Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) (353)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Κωδικός : 353
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Site: https://agro.duth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3&4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 12675
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8650
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 202
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 200
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 160
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 176
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 15840
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9640
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 20
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[0] [ΒΥ] ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΝΗΜΑΤΟΔΩΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
[0] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
[0] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ
[0] [ΒΥ] ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
[0] [ΒΥ] ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[0] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[0] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[0] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
[0] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[0] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
[0] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[0] [ΒΥ] ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ-ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
[0] [ΒΥ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
[0] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[0] [ΒΥ] ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ
[0] [ΒΥ] ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[0] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
[0] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[0] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[0] [ΒΥ] ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΝΑ
[1] [ΒΥ] ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΑΝΑΤΟΜΙΑ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[1] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΑ
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΥΟ
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΥΟ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΡΙΑ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
[3] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΡΙΑ
[3] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
[4] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ & ΖΩΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
[4] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΣΣΕΡΑ
[5] [ΒΥ] ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ
[6] [ΒΥ] ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[6] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ
[7] [ΒΥ] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΑΕΙΘΑΛΗ
[7] [ΒΥ] ΕΧΘΡΟΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ
[7] [ΒΥ] ΥΓΙΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
[8] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
[9] [ΒΥ] ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΧΘΡΟΙ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ
[9] [ΒΥ] ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ
[9] [ΒΥ] ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟΥ
[9] [ΒΥ] ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
---------------------------------

Πρόγραμμα Σπουδών

Κορμός (1ο – 5ο Εξάμηνο)
Κατευθύνσεις (6ο – 10ο Εξάμηνο)
Α. Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος
Β. Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Γ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Αποστολή του Τμήματος
Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των αγροτικών – ακριτικών περιοχών (ΦΕΚ 179/6-9-1999 Π.Δ. 208 άρθρο 1).
Η Γεωπονία με αντικείμενα όπως η Βοτανική, η Φυσιολογία και η Ζωολογία, έχει ευρύτητα ως επιστήμη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει στεγανά και συνεργάζεται με πολλές βασικές επιστήμες όπως η Χημεία, τα Μαθηματικά και η Φυσική αλλά και σύνθετες όπως η Οικονομία και η Οικολογία. Για παράδειγμα η Χημεία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Εδαφολογίας, της Φαρμακολογίας και της Λιπασματολογίας, τα Μαθηματικά για την κατανόηση των Οικονομικών, η Φυσική για τη Μηχανολογία.
Οι νέες τεχνολογίες, τα νέα οικονομικά δεδομένα, οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλουν την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κάνουν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός επιστημονικού υπόβαθρου που θα στηρίζει και θα ακολουθεί τις εξελίξεις. Η ανάγκη αυτή οδηγεί στο να δημιουργηθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση τμήματα, όπως αυτό της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
326 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 3,4 10.45 11990 -170 70 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1001 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 2&3&4 8.36 9300 -390 81 1 4 0 εδώ Inf Math OS
353 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ 2&3&4 9.50 8650 -875 202 2 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 353 3 1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3340 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Τελαυταία τροποποίηση 21 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016