Γεωλογίας Θεσσαλονίκης (285)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 285
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Site: http://www.geo.auth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15925
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9875
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 100
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 100
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 85
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 85
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 14
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 12890
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10300
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 5
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[1] [ΒΥ] ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
[2] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[4] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤ. ΚΑΙ ΕΛΑΣΤ. ΚΥΜΑΤΑ
[5] [ΒΥ] ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
[6] [ΒΥ] ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[6] [ΒΥ] ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.)
[7] [ΒΥ] ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
[7] [ΒΥ] ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
[7] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
[7] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)
---------------------------------

Τελαυταία τροποποίηση 3 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 20 Ιουνίου, 2017