ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Κωδικός : 373
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2022) : 9.08
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.polsci.duth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2731/2022
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 35 - ΛΑΤ: 20
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] Αγγλικά
[6] [ΒΥ] Αμερικανική εξωτερική πολιτική
[5] [ΒΥ] Αμυντική στρατηγική και πολιτική
[8] [ΒΥ] Ανάλυση της δημόσιας πολιτικής
[5] [ΒΥ] Αραβικός κόσμο
[1] [ΒΥ] Γερμανικά
[6] [ΒΥ] Δημοκρατία-δικτατορία
[5] [ΒΥ] Δημόσιο διεθνές δίκαιο
[5] [ΒΥ] Διεθνείς σχέσεις(Γεν.θεωρία-Μεθοδολογία)
[5] [ΒΥ] Διεθνές -ευρωπαικό ποινικό δίκαιο
[5] [ΒΥ] Διεθνής και ευρωπαική προστασία των ανθρωπίνων διακιωμάτων
[6] [ΒΥ] Διεθνής κοινωνία(οργανωση-διεθνές συστημα)
[6] [ΒΥ] Δίκαιο Περιβάλλοντος
[5] [ΒΥ] Δίκαιο της ένοπλησ βίας
[5] [ΒΥ] Δίκαιο της θάλασσας
[5] [ΒΥ] Δίκαιο του διαδικτύου
[5] [ΒΥ] Διοίκηση και πολιτική εκπαίδευσης
[5] [ΒΥ] Διοίκηση και πολιτική υγείας
[4] [ΒΥ] Διοικητική Επιστήμη
[5] [ΒΥ] Διοικητικό δίακαιο
[6] [ΒΥ] Διπλωματια
[5] [ΒΥ] Διπλωματική ιστορία
[6] [ΒΥ] Εθνος κράτος και ευρωπαική ολοκλήρωση
[6] [ΒΥ] Ειδικά θεματα κοινωνικής πολιτικής στην ευρώπη
[6] [ΒΥ] Ειδικά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
[6] [ΒΥ] Ειδικο εργατικό δικαιο
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
[3] [ΒΥ] Εισαγωγή στη διοίκηση, Γεν. Αρχές διοικητικής οργάνωσης
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις
[5] [ΒΥ] Ελληνική εξωτερική πολιτική
[6] [ΒΥ] Ελληνική συνταγματική ιστορία
[6] [ΒΥ] Ελληνοτουρκικές σχέσεις
[4] [ΒΥ] Εξωτερική πολιτική
[5] [ΒΥ] Επικοινωνία και εξουσία
[5] [ΒΥ] Ευρωπαική ενοποίηση και ελληνική οικονομία
[6] [ΒΥ] Ευρωπαική ολοκλήρωση
[8] [ΒΥ] Ευρωπαικό κοινοτικό δίακιο
[1] [ΒΥ] Ευρωπαικοί Θεσμοί
[6] [ΒΥ] Η εναρμονιση του ιδιωτικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε
[6] [ΒΥ] Η εναρμονιση του ποινικού δικαίου και της απονομής του στην Ε.Ε
[6] [ΒΥ] Η οικονομική της ολοκλήρωσης και διεθνής συνεργασία
[7] [ΒΥ] Θεμελιώδη δικαιώματα(Α΄γενιά, Β΄γεννιά, Γ΄γεννιά με έμφαση στο δικαίωμα στο περιβάλλον)
[6] [ΒΥ] Θεσμοί και πολιτική χωροταξίας και πολεοδομίας
[6] [ΒΥ] Θεσμοί προστασίας του πολίτη σε διεθνές και εσωτερικό επίπεδο
[6] [ΒΥ] Θεωρία και θεσμοί της διεθνούς οργάνωσης
[6] [ΒΥ] Ιστορία και φιλοσοφία της αρχαίας δημοκρατίας
[6] [ΒΥ] Ιστορία πολιτικών ιδεών
[5] [ΒΥ] ΚΕΠΠΑ
[6] [ΒΥ] ΚΕΠΠΑ Κοινη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
[7] [ΒΥ] Κλασσική πολιτική σκέψη
[6] [ΒΥ] Κοινωνία και πολιτική στην μεταπολεμική Ελλάδα (1949-2008)
[6] [ΒΥ] Κοινωνικά ρεύματα
[7] [ΒΥ] Κοινωνική πολιτική και διοίκηση
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία
[6] [ΒΥ] Κοινωνιολογικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις της ανάπτυξης
[6] [ΒΥ] Κράτος και κοινωνία
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία και τεχνική της 'ερευνας των κοινωνικών επιστημών
[5] [ΒΥ] Μετασοβιετική Ρωσία
[6] [ΒΥ] Νέοι θεσμοί του εργατικού δικαίου
[6] [ΒΥ] Νέοι θεσμοί του ιδιωτικού δικαίου
[6] [ΒΥ] Οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
[5] [ΒΥ] Οργανωση και λειτουργία της επικοινωνίας μέσω δικτύων
[4] [ΒΥ] Παγκόσμια & Ευρωπαική ιστορία ΙΙ
[1] [ΒΥ] Παγκόσμια & Εωρωπαική Ιστορία Ι
[6] [ΒΥ] Πληροφορική
[8] [ΒΥ] Πολιτικές της Ευρωπαικής ένωσης
[5] [ΒΥ] Πολιτική Εκπάιδευσης
[3] [ΒΥ] Πολιτική Επικοινωνία
[7] [ΒΥ] Πολιτικη Επικοινωνίας
[1] [ΒΥ] Πολιτική Επιστήμη Ι
[4] [ΒΥ] Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
[5] [ΒΥ] Πολιτική Κοινωνιολογία Ι
[6] [ΒΥ] Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ
[2] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία Ι (Μακροθεωρία -Πολιτική0
[4] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία ΙΙ (Μικροθεωρία)
[2] [ΒΥ] Πολιτική Φιλοσοφία Ι
[5] [ΒΥ] πυρηνική στρατηγική και πολιτική
[4] [ΒΥ] Στοιχεία Δικάιου IV (οικονομικό δίκαιο)
[1] [ΒΥ] Στοιχεία Δικαίου Ι (Γενικές αρχές του ιδιωτικού δικαίου)
[2] [ΒΥ] Στοιχεία Δικαίου ΙΙ (Συνταγματικοί θεσμοί)
[3] [ΒΥ] Στοιχεία Δικαίου ΙΙΙ- Ποινικό
[4] [ΒΥ] Συγκριτική πολιτική
[5] [ΒΥ] Συγκριτική Πολιτική Ι
[6] [ΒΥ] Συγκριτική πολιτική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική
[5] [ΒΥ] Συνταγματικό δίακιο
[2] [ΒΥ] Σύχγρονη Ελληνική πολιτική ιστορία
[5] [ΒΥ] Σύχγρονη πολιτική θεωρία
[5] [ΒΥ] Τα αρχαιοελληνικά πολιτεύματα -Νομοθεσίες
[5] [ΒΥ] Τα διοικητικά δικαστήρια
[4] [ΒΥ] Τα θεμελιώδη δικαιώματα
[4] [ΒΥ] Το Ελληνικό πολιτικό σύστημα
[4] [ΒΥ] Το πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαικής Ένωσης
[8] [ΒΥ] Τοπική αυτοδιοίκηση
[5] [ΒΥ] Φιλοσοφια της ιστορίας
[5] [ΒΥ] Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
--------------------------------- Untitled Document #####
Συναφή Τμήματα (όχι απαραίτητα αντίστοιχα) : 6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2022 ΜετΒ Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
123 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 14520 -907 233 0 4 0 Inf Math OS εδώ
357 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13780 -1430 143 0 4 0 Inf Math OS εδώ
125 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 1 12620 -620 148 -5 4 0 Inf Math OS εδώ
411 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1 11480 243 137 0 4 0 Inf Math OS εδώ
373 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1 9685 -1336 180 0 4 0 Inf Math OS εδώ
351 -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 1 9075 -471 252 0 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1093 -5 -0 % # # # # #
(Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1093
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com