Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων [272]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 272
Ίδρυμα: ΠΙ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕ (2023) : 10.49
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.materials.uoi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1312/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές
[5] [ΒΥ] Ατομική και Ηλεκτρονική δομή των Στερεών
[7] [ΒΥ] Βασικές αρχές Κονεομεταλλουργίας
[9] [ΒΥ] Βιοϊατρική Φασματοσκοπία και Βιοϊατρική Τεχνολογία
[9] [ΒΥ] Βιομηχανικά Κράματα
[8] [ΒΥ] Βιοϋλικά και Βιοϊατρική Τεχνολογία
[2] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα
[7] [ΒΥ] Διάβρωση και Προστασία Υλικών
[6] [ΒΥ] Διάδοση κυμάτων
[4] [ΒΥ] Διάχυση και Φαινόμενα Μεταφοράς
[7] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Μηχανικής
[7] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Χημείας Περιβάλλοντος
[9] [ΒΥ] Ειδικά Κεφάλαια Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και Δομών
[8] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών
[7] [ΒΥ] Επιχειρηματικότητα
[1] [ΒΥ] Εργαστήριο Γενικής Χημείας
[8] [ΒΥ] Εργαστήριο Μεταλλουργίας
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο Μηχανικής Συμπεριφοράς & Ποιοτικού Ελέγχου
[8] [ΒΥ] Εργαστήριο Σύνθετων Υλικών, Χαρακτηρισμός & Ιδιότητες
[8] [ΒΥ] Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος
[6] [ΒΥ] Εφαρμογές Πληροφορικής
[4] [ΒΥ] Ηλεκτρικές - Μαγνητικές - Οπτικές Ιδιότητες Υλικών
[7] [ΒΥ] Ημιαγώγιμα-Διηλεκτρικά Υλικά
[8] [ΒΥ] Θραυστομηχανική
[4] [ΒΥ] Κβαντική Θεωρία της Ύλης
[5] [ΒΥ] Κεραμικά Υλικά
[5] [ΒΥ] Κλασσική Μηχανική
[8] [ΒΥ] Μαγνητικά Υλικά-Υπεραγωγοί
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι (Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός: Συναρτήσεις μίας μεταβλητής)
[2] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός: Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών)
[3] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙΙ (Διαφορικές εξισώσεις: Συνήθεις και με μερικές παραγώγους)
[4] [ΒΥ] Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις - Μαθηματικά IV
[8] [ΒΥ] Μεταλλοτεχνία
[6] [ΒΥ] Μεταφορά Θερμότητας
[8] [ΒΥ] Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι
[9] [ΒΥ] Μηχανική Συμπεριφορά Σύνθετων Υλικών
[3] [ΒΥ] Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
[6] [ΒΥ] Μηχανική Υλικών
[1] [ΒΥ] Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
[6] [ΒΥ] Μιγαδική Ανάλυση
[8] [ΒΥ] Νανοτεχνολογία
[1] [ΒΥ] Ξένη γλώσσα
[7] [ΒΥ] Πετρέλαια, Πετροχημικά και Λιπαντικά
[5] [ΒΥ] Πιθανότητες, Στατιστική και Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων
[7] [ΒΥ] Πολυμερικά Υλικά
[9] [ΒΥ] Πολυμερικά Υλικά και Συναφή Υλικά Ελεγχόμενης Μορφολογίας
[9] [ΒΥ] Πολυμερικά Υλικά-Ειδικά Θέματα
[9] [ΒΥ] Προηγμένα Ηλεκτρονικά Υλικά και Συστήματα Χαμηλών Διατάξεων
[5] [ΒΥ] Ρευστομηχανική
[3] [ΒΥ] Στατιστική και Κλασσική Θερμοδυναμική
[7] [ΒΥ] Σύνθετα Υλικά
[8] [ΒΥ] Συνθετική Χημεία και Μέθοδοι Τροποποίησης Πολυμερών
[8] [ΒΥ] Σχεδιασμός Μαγνητικών Υλικών
[6] [ΒΥ] Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών
[9] [ΒΥ] Τεχνολογία Αλουμινίου
[7] [ΒΥ] Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών και Υάλων
[8] [ΒΥ] Τεχνολογία Πολυμερών
[8] [ΒΥ] Τεχνολογία Συγκολήσεων
[7] [ΒΥ] Υλικά Νανοδομών Διατάξεων και Μικρομηχανών
[9] [ΒΥ] Υλικά Συσκευασίας-Ανακύκλωση
[1] [ΒΥ] Υπολογιστές Ι (Εισαγωγή, Γλώσσες προγραμματισμού)
[2] [ΒΥ] Υπολογιστές ΙΙ (Εισαγωγή προγραμματισμού, γραφικά)
[8] [ΒΥ] Υπολογιστική Μοντελοποίηση στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
[4] [ΒΥ] Φυσικές Διεργασίες
[1] [ΒΥ] Φυσική Ι (Μηχανική - Κυμάνσεις)
[2] [ΒΥ] Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική)
[6] [ΒΥ] Φυσική Μεταλλουργία (Μεταλλογνωσία) ΙΙ
[5] [ΒΥ] Φυσική Μεταλουργία (Μεταλλογνωσία) Ι
[3] [ΒΥ] Φυσικοχημεία Ι
[4] [ΒΥ] Φυσικοχημεία ΙΙ
[1] [ΒΥ] Χημεία Ι (Ανόργανη Χημεία)
[2] [ΒΥ] Χημεία ΙΙ Οργανική Χημεία)
[5] [ΒΥ] Χημικές Διεργασίες
[3] [ΒΥ] Χημική Θερμοδυναμική
---------------------------------

http://www.materials.uoi.gr/

Δείτε εδώ πληροφορίες για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων εξετάσεων.
Πατήστε εδώ για πληροφορίες για το επάγγελμα του Μηχανικού Υλικών.

Στόχοι

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Υλικών πενταετούς φοίτησης και είναι τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2017 (Νόμος υπ’ αριθμ. 4452, ΦΕΚ A’ 17/15-2-2017). Προσωρινά και έως την ακαδημαϊκή έναρξη λειτουργίας της Σχολής (Σεπτέμβριος 2017) υπάγεται στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές με την υψηλού επιπέδου πενταετή εκπαίδευση την γνώση και την κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Η φοίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτική εξάμηνη διπλωματική εργασία. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά, χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει την αναγκαιότητα διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών.

Ο φοιτητής, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, θα είναι ένας Μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

Οι απόφοιτου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού