Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) (284 )

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Κωδικός : 284
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Site: http://www.bio.uth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 13.97
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 30 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 30 - ΒΙΟ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 17960
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 16050
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 129
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 128
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 102
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 102
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18850
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17280
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 13
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αρχές Ανόργανης Χημείας & Φυσικοχημείας
[1] [ΒΥ] Βιοστατιστική
[1] [ΒΥ] Γενική Βιολογία
[1] [ΒΥ] Γενική Χημεία
[1] [ΒΥ] Οργανική Χημεία
[1] [ΒΥ] Πληροφορική – Η/Υ
[2] [ΒΥ] Αναλυτική Χημεία
[2] [ΒΥ] Βιοχημεία Ι
[2] [ΒΥ] Κυτταρική Βιολογία
[2] [ΒΥ] Φυσιολογία Ζώων Ι
[2] [ΒΥ] Φυσιολογία Φυτών
[3] [ΒΥ] Βιοχημεία ΙΙ
[3] [ΒΥ] Γενετική
[3] [ΒΥ] Μικροβιολογία-Ιολογία
[3] [ΒΥ] Φυσικοχημεία
[3] [ΒΥ] Φυσιολογία Ζώων II
[4] [ΒΥ] Διακυτταρική Επικοινωνία – Μεταγωγή σήματος
[4] [ΒΥ] Ενζυμολογία
[4] [ΒΥ] Κλινική Βιοχημεία
[4] [ΒΥ] Μοριακή Βιολογία I
[4] [ΒΥ] Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών
[5] [ΒΥ] Βιοτεχνολογία Φυτών
[5] [ΒΥ] Βιοχημεία της Άσκησης
[5] [ΒΥ] Βιοχημική Φαρμακολογία
[5] [ΒΥ] Διδακτική (με έμφαση στις Βιοεπιστήμες)
[5] [ΒΥ] Έλεγχος Μεταβολισμού
[5] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
[5] [ΒΥ] Μοριακή Βιολογία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά
[6] [ΒΥ] Ανοσολογία
[6] [ΒΥ] Βιοτεχνολογία Ζώων
[6] [ΒΥ] Βιοφυσική
[6] [ΒΥ] Μοριακή Βάση Γενετικών Ασθενειών
[7] [ΒΥ] Αναλυτική Βιοχημεία
[7] [ΒΥ] Βιοηθική
[7] [ΒΥ] Βιοπληροφορική
[7] [ΒΥ] Βιοχημεία Τροφίμων
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
[7] [ΒΥ] Εξέλιξη
[7] [ΒΥ] Μοριακή Διαγνωστική
[7] [ΒΥ] Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
[8] [ΒΥ] Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
[8] [ΒΥ] Διατροφή
[8] [ΒΥ] Μοριακή Ιολογία
[8] [ΒΥ] Μοριακή Ογκογένεση
[8] [ΒΥ] Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις
[8] [ΒΥ] Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων
---------------------------------

Από τον Ιούνιο του 2015 εντάσσεται στους Βιολόγους ΠΕ04.04  (αναλυτικά εδώ )

Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
280 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2&3 14.25 16265 -265 132 1 5 0 εδώ Inf Math OS
325 -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2&3 14.25 16195 -55 134 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 266 1 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 70 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ [280] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

Τελαυταία τροποποίηση 29 Απριλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 27 Ιουνίου, 2020

Το  Τμήμα  Βιοχημείας  και  Βιοτεχνολογίας  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  ιδρύθηκε  με  το  υπ’άριθμ.  82  Προεδρικό  Διάταγμα  που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 72/10/3/2000 .

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας βρίσκεται στη Λάρισα και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής και Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το τμήμα εισήγαγε τους πρώτους του φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2000 και βρίσκεται σήμερα στο δέκατο πέμπτο έτος της λειτουργίας του. Ως το πρώτο Τμήμα στην Ελλάδα στον τομέα τόσο της Βιοχημείας όσο και της Βιοτεχνολογίας, επωμίστηκε το βαρύ φορτίο να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχο των άλλων προηγμένων χωρών και ενταγμένο στις ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες της Ελλάδας.

Σήμερα, μετά την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος αλλά και την χαρτογράφηση σημαντικού αριθμού γονιδιωμάτων από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, μικρόβια και ιούς που ακολούθησε η Βιοχημεία και η Βιοτεχνολογία αποτελούν έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και ευελπιστεί να δημιουργήσει μια γενιά επιστημόνων με άμεση αντίληψη από τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης τους, αφενός των απαιτήσεων και των προβλημάτων των ελληνικών Επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης και αφετέρου των προκλήσεων της ίδιας της επιστήμης σε θέματα βασικής αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας. Σε τομείς αιχμής όπως οι –ομικές Τεχνολογίες, η Βιολογία Συστημάτων και η Συνθετική Βιολογία- όπου οι επιστημονικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, το Τμήμα θεωρεί την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των φοιτητών του σαν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σήμερα, μετά από 14 χρόνια λειτουργίας, το Τμήμα είναι αυτόνομο, διαθέτει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στελεχώνεται από 20 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, 6 πανεπιστημιακούς υποτρόφους, 6 μέλη τεχνικού και 6 διοικητικού προσωπικού. Το τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασίες υψηλού επιπέδου με εθνικά και διεθνή επιστημονικά Ιδρύματα, έχει χρηματοδοτηθεί μέσα από σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και έχει συμβάλλει ενεργά στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, με δημοσιεύσεις πλήθους επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Παράλληλα συνεισφέρει δυναμικά στην ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας μέσα από ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε συνεργασία με το Θεσσαλικό ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Το 2011 το Τμήμα αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) από μία Διεθνή επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και τα συμπεράσματα τους ήταν πως το Τμήμα έχει τη δυναμική και το προσωπικό να επιτύχει στο άμεσο μέλλον αριστεία αλλά και πως οι απόφοιτοι του έχουν σημαντικό επιστημονικό υπόβαθρο. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας του έργου για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου κτιρίου 5700 τ.μ. που θα εξυπηρετεί πλήρως τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το κτίριο αναμένεται να παραδοθεί το 2016 και θα προσδώσει νέα δυναμική στην ακαδημαϊκή πορεία του Τμήματος.

Στο Τμήμα σήμερα φοιτούν 506 Προπτυχιακοί και 100 Μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και 32 Υποψήφιοι Διδάκτορες, ενώ έχουν ήδη αποφοιτήσει 412 Βιοχημικοί-Βιοτεχνολόγοι, 220 μεταπτυχιακοί και έχουν απονεμηθεί 28 Διδακτορικά Διπλώματα, συμβάλλοντας σημαντικά στο άνοιγμα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Φεβρουάριος 2014

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Εξωτερική Αξιολόγηση
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι συνεκτικό, τόσο με τους στόχους του, όσο και με αντίστοιχα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
• Δυνατότητα ερευνητικών προγραμμάτων με προοπτικές διεθνούς αναγνώρισης.
• Αρκετά καλή πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τη χρήση του από τους φοιτητές.
– •Υποβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και περιορισμένος χώρος των αιθουσών διδασκαλίας.
•Μη επαρκής χρηματοδότηση.

Αναπλ. Καθ. Δημήτριος Λεωνίδας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ Διδακτικές μονάδες / ECTS
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Γενική Βιολογία 6
Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες 6
Οργανική Χημεία 6
Δομή και Ανάλυση Βιομορίων 5
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 5
Αγγλική Ορολογία 2
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βιοοργανική Χημεία 6
Βιοσύνθεση νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών – γονιδιακή έκφραση 6
Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι 6
Κυτταρική Βιολογία 6
Βιοστατιστική 6
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Ενζυμολογία 6
Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ 6
Γενετική 6
Μοριακή Βιολογία 6
Μικροβιολογία-Ιολογία 6
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Μεταβολισμός 6
Βιοπληροφορική 6
Φυσιολογία Φυτών 6
Μεταγωγή Σήματος 6
Βιοτεχνολογία Ζώων 6
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βιοχημική Φαρμακολογία 5
Βιοχημική Τοξικολογία 5
Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών 5
Αναπτυξιακή Βιολογία 5
Εξέλιξη 5
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 5
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Βιοφυσική 5
Ιατρική Γενετική 5
Κλινική Βιοχημεία 5
Από τη Γονιδιωματική στη Βιολογία Συστημάτων 5
Βιοτεχνολογία Φυτών 5
Πρακτική Εργασία 5
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Μαθήματα Επιλογής 30
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30
Μαθήματα Επιλογής 6
Διπλωματική Εργασία 24

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECTS Εξάμηνο
Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία 5 7
Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία 3 7
Μοριακή Ιολογία 3 8
Μοριακή Διαγνωστική 3 7
Μοριακή ογκογένεση 3 8
Ανοσολογία 4 7
Βιοχημεία κυτταρικής βλάβης και προστασίας 4 7
Κυτταροκαλλιέργειες 4 7
Νευροεπιστήμες & συμπεριφορά 4 7
Φαρμακογενετική – Φαρμακογονιδιωματική 3 8
Φάρμακα στον αθλητισμό:antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA 3 8
Ορμονική Ρύθμιση Μεταβολισμού 4 7
Δομική Βιοχημεία 4 7
Συνθετική Βιολογία 4 7
Αναλυτική Βιοχημεία 4 7
Ενόργανη Ανάλυση 3 7
Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης 4 8
Μοριακή οικολογία 3 8
Πληθυσμιακή Γενετική 3 8
Τεχνολογία επεξεργασίας αποβλήτων 4 8
Ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας 2 7
Βιοτεχνολογία Εντόμων 2 7
Βιοχημική Μηχανική 4 7
Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού 4 7
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 2 7
Ακαδημαϊκή Γραφή στη Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία στην Αγγλική 2 8
Εξέλιξη ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες 2 7
Βιοηθική 2 8
Διδακτική με έμφαση στις Βιοεπιστήμες 2 8
Σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις 2 7
Γαλλική Ορολογία 2 7

1. Οι φοιτητές πρέπει να περάσουν το 85% των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους πριν συνεχίσουν τις σπουδές τους στο τρίτο έτος.
2. Το σύνολο των 240 ECTS κατανέμεται ως εξής: 175 ECTS (73%) σε μαθήματα κορμού – (29 ECTS (12%) σε Διπλωματική και Πρακτική Εργασία- 36 ECTS σε Μαθήματα Επιλογής (15%)
3. Στο τέταρτο έτος υπάρχουν μόνο μαθήματα επιλογής και μπορούν να διαμορφώσουν μια κατεύθυνση εφόσον το επιθυμεί ο φοιτητής.
4. Τα μαθήματα επιλογής μπορούν να δίνονται αυτοτελώς ή ως modules. Κάθε module θα έχει τα δικά του ECTS και άρα θα γίνεται ανεξάρτητα και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εξάμηνο με δικές του εξετάσεις. Κάθε module διδάσκεται σε ένα μόνο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

Προσοχή: Από τον Ιούνιο του 2015 εντάσσεται στους Βιολόγους ΠΕ04.04

Τελαυταία τροποποίηση 3 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 25 Νοεμβρίου, 2016