ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Κωδικός : 373
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.polsci.duth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 35 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] Αγγλικά
[6] [ΒΥ] Αμερικανική εξωτερική πολιτική
[5] [ΒΥ] Αμυντική στρατηγική και πολιτική
[8] [ΒΥ] Ανάλυση της δημόσιας πολιτικής
[5] [ΒΥ] Αραβικός κόσμο
[1] [ΒΥ] Γερμανικά
[6] [ΒΥ] Δημοκρατία-δικτατορία
[5] [ΒΥ] Δημόσιο διεθνές δίκαιο
[5] [ΒΥ] Διεθνείς σχέσεις(Γεν.θεωρία-Μεθοδολογία)
[5] [ΒΥ] Διεθνές -ευρωπαικό ποινικό δίκαιο
[5] [ΒΥ] Διεθνής και ευρωπαική προστασία των ανθρωπίνων διακιωμάτων
[6] [ΒΥ] Διεθνής κοινωνία(οργανωση-διεθνές συστημα)
[6] [ΒΥ] Δίκαιο Περιβάλλοντος
[5] [ΒΥ] Δίκαιο της ένοπλησ βίας
[5] [ΒΥ] Δίκαιο της θάλασσας
[5] [ΒΥ] Δίκαιο του διαδικτύου
[5] [ΒΥ] Διοίκηση και πολιτική εκπαίδευσης
[5] [ΒΥ] Διοίκηση και πολιτική υγείας
[4] [ΒΥ] Διοικητική Επιστήμη
[5] [ΒΥ] Διοικητικό δίακαιο
[6] [ΒΥ] Διπλωματια
[5] [ΒΥ] Διπλωματική ιστορία
[6] [ΒΥ] Εθνος κράτος και ευρωπαική ολοκλήρωση
[6] [ΒΥ] Ειδικά θεματα κοινωνικής πολιτικής στην ευρώπη
[6] [ΒΥ] Ειδικά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
[6] [ΒΥ] Ειδικο εργατικό δικαιο
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη διοίκηση, Γεν. Αρχές διοικητικής οργάνωσης
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις
[5] [ΒΥ] Ελληνική εξωτερική πολιτική
[6] [ΒΥ] Ελληνική συνταγματική ιστορία
[6] [ΒΥ] Ελληνοτουρκικές σχέσεις
[4] [ΒΥ] Εξωτερική πολιτική
[5] [ΒΥ] Επικοινωνία και εξουσία
[5] [ΒΥ] Ευρωπαική ενοποίηση και ελληνική οικονομία
[6] [ΒΥ] Ευρωπαική ολοκλήρωση
[8] [ΒΥ] Ευρωπαικό κοινοτικό δίακιο
[1] [ΒΥ] Ευρωπαικοί Θεσμοί
[6] [ΒΥ] Η εναρμονιση του ιδιωτικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε
[6] [ΒΥ] Η εναρμονιση του ποινικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε
[6] [ΒΥ] Η οικονομική της ολοκλήρωσης και διεθνής συνεργασία
[7] [ΒΥ] Θεμελιώδη δικαιώματα(Α΄γενιά, Β΄γεννιά, Γ΄γεννιά με έμφαση στο δικαίωμα στο περιβάλλον)
[6] [ΒΥ] Θεσμοί και πολιτική χωροταξίας και πολεοδομίας
[6] [ΒΥ] Θεσμοί προστασίας του πολίτη σε διεθνές και εσωτερικό επίπεδο
[6] [ΒΥ] Θεωρία και θεσμοί της διεθνούς οργάνωσης
[6] [ΒΥ] Ιστορία και φιλοσοφία της αρχαίας δημοκρατίας
[6] [ΒΥ] Ιστορία πολιτικών ιδεών
[5] [ΒΥ] ΚΕΠΠΑ
[6] [ΒΥ] ΚΕΠΠΑ Κοινη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
[7] [ΒΥ] Κλασσική πολιτική σκέψη
[6] [ΒΥ] Κοινωνία και πολιτική στην μεταπολεμική Ελλάδα (1949-2008)
[6] [ΒΥ] Κοινωνικά ρεύματα
[7] [ΒΥ] Κοινωνική πολιτική και διοίκηση
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία
[6] [ΒΥ] Κοινωνιολογικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις της ανάπτυξης
[6] [ΒΥ] Κράτος και κοινωνία
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία και τεχνική της 'ερευνας των κοινωνικών επιστημών
[5] [ΒΥ] Μετασοβιετική Ρωσία
[6] [ΒΥ] Νέοι θεσμοί του εργατικού δικαίου
[6] [ΒΥ] Νέοι θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου
[6] [ΒΥ] Οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
[5] [ΒΥ] Οργανωση και λειτουργία της επικοινωνίας μέσω δικτύων
[4] [ΒΥ] Παγκόσμια & Ευρωπαική ιστορία ΙΙ
[1] [ΒΥ] Παγκόσμια & Εωρωπαική Ιστορία Ι
[6] [ΒΥ] Πληροφορική
[8] [ΒΥ] Πολιτικές της Ευρωπαικής ένωσης
[5] [ΒΥ] Πολιτική Εκπάιδευσης
[3] [ΒΥ] Πολιτική Επικοινωνία
[7] [ΒΥ] Πολιτικη Επικοινωνίας
[1] [ΒΥ] Πολιτική Επιστήμη Ι
[4] [ΒΥ] Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
[5] [ΒΥ] Πολιτική Κοινωνιολογία Ι
[6] [ΒΥ] Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ
[2] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία Ι (Μακροθεωρία -Πολιτική0
[4] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία ΙΙ (Μικροθεωρία)
[2] [ΒΥ] Πολιτική Φιλοσοφία Ι
[5] [ΒΥ] πυρηνική στρατηγική και πολιτική
[4] [ΒΥ] Στοιχεία Δικάιου IV (οικονομικό δίκαιο)
[1] [ΒΥ] Στοιχεία Δικαίου Ι (Γενικές αρχές του ιδιωτικού δικαίου)
[2] [ΒΥ] Στοιχεία Δικαίου ΙΙ (Συνταγματικοί θεσμοί)
[3] [ΒΥ] Στοιχεία Δικαίου ΙΙΙ- Ποινικό
[4] [ΒΥ] Συγκριτική πολιτική
[5] [ΒΥ] Συγκριτική Πολιτική Ι
[6] [ΒΥ] Συγκριτική πολιτική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική
[5] [ΒΥ] Συνταγματικό δίακιο
[2] [ΒΥ] Σύχγρονη Ελληνική πολιτική ιστορία
[5] [ΒΥ] Σύχγρονη πολιτική θεωρία
[5] [ΒΥ] Τα αρχαιοελληνικά πολιτεύματα -Νομοθεσίες
[5] [ΒΥ] Τα διοικητικά δικαστήρια
[4] [ΒΥ] Τα θεμελιώδη δικαιώματα
[4] [ΒΥ] Το Ελληνικό πολιτικό σύστημα
[4] [ΒΥ] Το πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαικής Ένωσης
[8] [ΒΥ] Τοπική αυτοδιοίκηση
[5] [ΒΥ] Φιλοσοφια της ιστορίας
[5] [ΒΥ] Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
--------------------------------- [xyz-ips snippet=”polepi”]