Βιολογίας Πάτρας [281]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 281
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1
ΕΒΕ (2023) : 11.64
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.biology.upatras.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2022/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 24 - ΦΥΣ: 24 - ΧΗΜ: 28 - ΜΑΘ: 24
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 22 - ΦΥΣ: 22 - ΧΗΜ: 28 - ΒΙΟ: 28
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Ι
[4] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι
[8] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ Ι
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
[6] [ΒΥ] ΕΞΕΛΙΞΗ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΖΩΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΖΩΟΛΟΓΙΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΗΘΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[8] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ
[3] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι
[8] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[8] [ΒΥ] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[3] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[8] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι
[6] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
277 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2,3 14.25 17703 151 105 0 4 0 εδώ Inf Math OS
279 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 14.25 17439 37 115 0 4 0 εδώ Inf Math OS
281 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 14.25 17050 8 157 0 4 0 εδώ Inf Math OS
290 -ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 2,3 14.25 16715 -135 137 0 4 0 εδώ Inf Math OS
282 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2,3 11.87 16678 -90 140 0 4 0 εδώ Inf Math OS
280 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,3 14.25 16265 -265 131 0 5 0 εδώ Inf Math OS
325 -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 14.25 16195 -55 134 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 919 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1508 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

παρουσίαση

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές
«Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης..

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως βιολόγοι-ερευνητές σε νοσοκομεία, σε βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα (στο Δημόκριτο, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ινστιτούτο Ρasteur, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, στο Ινστιτούτο θαλάσσιας Βιολογίας κ.ά.), στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και κυρίως στο Υπουργείο Γεωργίας ως περιβαλλοντολόγοι, ιχθυολόγοι και σε οργανισμούς (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως ιατρικοί επισκέπτες και στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και της προώθησης φαρμάκων, σε βιομηχανίες στα τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε βιοχημικά εργαστήρια, σε μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε υδατοκαλλιέργειες, σε ιχθυοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων), ως ελεύθεροι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι με γραφεία μελετών που ασχολούνται: με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με μονάδες βιολογικού καθαρισμού, οικολογικές μελέτες, χωροταξικές μελέτες, αλιευτικές κατασκευές ή να ιδρύσουν δικό τους εργαστήριο.

Κλάδος ΠΕ04.04
Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

Top Jobs for Biology Degree Majors