Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΠΘ) (384)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 384
Ίδρυμα: ΑΣΚΤ
Site: https://www.aht.asfa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕT (2023) : 10.01
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 35 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18055
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10500
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 67
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 67
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18450
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 14030
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 9
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[0] [ΒΥ] ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[0] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 1
[0] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 2
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
[0] [ΒΥ] ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 1
[0] [ΒΥ] ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2
[0] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1
[0] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ 1
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ 2
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[0] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1
[0] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2
[0] [ΒΥ] ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[0] [ΒΥ] ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1
[0] [ΒΥ] ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2
[0] [ΒΥ] ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
[1] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 1
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ1
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 1
[1] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[2] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 2
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 2
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 2
[2] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[3] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[4] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[5] [ΒΥ] ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[6] [ΒΥ] ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 2
[7] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
[7] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
[8] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
---------------------------------

Ίδρυση και Αποστολή του Τμήματος

Το νεοσύστατο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ ιδρύθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 486/1991 και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Με το ΠΔ 129/2009 το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ενώ μειώθηκε και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης από δέκα σε οκτώ. Ο νέος τίτλος εκφράζει με ενάργεια το επιστημονικό περιεχόμενο της αποστολής και των σύνθετων ακαδημαϊκών στόχων του Τμήματος.

Αποστολή

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης σκοπεύει αφενός στην ποιοτική αναβάθμιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα μέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και αφετέρου στην εξοικείωση των Ελλήνων πολιτών με τις νεότερες και σύγχρονες πολιτισμικές τους παραδόσεις. Η επιστήμη της Iστορίας και Θεωρίας της Τέχνης αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο ως ειδικευμένος και σαφώς προσδιορισμένος (σύμφωνα με τα υψηλότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που ισχύουν διεθνώς) ερευνητικός και επαγγελματικόςπροσανατολισμός. Η ερευνητική εμβέλεια του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σημαντικόαριθμόεπιστημονικώναντικειμένων, όπως η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Αισθητική, η Μουσειολογία, η Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης, η Κριτική της Τέχνης κά.- φιλοδοξεί να καλύψει το χώρο τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του νεοελληνικού πολιτισμού με δεδομένη ωστόσο προοπτική ανοιγμάτων σε άλλους πολιτισμούς, αρχαίους και σύγχρονους.

Επιστημονικός στόχος και κοινωνική προοπτική

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει ως βασικό του μέλημα την κάλυψη ενός σημαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδημαϊκή αλλά και πολιτισμική ζωή του τόπου. Αξιοποιώντας την προνομιακή γειτνίασή του με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης επιδιώκει να καταστήσει τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς του ευρωπαϊκού, κυρίως, πολιτισμού συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αυτογνωσίας τους και στην αναβάθμιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστημονική τους πείρα σε Πανεπιστήμια, Επιστημονικά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες και άλλα συναφή Ιδρύματα, αλλά και στη Στοιχειώδη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι οποίες αποτελούν τον κατ’ εξοχήν πυρήνα διαμόρφωσης της πολιτισμικής συνείδησης και ταυτότητάς μας.

Τελαυταία τροποποίηση 25 Ιουλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016