ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 357
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.polsci.auth.gr
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Κατευθύνσεις:
# Διακυβέρνηση
# Πολιτική ανάλυση
# Πολιτική θεωρία και φιλοσοφία
# Πολιτική ιστορία και στρατηγικές σπουδές
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] Ανάλυση πολιτικού λόγου
[6] [ΒΥ] Αντικοινοβουλευτισμός και δικτατορίες στην Ελλάδα
[0] [ΒΥ] Από τη μεγάλη γαλλική επανάσταση στο 1848
[1] [ΒΥ] Διεθνείς σχέσεις
[7] [ΒΥ] Διεθνής πολιτική οικονομία και ανάπτυξη
[0] [ΒΥ] Διοικητική Οργάνωση του κράτους
[0] [ΒΥ] Ειδικά θέματα ελληνικής ιστορίας 19ος-20ος αιώνας
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη πολιτική επικοινωνία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη συγκριτική πολιτική: τα πολιτικά συστήματα στη σύγχρονη Ευρώπη
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη I
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη ΙΙ
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
[8] [ΒΥ] Εμφύλιοι πόλεμοι στο σύγχρονο κόσμο
[0] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Ιστορία των Εκλογικών Δικαιωμάτων
[0] [ΒΥ] Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[0] [ΒΥ] Θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής ανάλυσης
[0] [ΒΥ] Θέματα νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας
[6] [ΒΥ] Θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου
[0] [ΒΥ] Ισλάμ και πολιτική στο σύγχρονο κόσμο
[0] [ΒΥ] Ιστορία και θεωρία των οικονομικών κρίσεων
[4] [ΒΥ] Ιστορία, Θεωρίες και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
[0] [ΒΥ] Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα (σεμινάριο)
[4] [ΒΥ] Κλασσική Κοινωνιολογική Θεωρία
[0] [ΒΥ] Κοινωνικές ουτοπίες και πολιτική
[7] [ΒΥ] Κοινωνική και Εκλογική Γεωγραφία της Ελλάδας
[3] [ΒΥ] Κοινωνική Στατιστική
[0] [ΒΥ] Κράτος και Κοινωνία Πολιτών
[0] [ΒΥ] Κράτος και κοινωνία στη νεώτερη Ελλάδα
[2] [ΒΥ] Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη :εισαγωγή
[6] [ΒΥ] Μειονότητες και πολιτική στα Βαλκάνια
[0] [ΒΥ] Μοντέλα Ανάλυσης Εκλογικής Συμπεριφοράς
[0] [ΒΥ] Μουσική, ιστορία και πολιτική
[8] [ΒΥ] Νέα κοινωνικά κινήματα
[1] [ΒΥ] Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909)
[0] [ΒΥ] Ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα του 20ου αιώνα
[8] [ΒΥ] Οντολογία και Πολιτική
[0] [ΒΥ] Παράδοση και εκσυγχρονισμός στη μεταπολιτευτική Ελλάδα
[7] [ΒΥ] Πόλεμος και Πολιτική
[0] [ΒΥ] Πολιτικές για τον Αστικό χώρο
[2] [ΒΥ] Πολιτικές θεωρίες της Νεωτερικότητας
[0] [ΒΥ] Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[0] [ΒΥ] Πολιτική και Θρησκεία στη σύγχρονη Ελλάδα
[0] [ΒΥ] Πολιτική και Θρησκεύματα
[3] [ΒΥ] Πολιτική και κοινωνική σκέψη στη σύγχρονη Ελλάδα
[0] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας
[0] [ΒΥ] Πολιτική οικονομία του χρήματος και των χρηματοοικονομικών αγορών
[1] [ΒΥ] Πολιτική φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα
[3] [ΒΥ] Πολιτικό Σύστημα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (1946-1974)
[4] [ΒΥ] Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες
[0] [ΒΥ] Πρακτική άσκηση φοιτητών (σεμινάριο)
[3] [ΒΥ] Σύγχρονες Πολιτικές θεωρίες Ι
[6] [ΒΥ] Σύγχρονες πολιτικές θεωρίες ΙΙ
[2] [ΒΥ] Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1910-1974)
[1] [ΒΥ] Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία
[7] [ΒΥ] Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
[0] [ΒΥ] Σύγχρονη τέχνη και πολιτική
[0] [ΒΥ] Συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[2] [ΒΥ] Συνταγματική συγκρότηση του Κράτους: οργανωτικές βάσεις του ισχύοντος πολιτεύματος
[0] [ΒΥ] Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα
[8] [ΒΥ] Τα πολιτικά κόμματα μετά το 1974
[0] [ΒΥ] Τα πολιτικά συστήματα στα Βαλκάνια
[4] [ΒΥ] Το Ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης
[5] [ΒΥ] Το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη
[5] [ΒΥ] Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[1] [ΒΥ] Φιλοσοφία και Πολιτική : από τον Μακιαβέλλι στις θεωρίες Κοινων. Συμβολαίου
[0] [ΒΥ] Φιλοσοφίες της ελευθερίας
[0] [ΒΥ] Φύλο και πολιτική
[0] [ΒΥ] Χώρος και εκλογική ανάλυση
---------------------------------

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Γενικές πληροφορίες
Στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αναμορφωμένο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η
διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Πολιτικές Επιστήμες με την παροχή υψηλού επιπέδου
μεταπτυχιακών σπουδών σε τέσσερις κατευθύνσεις, σε καθεμία από τις οποίες αποδίδει Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης :
(α) Πολιτική θεωρία και φιλοσοφία
Η κατεύθυνση «Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία» ερευνά και ανατέμνει μία μεγάλη και γόνιμη παράδοση
στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, από την κλασική και νεότερη πολιτική φιλοσοφία μέχρι τις πολύ
σύγχρονες πολιτικές θεωρίες, από την ιστορία των πολιτικών ιδεών μέχρι την ανάλυση πολιτικού λόγου και
την κριτική της ιδεολογίας. Με βάση αυτό το πολύμορφο υλικό, επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές και
στις φοιτήτριες του μεταπτυχιακού προγράμματος τα απαραίτητα ερευνητικά εργαλεία και τις μεθόδους,
που προέρχονται από ποικίλες θεωρητικές και φιλοσοφικές παραδόσεις, ούτως ώστε να
καταστούν ικανοί/ές να ερευνούν αυτοδύναμα και πρωτότυπα τις πολιτικές ιδέες και το πολιτικό
φαινόμενο.
(β) Πολιτική ανάλυση
Η κατεύθυνση «Πολιτική Ανάλυση» αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με την θεωρητική και
εμπειρική ανάλυση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυπων) που συμμετέχουν
στον πολιτικό ανταγωνισμό. Μελετά συλλογικά υποκείμενα και τις αλληλεπιδράσεις τους (κόμματα,
συνδικάτα, ομάδες πίεσης, ενώσεις πολιτών), την επίδραση του πλαισίου (κομματικό σύστημα, εκλογικό και
θεσμικό περιβάλλον, συμμετοχή), διερευνά τις επιδράσεις στον πολίτη (οικονομική και θεματική ψήφος,
κομματική πίστη) και τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Παρουσιάζει και μελετά το εξωτερικό (υπερεθνικοί
οργανισμοί και κράτη) και το εσωτερικό περιβάλλον (θεσμική συγκρότηση του κράτους). Παρουσιάζει το
πλαίσιο και την μεθοδολογία ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων, εκλογικών ερευνών γνώμης σε ατομικό
επίπεδο, έρευνες υποψηφίων και αντιπροσώπων και αναλύει έρευνες περιεχομένου του προγραμματικού
λόγου των συλλογικών υποκειμένων.
(γ) Πολιτική ιστορία και στρατηγικές σπουδές
Η νέα κατεύθυνση «Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές» αποσκοπεί στην εξειδίκευση των
σπουδαστών στην ανάλυση και μελέτη πολιτικών και γεωστρατηγικών προβλημάτων που αναδεικνύονται
και απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Η ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας μέσα σε γενικά πλέγματα αποτελεί
ιδιαίτερο αντικείμενο της κατεύθυνσης. Ο τρόπος προσέγγισης, ανάλυσης και μελέτης αυτών των
ζητημάτων θα είναι συγκριτικός και ως εκ τούτου ιστορικός.
(δ) Διακυβέρνηση
Η νέα κατεύθυνση «Διακυβέρνηση» μελετά τα εθνικά και τα υπερεθνικά συστήματα, αναλύει την κατανομή
αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση,
αποκεντρωμένη λειτουργία του Κράτους), τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, την
διαμόρφωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των
θεσμών. Μέρος των σπουδών στοχεύει – μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης των φοιτητών/τριών – στην
αλληλεπίδραση των φοιτητών/τριών με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα

ΕΞΑΜΗΝΑ Α’-Η’
Α’ Εξάμηνο
ΚΥ0101 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη I
ΚΥ0102 Πολιτική Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα
ΚΥ0103 Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909)
ΚΥ0104 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία Ι: από τον Μακιαβέλι στις Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου
ΚΥ0105 Διεθνείς Σχέσεις
ΚΥ0206 Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή
Β’ Εξάμηνο
ΚΥ0201 Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική: τα Πολιτικά Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη.
ΚΥ0203 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1910-1974)
ΚΥ0204 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ: 19ος αιώνας
ΚΥ0205 Συνταγματική Συγκρότηση του Κράτους: Οργανωτικές Βάσεις του Ισχύοντος Πολιτεύματος
ΚΥ0208 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
ΚΥ0106 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Γ’ Εξάμηνο
ΚΥ0000 Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία στις Πολιτικές Επιστήμες
ΚΥ0301 Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία
ΚΥ0302 Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες I
ΚΥ0303 Διαφωτισμός και Διαμόρφωση των Πολιτικών Ιδεολογιών στην Ελλάδα
ΚΥ0304 Πολιτικό Σύστημα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (1946-1974)
ΚΥ0305 Κοινωνική Στατιστική
Δ’ Εξάμηνο
ΚΥ0000 Εισαγωγή στην Επιστημονική Εργασία στις Πολιτικές Επιστήμες
ΚΥ0401 Το Ελληνικό Σύστημα Διακυβέρνησης
ΚΥ0402 Κλασική Κοινωνική Θεωρία
ΚΥ0403 Ιστορία, Θεωρίες και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
ΚΥ0404 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία
ΚΥ0405 Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες
Ε’ Εξάμηνο
ΚΥ0501 Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΥ0502 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές
ΚΥ0503 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο)
ΚΥ0504 Ανάλυση Πολιτικού Λόγου
ΣΤ’ Εξάμηνο
ΚΥ0602 Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες ΙΙ
ΚΥ0604 Αντικοινοβουλευτισμός και Δικτατορίες στην Ελλάδα
ΚΥ0606 Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου
ΚΥ0607 Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια
Ζ’ Εξάμηνο
ΚΥ0701 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
ΚΥ0702 Κοινωνική και Εκλογική Γεωγραφία της Ελλάδος
ΚΥ0705 Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Ανάπτυξη
ΚΥ0706 Πόλεμος και Πολιτική
Η’ Εξάμηνο
ΚΥ0802 Οντολογία και Πολιτική
ΚΥ0805 Τα Πολιτικά Κόμματα μετά το 1974
ΚΥ0806 Νέα Κοινωνικά Κινήματα
3.1.2. Μαθήματα επιλογής
ER000 Greece Today (μόνο για εισερχόμενους φοιτητές/τριες ERASMUS)
ΚΕ0Ε01 Κράτος και Κοινωνία στη Νεώτερη Ελλάδα
ΚΕ0Ε02 Το Κυπριακό Ζήτημα
ΚΕ0Ε03 Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική
ΚΕ0Ε04 Τα Πολιτικά Συστήματα στα Βαλκάνια
ΚΕ0Ε07 Ιστορία των Ριζοσπαστικών Ιδεών και Κινημάτων στην Ευρώπη
ΚΕ0Ε16 Κοινωνικές Ουτοπίες και Πολιτική
ΚΕ0Ε17 Ιστορία των Οικονομικών Κρίσεων
ΚΕ0Ε18 Σύγχρονη Τέχνη και Πολιτική
ΚΕ0Ε20 Φιλοσοφίες της Ελευθερίας
ΚΕ0Ε22 Συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΚΕ0Ε24 Παράδοση και Εκσυγχρονισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα
ΚΕ0Ε25 Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία
ΚΕ0Ε30 Χώρος και Εκλογική Ανάλυση
ΚΕ0Ε31 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕ0Ε35 European Union Politics and Government
ΚΕ0Ε37 Ολοκαύτωμα και Ιστορική Μνήμη
ΚΕ0Ε40 Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής
ΚΕ0Ε42 Σύγχρονα Θέματα Δημοκρατίας
ΚΕ0Ε43 Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου
ΚΕ0Χ03 Τα Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα Σήμερα
ΚΕ0Χ11 Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης
ΚΕΟΧ13 Από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση στο 1848
ΚΕΟΧ20 Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας
ΚΕΟΧ25 Sectoral Policies of the European Union
ΚΕΟΧ27 Μουσική, Ιστορία και Πολιτική
ΚΕΟΧ28 Κράτος και Κοινωνία Πολιτών
ΚΕΟΧ30 Διοικητική Οργάνωση του Κράτους
ΚΕΟΧ31 Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής
ΚΕΟΧ32 Ο Αντισημιτισμός στον 20ό αιώνα
ΚΕΟΧ34 Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες
ΚΕΟΧ35 Εμβάθυνση στη Συγκριτική Πολιτική: Τα Πολιτικά Συστήματα της Γαλλίας και Μ. Βρετανίας
ΚΕΟΧ36 Κοινωνική Γεωγραφία και Χωρικές Πολιτικές

Παρουσίαση του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
123 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 13.62 14770 250 233 0 4 0 εδώ Inf Math OS
357 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 9.08 14610 830 143 0 4 0 εδώ Inf Math OS
125 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 11.35 13120 500 148 0 4 0 εδώ Inf Math OS
411 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΠΕΛ 1 11.92 11400 -80 137 0 4 0 εδώ Inf Math OS
373 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 9.08 10115 430 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
351 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 9.08 9425 350 252 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1093 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5345 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφές το 2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Σκοπός
Tα Τμήματα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Τα πρόγραμματα σπουδών των Τμημάτων επιδιώκουν την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι:
Εντάσσονται στο κλαδο ΠΕ 13 και μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μαθήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
Σε κρατικές υπηρεσίες.
Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ζητούν νοήμονες και μελετημένους πτυχιούχους γύρω από ευρύτερες γεωγραφικές, ιστορικές και πολιτισμικές ενότητες (Ελληνικές, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές σπουδές), με συμπληρωματικό στοιχείο την σε βάθος γνώση μίας ευρύτατα διαδεδομένης ξένης γλώσσας αλλά και μίας λιγότερο διαδεδομένης.
Σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Στα Μέσα Επικοινωνίας -σελίδες συναφείς και εξειδικευμένες θεματικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές- καθώς και σε εκδοτικούς οίκους, με μία πρόσθετη επαγγελματική μαθητεία και ενδεχομένως με έμφαση γύρω από θεματικές περιοχές όπως: Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Ελλάδα, περιβάλλον, πολιτισμική ή εκπαιδευτική πολιτική.
Σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών γραφείου, σε συνδυασμό πάντα με τη γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστικών προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως στελέχη, ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι, σε υπουργεία και Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Μέσα Ενημέρωσης, σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς (Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Α.Σ.Ε.) κ.ά. σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσίων σχέσεων.

Κλάδος ΠΕ13
Στο κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται οι παρακάτω πτυχιούχοι: Πτυχίο Νομικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήμης (κωδ. 1302) ή Πολιτικών Επιστημών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κωδ. 1305) ή Πο λιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1307) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου δών (κωδ. 1308) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία (κωδ. 1309) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 13 ήταν μόλις 30 θέσεις για 717 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 24 υποψηφίους δηλαδή 4% .
Η προκήρυξη του 2008 εδώ