Γεωλογίας Θεσσαλονίκης (285)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 285
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2023) : 9.87
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.geo.auth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1591/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[1] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[7] [ΒΥ] ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
[6] [ΒΥ] ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
[4] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
[7] [ΒΥ] ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[7] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤ. ΚΑΙ ΕΛΑΣΤ. ΚΥΜΑΤΑ
[6] [ΒΥ] ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[1] [ΒΥ] ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ
[7] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
[3] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
[8] [ΒΥ] ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)
[6] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.)
[7] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
---------------------------------