Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (385)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Κωδικός : 385
Ίδρυμα: ΙΟΝΠΑ
Site: https://www.dflti.ionio.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 10.27
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : 2 από : ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Συντελεστής Βαρύτητας 2 (EM2) : 20
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 40 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 20 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 26400
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17720
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 101
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 100
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 90
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 96
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΓΑΛΛΙΚΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
[2] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΑ, ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ IV
[4] [ΒΥ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
[4] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Ι
[5] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΤΑΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΤΑΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[5] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΤΑΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ Η/Υ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙΙ
[8] [ΒΥ] ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΙΙ
[8] [ΒΥ] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΥΦΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
[8] [ΒΥ] ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ VIII
[8] [ΒΥ] ΤΟΥΡΚΟΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
---------------------------------

Πεδία 1
Έτη Σπουδών 4
Ειδικό Μάθημα Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
Μέγιστος Αριθμός Μορίων 24.000

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου άρχισε να λειτουργεί στη Κέρκυρα το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα πανεπιστημιακού επιπέδου Τμήμα κατάρτισης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων.
Η διάρκεια σπουδών είναι τετραετής και χωρίζεται σε οκτώ εξάμηνα. Τα τέσσερα πρώτα είναι κοινά για την ειδίκευση της Μετάφρασης και την ειδίκευση της Διερμηνείας. Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 λειτουργεί και τρίτη ειδίκευση «Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός και η διδακτική της ως ξένης» με τετραετή διάρκεια σπουδών. Οι γλώσσες εργασίας, που διδάσκονται στο επίπεδο της μετάφρασης και της διερμηνείας από και προς την Ελληνική, είναι σήμερα τρεις: η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν, επίσης, ενσωματωθεί η Τουρκική, η Ισπανική και η Ιταλική.
Το Πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών. Στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας ενώ προσφέρονται και μαθήματα που ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο της Γλωσσολογίας, των Ξένων Πολιτισμών και της Λογοτεχνίας, των Διεθνών Σχέσεων, του Δικαίου, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οικονομικής Επιστήμης, της Φιλοσοφίας, των διαπολιτισμικών σπουδών κ.ά. Ο δεύτερος κύκλος αφορά τις ευθείες και αντίστροφες Ειδικές Μεταφράσεις, όπως την Οικονομική/Πολιτική, την Τεχνική και τη Λογοτεχνική. Για την εισαγωγή κατά το Ε’ εξάμηνο στην ειδίκευση της Διερμηνείας, απαιτείται επιτυχής εξέταση και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων φοιτητών. Το Ζ’ εξάμηνο φοίτησης της Ειδίκευσης Μετάφρασης γίνεται υποχρεωτικά σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, με δαπάνη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Οι επιστημονικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται με τη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων, την έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος και του περιοδικού Γλώσσα Πολύτροπος, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μονογραφιών, τη συνεργασία με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής και τα Εργαστήρια του Τμήματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα (π.δ 169 /2002)

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου
Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη μετάφραση ή τη διερμηνεία, οι οποίο ορίζονται αντιστοίχως και ως «πτυχιούχοι μεταφραστές» ή «πτυχιούχοι διερμηνείς», έχουν, ως εξειδικευμένοι επιστήμονες όλα τα εδάφια και τη δυνατότητα (ι) της μεταφοράς, μέσω της τεχνικής της μετάφρασης ή της διερμηνείας, κάθε είδους κειμένων ή ομιλιών, ιδίως δε από άποψη τεχνικής, νομικής, οικονομικής ή πολιτικής από την ελληνική γλώσσα προς μια ή περισσότερες από τις άλλες γλώσσες τις οποίες διδάχτηκαν υποχρεωτικώς κατά τη φοίτησή τους ή και αντιστρόφως και (ιι) της αντιμετώπισης ταχύτατα και αποτελεσματικά προβλημάτων τεκμηρίωσης αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι μεταφραστές έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ή και έκδοση οποιωνδήποτε εγγράφων (δημοσίων και ιδιωτικών) ή άλλων κειμένων για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη μετάφραση, είτε ως νοηματική διαδικασία, είτε ως τελικό αποτέλεσμα. Αντιστοίχως, οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη διερμηνεία, όπου και όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη, και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη διερμηνεία, είτε ως νοηματική διαδικασία, είτε ως αποτέλεσμα.
α) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές και οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β) Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, ο ΟΟΣΑ, το ΝΑΤΟ, σε εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις.

Τελαυταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 21 Νοεμβρίου, 2016