Προστασία από Υπερτάσεις-Αλεξικέραυνα
[8] [ΒΥ] Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
[8] [ΒΥ] Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας
[10] [ΒΥ] Ρομποτικά Συστήματα
[4] [ΒΥ] Σήματα και Συστήματα Ι
[5] [ΒΥ] Σήματα και Συστήματα ΙΙ
[3] [ΒΥ] Στερεά Κατάσταση της Ύλης
[2] [ΒΥ] Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση
[5] [ΒΥ] Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
[5] [ΒΥ] Συστήματα Επικοινωνιών
[7] [ΒΥ] Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI) Ι
[9] [ΒΥ] Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Συστημάτων
[8] [ΒΥ] Σχεδιασμός Συστημάτων στον Χώρο Κατάστασης
[7] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη Ι
[8] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ
[3] [ΒΥ] Τεχνική Μηχανική
[1] [ΒΥ] Τεχνικό Σχέδιο
[10] [ΒΥ] Τεχνολογία Ηλεκτρικών Μονώσεων και Νανοδομημένα Διηλεκτρικά
[10] [ΒΥ] Τεχνολογία Προηγμένων Ψηφιακών Κυκλωμάτων & Συστημάτων
[9] [ΒΥ] Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (χωρίς εργαστήριο)
[10] [ΒΥ] Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού
[8] [ΒΥ] Υπολογιστική Γεωμετρία και Εφαρμογές 3Δ Μοντελοποίησης
[10] [ΒΥ] Υπολογιστική Γλωσσολογία
[7] [ΒΥ] Υψηλές Τάσεις (με εργαστήριο)
[7] [ΒΥ] Υψηλές Τάσεις (χωρίς εργαστήριο)
[1] [ΒΥ] Φιλοσοφία
[1] [ΒΥ] Φυσική Ι
[2] [ΒΥ] Φυσική ΙΙ
[7] [ΒΥ] Φυσική Στοιχείων Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας
[6] [ΒΥ] Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα & Συστήματα
[6] [ΒΥ] Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου
[7] [ΒΥ] Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι
[10] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
[7] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι
[3] [ΒΥ] Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση
[8] [ΒΥ] Ψηφιακός Έλεγχος
---------------------------------

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017-2018 : εδώ

Σκοπός

Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
217 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 18820 350 259 0 5 0 εδώ Inf Math OS
219 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 18260 350 197 0 5 0 εδώ Inf Math OS
221 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 14.25 16925 530 309 0 5 0 εδώ Inf Math OS
220 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2 11.87 16405 665 197 0 5 0 εδώ Inf Math OS
331 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΚΡΗ 2 14.25 14785 708 215 0 5 0 εδώ Inf Math OS
223 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 14.25 14750 610 270 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1564 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΔΜ 2 14.25 14285 -40 180 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1627 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4535 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα για μετεγγραφή Ι:
1]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
3]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
4]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
5]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
6]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
7]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

Αντίστοιχα για μετεγγραφή ΙΙ:
1]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη Απορρόφησης ΕΜΠ 2015
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ
Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει 275 διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Η/Υ, μεταξύ των οποίων το 74,5% είναι άνδρες και το 25,5% γυναίκες. Οι Ηλεκτρολόγοι του δείγματος κατάγονται από περιοχή της Αττικής σε ποσοστό 69,8% και διαμένουν σήμερα στην Αττική σε ποσοστό 85,1%. Περίπου τα 2/3 με καταγωγή από την επαρχία παραμένουν στην Αθήνα για λόγους εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΕΜΠ. Το 15,7% έχει έναν γονέα μηχανικό και το 3,3% και τους δύο γονείς μηχανικούς. Η αυτοδύναμη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους προς το ΤΣΜΕ∆Ε, είναι σχετικά υψηλή. Το 71,5% των Ηλεκτρολόγων κάλυψε αυτοδύναμα τις πρώτες του εισφορές και το 76,5% αντιμετωπίζει χωρίς βοήθεια τις σημερινές εισφορές προς το Ταμείο.
Η Σχολή των Ηλεκτρολόγων αποτελεί μαζί με τη Σχολή των Αρχιτεκτόνων τις δύο Σχολές του ΕΜΠ με τη μεγαλύτερη συχνότητα δήλωσης πρώτης επιλογής στο μηχανογραφικό. Το 94,6% των Ηλεκτρολόγων είχε δηλώσει τη Σχολή ως πρώτη του επιλογή και το 5% ως δεύτερη ή τρίτη επιλογή του μηχανογραφικού δελτίου. Επίσης, εμφανίζουν το δεύτερο μικρότερο διάστημα φοίτησης στο ΕΜΠ (6,2 έτη) και το δεύτερο μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος (7,55/10). Η εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι περιορισμένη. Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δήλωσε το 13,1%, ενώ εργασία εκτός πρακτικής σε αντικείμενο σχετικό της ειδικότητα το 30,7% (με μέση τιμή δείγματος 39%).
Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών από τους διπλωματούχους της ειδικότητας είναι εξαιρετικά συνήθης. Ένας στους πέντε Ηλεκτρολόγους έχει ήδη ολοκληρώσει ή πραγματοποιεί διδακτορικές σπουδές και περισσότεροι από τους μισούς (52%) έχουν ήδη κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο εκτός διδακτορικού. Βάσει αντικειμένου μεταπτυχιακών σπουδών, οι Ηλεκτρολόγοι διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε εκείνους που πραγματοποίησαν (ή πραγματοποιούν) σπουδές στο αντικείμενο της ειδικότητας και σε εκείνους που επέλεξαν το συνδυασμό της ειδικότητας με οικονομία και διοίκηση (από 35,6% για κάθε αντικείμενο). Βασικό κίνητρο της πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί η εκτίμηση για καλύτερη σταδιοδρομία (59,9%), ενώ ο παράγοντας της εύρεσης εργασίας περιορίζεται στο 2,8% των διπλωματούχων.
Η είσοδος των Ηλεκτρολόγων στην αγορά εργασίας πραγματοποιείται μέσω μιας μόνιμης (42,1%) ή ευέλικτης (49,6%) μορφής μισθωτής απασχόλησης. Η κατανομή του κλάδου πρώτης εργασίας είναι παρόμοια με την κατανομή του κλάδου σημερινής εργασίας. Το 38,5% των αποφοίτων ξεκινά την σταδιοδρομία του από τον κλάδο της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών, ενώ διψήφια ποσοστά εμφανίζουν επίσης ο Κατασκευαστικός κλάδος και ο κλάδος της Εκπαίδευσης και Έρευνας. Κατά μέσο όρο, η επαγγελματική αποκατάσταση των Ηλεκτρολόγων προϋποθέτει περίπου 4 μήνες αναζήτησης εργασίας.
Το 89,8% των Ηλεκτρολόγων είναι εργαζόμενοι, το 6,5% άνεργοι και το 3,6% ανενεργοί, κατανομή που προσεγγίζει σημαντικά τη συνολική κατανομή του δείγματος. Η πλειοψηφία απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως με τη μορφή μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου (48,1%) και δευτερευόντως με τη σχέση εργασίας του οιονεί μισθωτού (29,2%). Μόλις το 13,2% των αποφοίτων ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα. Ως βασικός κλάδος απασχόλησης των Ηλεκτρολόγων εμφανίζεται ο κλάδος της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (43,7%). Πρακτικά, 3 στους 4 αποφοίτους του ΕΜΠ που εργάζονται στον κλάδο της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών είναι Ηλεκτρολόγοι. Σημαντική απασχόληση παρουσιάζεται επίσης στον κλάδο της Εκπαίδευσης & Έρευνας (16,6%) και στις Κατασκευές (14,6%). Οι Ηλεκτρολόγοι απασχολούνται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους κατά 76% και στο ευρύτερο πεδίο δραστηριοποίησης των Μηχανικών κατά 83,7%. Επίσης, συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών ειδικοτήτων που παρουσιάζουν διψήφιο ποσοστό εργασίας σε αντικείμενο που συνδυάζει την ειδικότητα με την οικονομία και διοίκηση (11,4%). Το ποσοστό που έχει προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας σχετικό της ειδικότητας (μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας) είναι 95,2%.
Οι Ηλεκτρολόγοι εργάζονται 43,82 ώρες/ εβδομάδα στην κύρια θέση εργασίας και 46 ώρες την εβδομάδα συνολικά (για κύρια και δεύτερη θέση εργασίας). Γενικά, η εβδομαδιαία απασχόλησή τους είναι περίπου ίση με τη μέση τιμή του δείγματος. Ως προς τις ετήσιες απολαβές από την εργασία, η ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων είναι από τις πλέον προνομιούχες του ΕΜΠ. Η μέση τιμή της κλίμακας εισοδήματος τους είναι 4,37/6, το 55,1% δηλώνει ετήσια μικτά εισοδήματα μεγαλύτερα των €20.000 και μόλις το 11% εισοδήματα μέχρι €10.000. Τα υψηλά εισοδήματα τους προκύπτουν από τη σημαντική απασχόλησή τους ως μισθωτοί αορίστου χρόνου του ιδιωτικού τομέα, από τα ικανοποιητικά εισοδήματα που προσφέρει ο κλάδος της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών και τέλος, από τη σχετικά μεγάλη απασχόλησή τους σε αντικείμενα που συνδυάζουν τον παράγοντα της οικονομίας και διοίκησης.
Οι (οιονεί) μισθωτοί εργάζονται κατά 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατά 40% σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Η κατανομή της απασχόλησης των μισθωτών Ηλεκτρολόγων σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι η μεγαλύτερη του δείγματος. Μόλις των 23% αυτών εκτιμά πως η θέση εργασίας του είναι επισφαλής. Αντίθετα, 2 στους 3 μισθωτούς της ειδικότητας εκτιμούν πως η εταιρεία που τους απασχολεί προσφέρει σημαντικές προοπτικές καλής σταδιοδρομίας.
Η αυτοπασχόληση (ή επιχειρηματικότητα) των εργαζόμενων Ηλεκτρολόγων διατηρείται διαχρονικά σταθερή στο επίπεδο του 13% και εμφανίζεται είτε στον κλάδο των Κατασκευών (40,6%), είτε στον κλάδο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (37,5%). Περίπου σταθερή διατηρείται και η πρόθεση επιχειρηματικότητας των μισθωτών της ειδικότητας (32,7%). Μεταξύ των μισθωτών που δηλώνουν το ενδεχόμενο της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος, ο κλάδος της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών επιλέγεται από το 47,7%, αντίθετα με τις Κατασκευές που δεν συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον (15,4%). Το 17,9% των εργαζόμενων κάνει και δεύτερη δουλειά, η οποία συνήθως είναι σχετική της ειδικότητας (13,4%).
Από τις απαντήσεις των Ηλεκτρολόγων δεν διακρίνεται μια συγκεκριμένη ομάδα που να λειτουργεί ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, απουσία ανταγωνισμού δηλώνει το 30%, ανταγωνισμό με απόφοιτους ΤΕΙ το 24,3% και ανταγωνισμό με μηχανικούς που σπούδασαν στο εξωτερικό το 20,2%. Στις υπόλοιπες διαστάσεις αντιλήψεων και στάσεων που αξιολογήθηκαν, οι Ηλεκτρολόγοι ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις μέσες τιμές του δείγματος. Αρχικά, μέση αξιολόγηση δίνεται στο βαθμό ετοιμότητας με τον οποίο αντιμετώπισαν για πρώτη φορά την αγορά εργασίας (2,93/5) αλλά και στο βαθμό αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν ως φοιτητές στη σημερινή θέση εργασίας (3,16/5). Μεταξύ των επιμέρους γνώσεων/ δεξιοτήτων που τέθηκαν προς αξιολόγηση, οι απαντήσεις των Ηλεκτρολόγων επίσης ακολουθούν τη γενική κατανομή. Οι βαθμολογίες τους είναι θετικές ως προς το επιστημονικό υπόβαθρο και τη δυνατότητα αποδοτικής εργασίας, αρνητικές ως προς τις οικονομικές και διοικητικές γνώσεις και μέσες για τις τεχνικές γνώσεις, τη δυνατότητα χειρισμού εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, την ικανότητα σύνταξης εκθέσεων και παρουσιάσεων κλπ.

πηγή: Μελέτη Απορρόφησης ΕΜΠ 2015

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)

Τελαυταία τροποποίηση 10 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 6 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 22 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 28 Νοεμβρίου, 2016