ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Κωδικός : 373
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Site: https://www.polsci.duth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 35 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 16840
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10115
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 182
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 180
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 144
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 147
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 11770
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8230
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 18
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Γερμανικά
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις
[1] [ΒΥ] Ευρωπαικοί Θεσμοί
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία
[1] [ΒΥ] Παγκόσμια & Εωρωπαική Ιστορία Ι
[1] [ΒΥ] Πολιτική Επιστήμη Ι
[1] [ΒΥ] Στοιχεία Δικαίου Ι (Γενικές αρχές του ιδιωτικού δικαίου)
[2] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία Ι (Μακροθεωρία -Πολιτική0
[2] [ΒΥ] Πολιτική Φιλοσοφία Ι
[2] [ΒΥ] Στοιχεία Δικαίου ΙΙ (Συνταγματικοί θεσμοί)
[2] [ΒΥ] Σύχγρονη Ελληνική πολιτική ιστορία
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη διοίκηση, Γεν. Αρχές διοικητικής οργάνωσης
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία και τεχνική της 'ερευνας των κοινωνικών επιστημών
[3] [ΒΥ] Πολιτική Επικοινωνία
[3] [ΒΥ] Στοιχεία Δικαίου ΙΙΙ- Ποινικό
[4] [ΒΥ] Αγγλικά
[4] [ΒΥ] Διοικητική Επιστήμη
[4] [ΒΥ] Εξωτερική πολιτική
[4] [ΒΥ] Παγκόσμια & Ευρωπαική ιστορία ΙΙ
[4] [ΒΥ] Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
[4] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία ΙΙ (Μικροθεωρία)
[4] [ΒΥ] Στοιχεία Δικάιου IV (οικονομικό δίκαιο)
[4] [ΒΥ] Συγκριτική πολιτική
[4] [ΒΥ] Τα θεμελιώδη δικαιώματα
[4] [ΒΥ] Το Ελληνικό πολιτικό σύστημα
[4] [ΒΥ] Το πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαικής Ένωσης
[5] [ΒΥ] Αμυντική στρατηγική και πολιτική
[5] [ΒΥ] Αραβικός κόσμο
[5] [ΒΥ] Δημόσιο διεθνές δίκαιο
[5] [ΒΥ] Διεθνείς σχέσεις(Γεν.θεωρία-Μεθοδολογία)
[5] [ΒΥ] Διεθνές -ευρωπαικό ποινικό δίκαιο
[5] [ΒΥ] Διεθνής και ευρωπαική προστασία των ανθρωπίνων διακιωμάτων
[5] [ΒΥ] Δίκαιο της ένοπλησ βίας
[5] [ΒΥ] Δίκαιο της θάλασσας
[5] [ΒΥ] Δίκαιο του διαδικτύου
[5] [ΒΥ] Διοίκηση και πολιτική εκπαίδευσης
[5] [ΒΥ] Διοίκηση και πολιτική υγείας
[5] [ΒΥ] Διοικητικό δίακαιο
[5] [ΒΥ] Διπλωματική ιστορία
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
[5] [ΒΥ] Ελληνική εξωτερική πολιτική
[5] [ΒΥ] Επικοινωνία και εξουσία
[5] [ΒΥ] Ευρωπαική ενοποίηση και ελληνική οικονομία
[5] [ΒΥ] ΚΕΠΠΑ
[5] [ΒΥ] Μετασοβιετική Ρωσία
[5] [ΒΥ] Οργανωση και λειτουργία της επικοινωνίας μέσω δικτύων
[5] [ΒΥ] Πολιτική Εκπάιδευσης
[5] [ΒΥ] Πολιτική Κοινωνιολογία Ι
[5] [ΒΥ] πυρηνική στρατηγική και πολιτική
[5] [ΒΥ] Συγκριτική Πολιτική Ι
[5] [ΒΥ] Συνταγματικό δίακιο
[5] [ΒΥ] Σύχγρονη πολιτική θεωρία
[5] [ΒΥ] Τα αρχαιοελληνικά πολιτεύματα -Νομοθεσίες
[5] [ΒΥ] Τα διοικητικά δικαστήρια
[5] [ΒΥ] Φιλοσοφια της ιστορίας
[5] [ΒΥ] Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
[6] [ΒΥ] Αμερικανική εξωτερική πολιτική
[6] [ΒΥ] Δημοκρατία-δικτατορία
[6] [ΒΥ] Διεθνής κοινωνία(οργανωση-διεθνές συστημα)
[6] [ΒΥ] Δίκαιο Περιβάλλοντος
[6] [ΒΥ] Διπλωματια
[6] [ΒΥ] Εθνος κράτος και ευρωπαική ολοκλήρωση
[6] [ΒΥ] Ειδικά θεματα κοινωνικής πολιτικής στην ευρώπη
[6] [ΒΥ] Ειδικά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
[6] [ΒΥ] Ειδικο εργατικό δικαιο
[6] [ΒΥ] Ελληνική συνταγματική ιστορία
[6] [ΒΥ] Ελληνοτουρκικές σχέσεις
[6] [ΒΥ] Ευρωπαική ολοκλήρωση
[6] [ΒΥ] Η εναρμονιση του ιδιωτικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε
[6] [ΒΥ] Η εναρμονιση του ποινικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε
[6] [ΒΥ] Η οικονομική της ολοκλήρωσης και διεθνής συνεργασία
[6] [ΒΥ] Θεσμοί και πολιτική χωροταξίας και πολεοδομίας
[6] [ΒΥ] Θεσμοί προστασίας του πολίτη σε διεθνές και εσωτερικό επίπεδο
[6] [ΒΥ] Θεωρία και θεσμοί της διεθνούς οργάνωσης
[6] [ΒΥ] Ιστορία και φιλοσοφία της αρχαίας δημοκρατίας
[6] [ΒΥ] Ιστορία πολιτικών ιδεών
[6] [ΒΥ] ΚΕΠΠΑ Κοινη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
[6] [ΒΥ] Κοινωνία και πολιτική στην μεταπολεμική Ελλάδα (1949-2008)
[6] [ΒΥ] Κοινωνικά ρεύματα
[6] [ΒΥ] Κοινωνιολογικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις της ανάπτυξης
[6] [ΒΥ] Κράτος και κοινωνία
[6] [ΒΥ] Νέοι θεσμοί του εργατικού δικαίου
[6] [ΒΥ] Νέοι θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου
[6] [ΒΥ] Οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
[6] [ΒΥ] Πληροφορική
[6] [ΒΥ] Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ
[6] [ΒΥ] Συγκριτική πολιτική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική
[7] [ΒΥ] Θεμελιώδη δικαιώματα(Α΄γενιά, Β΄γεννιά, Γ΄γεννιά με έμφαση στο δικαίωμα στο περιβάλλον)
[7] [ΒΥ] Κλασσική πολιτική σκέψη
[7] [ΒΥ] Κοινωνική πολιτική και διοίκηση
[7] [ΒΥ] Πολιτικη Επικοινωνίας
[8] [ΒΥ] Ανάλυση της δημόσιας πολιτικής
[8] [ΒΥ] Ευρωπαικό κοινοτικό δίακιο
[8] [ΒΥ] Πολιτικές της Ευρωπαικής ένωσης
[8] [ΒΥ] Τοπική αυτοδιοίκηση
---------------------------------

Παρουσίαση του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
123 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 13.62 14770 250 233 0 4 0 εδώ Inf Math OS
357 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 9.08 14610 830 143 0 4 0 εδώ Inf Math OS
125 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 11.35 13120 500 148 0 4 0 εδώ Inf Math OS
411 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΠΕΛ 1 11.92 11400 -80 138 1 4 0 εδώ Inf Math OS
373 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 9.08 10115 430 182 2 4 0 εδώ Inf Math OS
351 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 9.08 9425 350 252 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1096 3 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5345 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφές το 2020
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Σκοπός
Tα Τμήματα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Τα πρόγραμματα σπουδών των Τμημάτων επιδιώκουν την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Μερικές από τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι:
Εντάσσονται στο κλαδο ΠΕ 13 και μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μαθήματα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
Σε κρατικές υπηρεσίες.
Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ζητούν νοήμονες και μελετημένους πτυχιούχους γύρω από ευρύτερες γεωγραφικές, ιστορικές και πολιτισμικές ενότητες (Ελληνικές, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές σπουδές), με συμπληρωματικό στοιχείο την σε βάθος γνώση μίας ευρύτατα διαδεδομένης ξένης γλώσσας αλλά και μίας λιγότερο διαδεδομένης.
Σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.
Στα Μέσα Επικοινωνίας -σελίδες συναφείς και εξειδικευμένες θεματικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές- καθώς και σε εκδοτικούς οίκους, με μία πρόσθετη επαγγελματική μαθητεία και ενδεχομένως με έμφαση γύρω από θεματικές περιοχές όπως: Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Ελλάδα, περιβάλλον, πολιτισμική ή εκπαιδευτική πολιτική.
Σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών γραφείου, σε συνδυασμό πάντα με τη γνώση ξένων γλωσσών και υπολογιστικών προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως στελέχη, ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι, σε υπουργεία και Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Μέσα Ενημέρωσης, σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς (Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ο.Α.Σ.Ε.) κ.ά. σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ινστιτούτα, εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσίων σχέσεων.

Κλάδος ΠΕ13
Στο κλάδο ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται οι παρακάτω πτυχιούχοι: Πτυχίο Νομικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήμης (κωδ. 1302) ή Πολιτικών Επιστημών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κωδ. 1305) ή Πο λιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή Δημόσιας Διοίκησης (κωδ. 1307) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου δών (κωδ. 1308) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία (κωδ. 1309) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 13 ήταν μόλις 30 θέσεις για 717 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 24 υποψηφίους δηλαδή 4% .
Η προκήρυξη του 2008 εδώ

Τελαυταία τροποποίηση 7 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 29 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 21 Μαρτίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 29 Ιουλίου, 2019