Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) [231]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 231
Ίδρυμα: ΕΜΠ
Site: http://www.arch.ntua.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 13.25
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Συντελεστής Βαρύτητας 2 (EM2) : 10
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 23020
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 19950
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 98
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 98
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 83
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 84
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 22540
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 21480
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 5
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1
[1] [ΒΥ] ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 1: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
[1] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1: ΣΤΑΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
[1] [ΒΥ] ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
[1] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2
[2] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2: ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
[2] [ΒΥ] ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 2: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 2: ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
[2] [ΒΥ] ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 3 - ΚΑΤΟΙΚΙΑ
[3] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3: ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[3] [ΒΥ] ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ
[3] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 3: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 1: ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
[3] [ΒΥ] ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
[4] [ΒΥ] ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
[4] [ΒΥ] ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
[4] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 4: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΩΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 2: ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
[4] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 2:ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
[4] [ΒΥ] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 5 - ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 5ΟΥ:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΕΙΣ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5ΟΥ:ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΟΥ:ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 5ΟΥ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 5: ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
[5] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 6
[6] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6Α
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6ΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 6ΟΥ:ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 6ΟΥ:ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΝΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6ΟΥ:ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ΟΥ: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 2: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 7 - ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 7ΟΥ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ:ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 7ΟΥ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7ΟΥ:ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 7ΟΥ:ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ 7ΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 7ΟΥ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 7 - ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7Α: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
[7] [ΒΥ] ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[8] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 8: ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
[8] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8Α: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8ΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 8ΟΥ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 8ΟΥ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8ΟΥ:ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 8ΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8ΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 8ΟΥ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 8ΟΥ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΟΣ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 8ΟΥ
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 (ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ)
[9] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΛΕΞΗ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9ΟΥ:ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9ΟΥ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 9ΟΥ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 9ΟΥ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 9ΟΥ:ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
---------------------------------

Εξωτερική Αξιολόγηση
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠ
+ • Το διδακτικό πρόγραμμα παρέχει ουσιαστική εκπαίδευση και προετοιμάζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τις προκλήσεις του επαγγέλματος.
• Η σχολή έχει τεράστιο κύρος στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι καθηγητές και οι φοιτητές της να την αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό.
– • Ο τεχνολογικός εξοπλισμός έχει κατά μέσο όρο ηλικία επτά ετών και ξεπερνά κατά πολύ το όριο των τριών ετών που θεωρείται αποδεκτό. Γενικά, οι περικοπές στον προϋπολογισμό έχουν υποβαθμίσει το επίπεδο των υποδομών.
• Λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών, η δουλειά στα στούντιο γίνεται ομαδικά, συχνά εις βάρος της αυτονομίας του σπουδαστή.
• Τα ζητήματα της ενέργειας και της αειφορίας δεν αναπτύσσονται επαρκώς όπως προκύπτει από τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών.

Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
231 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 12.78 19950 665 98 0 5 20 εδώ Inf Math OS
232 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 15.33 18854 844 111 0 5 20 εδώ Inf Math OS
233 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 12.78 17985 915 108 0 5 20 εδώ Inf Math OS
236 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2 10.22 16985 1130 123 1 5 20 εδώ Inf Math OS
779 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 10.22 16675 1105 56 1 5 20 εδώ Inf Math OS
370 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΚΡΗ 2 11.50 14630 680 126 1 5 20 εδώ Inf Math OS
234 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 10.22 14365 1160 118 1 5 20 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 740 4 1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5585 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές είναι όλα τα παραπάνω.

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν, να σχεδιάζουν, να καθοδηγούν και να επιβλέπουν τη δημιουργία κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης καταρτίζουν τους φοιτητές τους στο σχεδιασμό και την διευθέτηση δημόσιων χώρων, στην ανάπλαση και στην ένταξη παλαιών κτιρίων αλλά και ιστορικών περιοχών στο σύγχρονο περιβάλλον της πόλης.

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Οι πτυχιούχοι αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος). Οι αρχιτέκτονες μπορούν να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων. Για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων, πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, 4 χρόνια μετά την απόκτηση Aδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. Ως εργολήπτες του δημοσίου τομέα, οι αρχιτέκτονες χρειάζονται ανάλογο πτυχίο το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από την προαναφερόμενη Υπηρεσία, 3 χρόνια μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες, υπουργεία και οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τεχνικές υπηρεσίες τραπεζών κ.ά. σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες ως εξειδικευμένα στελέχη, στη βιομηχανία, ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο δικό τους τεχνικό γραφείο μελετών, ή εργοληπτική εταιρεία.

Οι Αρχιτέκτονες μοιράζονται κοινά πεδία δραστηριοτήτων με αρκετές άλλες ειδικότητες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, όπως φαίνεται από τη νομοθεσία, αλλά και από την*καθημερινή πρακτική. Αναλυτικότερα, και όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτές είναι των: Πολιτικών Μηχανικών, των Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, των Διακοσμητών και των Πολιτικών Δομικών Έργων. Λόγω της αυξανόμενης ανεργίας είναι επόμενη η δημιουργία τριβών, μεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και η έκπτωση (ποιοτική και οικονομική) της εργασίας.
Στην αγορά εργασίας παρατηρείται το εξής παράδοξο φαινόμενο. Από τη μία ιδρύονται νέα τμήματα παρεμφερών ειδικοτήτων με παράλληλη αύξηση των τμημάτων των ήδη υφισταμένων ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εξειδικευμένων πτυχιούχων. Από την άλλη η έλλειψη νομοθετικής επαγγελματικής περιχαράκωσης, αναιρεί την έννοια της εξειδίκευσης και όσον αφορά το βασικό πτυχίο, αλλά και την περαιτέρω εξειδίκευση (μεταπτυχιακά, διδακτορικά). Και στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η πολυμορφία των πτυχιούχων μηχανικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Π.Δ. 53/2004) και η αναντίρρητη ανάγκη για προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτή της Ε.Ε., προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών.
Επαγγελματικά δικαιώματα:

-Ν. 6422/34, άρθρο 3
NOMOS_6422_1934_FEK_412.pdf

Έξωτερικές Αξιολογήσεις
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
+ •Υψηλό επίπεδο αποφοίτων. Γίνονται εύκολα δεκτοί για μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
– • Δραστική μείωση του διδακτικού προσωπικού λόγω της κρίσης είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής.
• Η αναλογία διδακτικού προσωπικού φοιτητών είναι 1 προς 30 και δεν θεωρείται αποδεκτή.
• Μέσος όρος αποφοίτησης τα 8 χρόνια.
• Δεν υπάρχει υποστήριξη για την έρευνα και μπάτζετ για ερευνητικά προγράμματα.
• Δεν υπάρχει επαφή με αρχιτεκτονικά γραφεία για να γίνεται δικτύωση των φοιτητών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
+ • Η έρευνα που γίνεται είναι επιτυχημένη όπως αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις και βραβεία σε διαγωνισμούς.
• Ικανό και αφοσιωμένο διοικητικό προσωπικό. Παρέχεται ακόμα και ψυχολογική υποστήριξη στους φοιτητές.
– • Το πρόγραμμα σπουδών είναι ελληνοκεντρικό, δεν ανταποκρίνεται στις αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην αρχιτεκτονική.
• Οι φοιτητές δεν έχουν ποιοτικά μηχανήματα για εκτυπώσεις και τοπογραφικά.
• Εξαιτίας του φορτωμένου διδακτικού προγράμματος των καθηγητών δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για να υποστηρίξουν την έρευνα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+ • Στο πρόγραμμα σπουδών δίνεται έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία, κάτι που μπορεί να ανοίξει πολλές ευκαιρίες εργασίας για τους φοιτητές.
• Ικανό διδακτικό προσωπικό το οποίο χαίρει σεβασμού στην κοινότητα των φοιτητών.
• Η σχολή έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις.
– • Το διδακτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές ανεξάρτητες θεματικές ενότητες που δεν βοηθούν τον φοιτητή να συνδυάσει τις γνώσεις του.
• Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ομαδική δουλειά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αυτονομία του φοιτητή.
• Η βιβλιοθήκη δεν ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές ανάγκες των φοιτητών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠ
+ • Το διδακτικό πρόγραμμα παρέχει ουσιαστική εκπαίδευση και προετοιμάζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τις προκλήσεις του επαγγέλματος.
• Η σχολή έχει τεράστιο κύρος στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι καθηγητές και οι φοιτητές της να την αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό.
– • Ο τεχνολογικός εξοπλισμός έχει κατά μέσο όρο ηλικία επτά ετών και ξεπερνά κατά πολύ το όριο των τριών ετών που θεωρείται αποδεκτό. Γενικά, οι περικοπές στον προϋπολογισμό έχουν υποβαθμίσει το επίπεδο των υποδομών.
• Λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών, η δουλειά στα στούντιο γίνεται ομαδικά, συχνά εις βάρος της αυτονομίας του σπουδαστή.
• Τα ζητήματα της ενέργειας και της αειφορίας δεν αναπτύσσονται επαρκώς όπως προκύπτει από τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΤΡΑΣ
+ • Eίναι από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.
• Εχει αξιόλογη ερευνητική επιστημονική δυνατότητα.
• Το Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) έχει εξαιρετική κατάρτιση.
• Απόφοιτοι εργάζονται σε εξέχοντα αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή συνεχίζουν τις σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα εξαιρετικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
– • Το Τμήμα διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο που χαρακτηρίζεται από υψηλή αναλογία φοιτητών προς διδακτικό προσωπικό, ιδιαίτερα μειωμένο προϋπολογισμό και μη ικανοποιητική κτιριακή υποδομή.

ΤΕΕ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)

Τελαυταία τροποποίηση 10 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 14 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 5 Φεβρουαρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 28 Νοεμβρίου, 2016