Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΠΘ) (384)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 384
Ίδρυμα: ΑΣΚΤ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕ (2023) : 10.01
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.aht.asfa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/3010/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 35 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /usr/www/users/ixorip/sep4u.gr/sxoles/wptmimaup12.php on line 357
---------------------------------

Ίδρυση και Αποστολή του Τμήματος

Το νεοσύστατο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ ιδρύθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 486/1991 και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Με το ΠΔ 129/2009 το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ενώ μειώθηκε και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης από δέκα σε οκτώ. Ο νέος τίτλος εκφράζει με ενάργεια το επιστημονικό περιεχόμενο της αποστολής και των σύνθετων ακαδημαϊκών στόχων του Τμήματος.

Αποστολή

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης σκοπεύει αφενός στην ποιοτική αναβάθμιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα μέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και αφετέρου στην εξοικείωση των Ελλήνων πολιτών με τις νεότερες και σύγχρονες πολιτισμικές τους παραδόσεις. Η επιστήμη της Iστορίας και Θεωρίας της Τέχνης αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο ως ειδικευμένος και σαφώς προσδιορισμένος (σύμφωνα με τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που ισχύουν διεθνώς) ερευνητικός και επαγγελματικόςπροσανατολισμός. Η ερευνητική εμβέλεια του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σημαντικόαριθμόεπιστημονικώναντικειμένων, όπως η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Αισθητική, η Μουσειολογία, η Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης, η Κριτική της Τέχνης κά.- φιλοδοξεί να καλύψει το χώρο τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού πολιτισμού με δεδομένη ωστόσο προοπτική ανοιγμάτων σε άλλους πολιτισμούς, αρχαίους και σύγχρονους.

Επιστημονικός στόχος και κοινωνική προοπτική

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό του μέλημα την κάλυψη ενός σημαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδημαϊκή αλλά και πολιτισμική ζωή του τόπου. Αξιοποιώντας την προνομιακή γειτνίασή του με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης επιδιώκει να καταστήσει τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς του ευρωπαϊκού, κυρίως, πολιτισμού συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αυτογνωσίας τους και στην αναβάθμιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστημονική τους πείρα σε Πανεπιστήμια, Επιστημονικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες και άλλα συναφή Ιδρύματα, αλλά και στη Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητάς μας.