Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων [272]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 272
Ίδρυμα: ΠΙ
Site: http://www.materials.uoi.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕT (2023) : 10.49
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15700
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11375
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 111
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 110
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 93
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 94
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 14530
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13630
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 6
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Εργαστήριο Γενικής Χημείας
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι (Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός: Συναρτήσεις μίας μεταβλητής)
[1] [ΒΥ] Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
[1] [ΒΥ] Ξένη γλώσσα
[1] [ΒΥ] Υπολογιστές Ι (Εισαγωγή, Γλώσσες προγραμματισμού)
[1] [ΒΥ] Φυσική Ι (Μηχανική - Κυμάνσεις)
[1] [ΒΥ] Χημεία Ι (Ανόργανη Χημεία)
[2] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα
[2] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός: Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών)
[2] [ΒΥ] Υπολογιστές ΙΙ (Εισαγωγή προγραμματισμού, γραφικά)
[2] [ΒΥ] Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική)
[2] [ΒΥ] Χημεία ΙΙ Οργανική Χημεία)
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών
[3] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙΙ (Διαφορικές εξισώσεις: Συνήθεις και με μερικές παραγώγους)
[3] [ΒΥ] Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
[3] [ΒΥ] Στατιστική και Κλασσική Θερμοδυναμική
[3] [ΒΥ] Φυσικοχημεία Ι
[3] [ΒΥ] Χημική Θερμοδυναμική
[4] [ΒΥ] Διάχυση και Φαινόμενα Μεταφοράς
[4] [ΒΥ] Ηλεκτρικές - Μαγνητικές - Οπτικές Ιδιότητες Υλικών
[4] [ΒΥ] Κβαντική Θεωρία της Ύλης
[4] [ΒΥ] Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις - Μαθηματικά IV
[4] [ΒΥ] Φυσικές Διεργασίες
[4] [ΒΥ] Φυσικοχημεία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση και Εφαρμογές
[5] [ΒΥ] Ατομική και Ηλεκτρονική δομή των Στερεών
[5] [ΒΥ] Κεραμικά Υλικά
[5] [ΒΥ] Κλασσική Μηχανική
[5] [ΒΥ] Πιθανότητες, Στατιστική και Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων
[5] [ΒΥ] Ρευστομηχανική
[5] [ΒΥ] Φυσική Μεταλουργία (Μεταλλογνωσία) Ι
[5] [ΒΥ] Χημικές Διεργασίες
[6] [ΒΥ] Διάδοση κυμάτων
[6] [ΒΥ] Εφαρμογές Πληροφορικής
[6] [ΒΥ] Μεταφορά Θερμότητας
[6] [ΒΥ] Μηχανική Υλικών
[6] [ΒΥ] Μιγαδική Ανάλυση
[6] [ΒΥ] Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών
[6] [ΒΥ] Φυσική Μεταλλουργία (Μεταλλογνωσία) ΙΙ
[7] [ΒΥ] Βασικές αρχές Κονεομεταλλουργίας
[7] [ΒΥ] Διάβρωση και Προστασία Υλικών
[7] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Μηχανικής
[7] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Οργανικής Χημείας
[7] [ΒΥ] Επιχειρηματικότητα
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο Μηχανικής Συμπεριφοράς & Ποιοτικού Ελέγχου
[7] [ΒΥ] Ημιαγώγιμα-Διηλεκτρικά Υλικά
[7] [ΒΥ] Πετρέλαια, Πετροχημικά και Λιπαντικά
[7] [ΒΥ] Πολυμερικά Υλικά
[7] [ΒΥ] Σύνθετα Υλικά
[7] [ΒΥ] Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών και Υάλων
[7] [ΒΥ] Υλικά Νανοδομών Διατάξεων και Μικρομηχανών
[8] [ΒΥ] Βιοϋλικά και Βιοϊατρική Τεχνολογία
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Χημείας Περιβάλλοντος
[8] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
[8] [ΒΥ] Εργαστήριο Μεταλλουργίας
[8] [ΒΥ] Εργαστήριο Σύνθετων Υλικών, Χαρακτηρισμός & Ιδιότητες
[8] [ΒΥ] Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος
[8] [ΒΥ] Θραυστομηχανική
[8] [ΒΥ] Μαγνητικά Υλικά-Υπεραγωγοί
[8] [ΒΥ] Μεταλλοτεχνία
[8] [ΒΥ] Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι
[8] [ΒΥ] Νανοτεχνολογία
[8] [ΒΥ] Συνθετική Χημεία και Μέθοδοι Τροποποίησης Πολυμερών
[8] [ΒΥ] Σχεδιασμός Μαγνητικών Υλικών
[8] [ΒΥ] Τεχνολογία Πολυμερών
[8] [ΒΥ] Τεχνολογία Συγκολήσεων
[8] [ΒΥ] Υπολογιστική Μοντελοποίηση στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
[9] [ΒΥ] Βιοϊατρική Φασματοσκοπία και Βιοϊατρική Τεχνολογία
[9] [ΒΥ] Βιομηχανικά Κράματα
[9] [ΒΥ] Ειδικά Κεφάλαια Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και Δομών
[9] [ΒΥ] Μηχανική Συμπεριφορά Σύνθετων Υλικών
[9] [ΒΥ] Πολυμερικά Υλικά και Συναφή Υλικά Ελεγχόμενης Μορφολογίας
[9] [ΒΥ] Πολυμερικά Υλικά-Ειδικά Θέματα
[9] [ΒΥ] Προηγμένα Ηλεκτρονικά Υλικά και Συστήματα Χαμηλών Διατάξεων
[9] [ΒΥ] Τεχνολογία Αλουμινίου
[9] [ΒΥ] Υλικά Συσκευασίας-Ανακύκλωση
---------------------------------

http://www.materials.uoi.gr/

Δείτε εδώ πληροφορίες για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων εξετάσεων.
Πατήστε εδώ για πληροφορίες για το επάγγελμα του Μηχανικού Υλικών.

Στόχοι

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Υλικών πενταετούς φοίτησης και είναι τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2017 (Νόμος υπ’ αριθμ. 4452, ΦΕΚ A’ 17/15-2-2017). Προσωρινά και έως την ακαδημαϊκή έναρξη λειτουργίας της Σχολής (Σεπτέμβριος 2017) υπάγεται στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές με την υψηλού επιπέδου πενταετή εκπαίδευση την γνώση και την κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Η φοίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτική εξάμηνη διπλωματική εργασία. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά, χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει την αναγκαιότητα διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών.

Ο φοιτητής, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, θα είναι ένας Μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

Οι απόφοιτου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού

Τελαυταία τροποποίηση 15 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Ιουνίου, 2017