Βιολογίας Θεσσαλονίκης (279)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 279
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2023) : 13.97
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.bio.auth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1598/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 24 - ΦΥΣ: 22 - ΧΗΜ: 30 - ΜΑΘ: 24
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 27 - ΒΙΟ: 33
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
[3] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
[7] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ & ΦΥΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
[5] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΕΞΕΛΙΞΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
[6] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
[5] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
[1] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
[2] [ΒΥ] ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΔΩΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ & ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
[4] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι
[4] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[6] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
---------------------------------

Άτυπες Κατευθύνσεις από το 5ο εξάμηνο.
-Περιβαλλοντική Βιολογία
-Μοριακή Βιολογία
-Γενετική και Βιοτεχνολογία και Γενική Εκπαίδευση

Εξωτερική Αξιολόγηση

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
+ •Η πρακτική εξάσκηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο και παρακολουθείται από το 80% των φοιτητών.
•Χρήση των προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών Erasmus και Socrates της ΕΕ.
– •Υπερβολικά πολλά μαθήματα ειδικά στα πρώτα δύο έτη.
•Απουσία υποστηρικτικού προσωπικού στα εργαστήρια.
• Το 93% της διδασκαλίας βασίζεται στη θεωρία.
•Λίγες και μικρές αίθουσες διδασκαλίας, κάτω από τα πρότυπα, τόσο από υγειονομική, όσο και από άποψη ασφαλείας.

Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
277 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2,3 14.25 17703 151 105 0 4 0 εδώ Inf Math OS
279 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 14.25 17439 37 115 0 4 0 εδώ Inf Math OS
281 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 14.25 17050 8 157 0 4 0 εδώ Inf Math OS
290 -ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 2,3 14.25 16715 -135 137 0 4 0 εδώ Inf Math OS
282 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2,3 11.87 16678 -90 140 0 4 0 εδώ Inf Math OS
280 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,3 14.25 16265 -265 131 0 5 0 εδώ Inf Math OS
325 -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 14.25 16195 -55 134 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 919 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1508 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

παρουσίαση

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές
«Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης..

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως βιολόγοι-ερευνητές σε νοσοκομεία, σε βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα (στο Δημόκριτο, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ινστιτούτο Ρasteur, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, στο Ινστιτούτο θαλάσσιας Βιολογίας κ.ά.), στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και κυρίως στο Υπουργείο Γεωργίας ως περιβαλλοντολόγοι, ιχθυολόγοι και σε οργανισμούς (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως ιατρικοί επισκέπτες και στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και της προώθησης φαρμάκων, σε βιομηχανίες στα τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε βιοχημικά εργαστήρια, σε μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε υδατοκαλλιέργειες, σε ιχθυοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων), ως ελεύθεροι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι με γραφεία μελετών που ασχολούνται: με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με μονάδες βιολογικού καθαρισμού, οικολογικές μελέτες, χωροταξικές μελέτες, αλιευτικές κατασκευές ή να ιδρύσουν δικό τους εργαστήριο.

Κλάδος ΠΕ04.04
Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

Top Jobs for Biology Degree Majors