ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Κωδικός : 308
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 13.97
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.vet.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[8] [ΒΥ] Ακτινολογία
[4] [ΒΥ] Ανοσολογία
[1] [ΒΥ] Αρχές Φυσικής για την Κτηνιατρική Επιστήμη
[1] [ΒΥ] Αρχές Χημείας για την Κτηνιατρική Επιστήμη
[2] [ΒΥ] Βιοχημεία
[2] [ΒΥ] Γενετική
[5] [ΒΥ] Γενική Παθολογία
[5] [ΒΥ] Γενική Παθολογική Ανατομική
[8] [ΒΥ] Διαγνωστική Κυτταρολογία - Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική I
[3] [ΒΥ] Διαγνωστική Μικροβιολογία
[10] [ΒΥ] Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική III
[3] [ΒΥ] Διατροφή
[9] [ΒΥ] Ειδική Παθολογία IV
[10] [ΒΥ] Ειδική Παθολογία V
[6] [ΒΥ] Ειδική Παθολογία Ι
[7] [ΒΥ] Ειδική Παθολογία ΙΙ
[8] [ΒΥ] Ειδική Παθολογία ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Ειδική Παθολογική Ανατομική
[1] [ΒΥ] Ζωολογία
[5] [ΒΥ] Ζωοτεχνία III
[3] [ΒΥ] Ζωοτεχνία Ι
[4] [ΒΥ] Ζωοτεχνία ΙΙ
[6] [ΒΥ] Ιχθυολογία, Υδρόβια Πανίδα, Υδατοκαλλιέργειες
[7] [ΒΥ] Ιχθυοπαθολογία και Διαχείριση Υγείας των Υδρόβιων Οργανισμών
[7] [ΒΥ] Μαιευτική-Αναπαραγωγή Ι
[10] [ΒΥ] Μαιευτική-Αναπαραγωγή ΙV
[8] [ΒΥ] Μαιευτική-Αναπαραγωγή ΙΙ
[9] [ΒΥ] Μαιευτική-Αναπαραγωγή ΙΙΙ
[1] [ΒΥ] Μακροσκοπική Ανατομική Ι
[2] [ΒΥ] Μακροσκοπική Ανατομική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Μελισσοκομία-Μελισσοπαθολογία
[3] [ΒΥ] Μικροβιολογία Ι
[2] [ΒΥ] Μικροσκοπική Ανατομική Ι
[3] [ΒΥ] Μικροσκοπική Ανατομική ΙΙ
[1] [ΒΥ] Οικολογία
[4] [ΒΥ] Οικονομία Ζωικής Παραγωγής
[7] [ΒΥ] Παθολογία Πτηνών Ι
[8] [ΒΥ] Παθολογία Πτηνών ΙI
[9] [ΒΥ] Παθολογία Πτηνών ΙΙI
[7] [ΒΥ] Παρασιτικά Νοσήματα
[4] [ΒΥ] Παρασιτολογία
[1] [ΒΥ] Πληροφορική
[9] [ΒΥ] Τεχνητή Σπερματέγχυση
[6] [ΒΥ] Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
[5] [ΒΥ] Υγιεινή και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
[8] [ΒΥ] Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης I
[3] [ΒΥ] Φυσιολογία Ι
[4] [ΒΥ] Φυσιολογία ΙΙ
[10] [ΒΥ] Χειρουργική IV
[7] [ΒΥ] Χειρουργική Ι-Αναισθησιολογία
[8] [ΒΥ] Χειρουργική ΙΙ
---------------------------------