Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τρίκαλα) [405]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Κωδικός : 405
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Site: http://www.pe.uth.gr
Επ. Πεδίο/α: 1&2&3&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 10.28
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 21064
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 14906
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 189
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 187
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 149
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 152
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 20386
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17730
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 19
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΑΝΑΤΟΜΙΑ
[1] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
[1] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι
[1] [ΒΥ] ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
[1] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
[2] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
[2] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
[2] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
[2] [ΒΥ] ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
[2] [ΒΥ] ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
[3] [ΒΥ] ΒΑΡΕΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
[3] [ΒΥ] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
[3] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
[3] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[3] [ΒΥ] ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
[3] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
[3] [ΒΥ] ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ
[4] [ΒΥ] ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΡΑΚΕΤΑΣ
[4] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΑΣΚΗΣΗ,ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
[4] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ Φ.Α)
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
[4] [ΒΥ] ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
[5] [ΒΥ] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
[5] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
[5] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
[6] [ΒΥ] ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
[6] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
[6] [ΒΥ] ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Ι
[6] [ΒΥ] ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Ι
[6] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
[6] [ΒΥ] ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ι
[6] [ΒΥ] ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ Φ.Α
[6] [ΒΥ] ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ι
[6] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ,ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
[6] [ΒΥ] ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ Ι
[7] [ΒΥ] ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
[7] [ΒΥ] ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[7] [ΒΥ] ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΥΜΝΑΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
[7] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (SPSS)
[7] [ΒΥ] ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
[8] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
[8] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
[8] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
---------------------------------

Untitled Document
Σύνολο=5

Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
401 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 8.19 16999 183 139 0 4 20 εδώ Inf Math OS
403 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1&2&3&4 10.24 16406 117 140 0 4 20 εδώ Inf Math OS
405 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΕΣ 1&2&3&4 10.24 14906 395 189 2 4 20 εδώ Inf Math OS
402 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 1&2&3&4 8.19 13235 -244 141 1 4 20 εδώ Inf Math OS
404 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 1&2&3&4 8.19 12791 312 414 4 4 20 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1023 7 1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4208 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Απαιτήσεις

Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.

Τα μόρια που δίνουν οι επιδόσεις στα αθλήματα. Το ΦΕΚ 20160201236

Τα αθλήματα δίνουν μέχρι 4000 μόρια επομένως ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 24000 μόρια.

Υπολογισμό Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Για τα ΤΕΦΑΑ, η εισαγωγή στα οποία απαιτεί την εξέταση σε Πρακτικές Δοκιμασίες (Π.Δ.):
Αρχικά θα υπολογιστεί η Ε.Β.Ε. των Π.Δ. και μετά η Ε.Β.Ε. του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους
βαθμούς των 4 μαθημάτων του Ε.Π. καθώς και τον βαθμό των Π.Δ..
Έστω ότι ο Μ.Ο. όλων των υποψηφίων στις Π.Δ. είναι ο βαθμός 9 και έχει οριστεί ως συντελεστής Ε.Β.Ε.
των Π.Δ. το « 0,7», άρα η Ε.Β.Ε. των Π.Δ. είναι 9Χ0,7= 6,3. Όποιος έχει βαθμό στις Π.Δ. από 6,3 και πάνω, μπορεί να είναι υποψήφιος για αυτό το τμήμα. Διευκρινίζεται ότι ο βαθμός των Π.Δ. υπολογίζεται από τον Μ.Ο. των επιδόσεων στα 3 αγωνίσματα.
Προσοχή εκτός από την επίτευξη της Ε.Β.Ε. των Π.Δ. απαιτείται παράλληλα και η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του
τμήματος. Όμως για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. του τμήματος θα
υπολογιστούν 5 βαθμοί, δηλαδή οι βαθμοί στα 4 μαθήματα του Ε.Π. και ο βαθμός των Π.Δ..

Το 2021 η ΕΒΕ στις Π.Δ. ήταν 5,95 και το 2022 6,39. Επειδή ο Συντελεστής ΕΒΕ είναι 0,7 η μέση επίδοση το 2022 ήταν 6,39:0,7=9,13.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις.
Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: [Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102).

ΑΣΕΠ

Στο τελευταίο διαγωνισμό (2008) του ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 48 θέσεις για ΠΕ11. Για κάθε θέση υπήρχαν 124 υποψήφιοι (1:124)

 

Τελαυταία τροποποίηση 8 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 26 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 13 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 21 Ιουνίου, 2017