ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (406)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 406
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.03
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 10
Συντελεστής Βαρύτητας 2 (EM2) : 10
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.mus.auth.gr
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 20
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΒΙΟ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Βυζαντινή μουσική I (άσκ.)
[0] [ΒΥ] Βυζαντινή μουσική II (άσκ.)
[0] [ΒΥ] Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής I
[0] [ΒΥ] Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής ΙΙ
[0] [ΒΥ] Διεύθυνση φωνητικών συνόλων I (άσκ.)
[0] [ΒΥ] Διεύθυνση φωνητικών συνόλων II (άσκ.)
[0] [ΒΥ] Διεύθυνση φωνητικών συνόλων III (άσκ.)
[0] [ΒΥ] Διεύθυνση φωνητικών συνόλων ΙV (άσκ.)
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς ιστορίας της μουσικής: Ανθρωπολογία της μουσικής
[0] [ΒΥ] Ειδικοί Τομείς Ιστορίας της Μουσικής: Ιστορία της όπερας του 17ου και 18ου αιώνα
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς ιστορίας της μουσικής:Εισαγωγή στη μουσική του 20ού αιώνα
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς μουσικής ακουστικής, πληροφορικής, τεχνολογίας - Ειδικοί τομείς μουσικής ακουστικής (θεωρία)
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς μουσικής ακουστικής, πληροφορικής, τεχνολογίας - Εισαγωγή στην ακουστική μουσικών οργάνων
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς μουσικής ακουστικής, πληροφορικής, τεχνολογίας - Εκπαιδευτική τεχνολογία και μουσική
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς μουσικής ακουστικής/πληροφορικής/τεχνολογίας: Εργαστήριο μουσικής παραγωγής (εργ.)
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς μουσικής παιδαγωγικής/μουσικής ψυχολογίας: Μουσικοθεραπεία: Τεχνικές μουσικής Ι
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς μουσικής παιδαγωγικής/μουσικής ψυχολογίας: Προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς νεοελληνικής μουσικής: Ελληνική αστική λαϊκή μουσική
[0] [ΒΥ] Ειδικοί τομείς της εθνομουσικολογίας: Ιστορική εθνομουσικολογία
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Bυζαντινή Mουσική
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μορφολογία και ανάλυση της μουσικής
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μουσική ακουστική
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μουσική πληροφορική (θεωρία και ασκήσεις)
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μουσική του 20ού αιώνα
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μουσικοθεραπεία
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μουσικολογία
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
[0] [ΒΥ] Ιστορία και επιστημολογικά προβλήματα της μουσικολογίας: Εισαγωγή στη φιλοσοφία της μουσικής
[0] [ΒΥ] Ιστορία και θεωρία μουσικής υφής: Iστορία και μορφολογία βυζαντινής & μεταβυζαντινής μουσικής
[0] [ΒΥ] Ιστορία και θεωρία μουσικής υφής: Εισαγωγή στη μουσική θεωρία ΙΙ (19ος-20ός αιώνας)
[0] [ΒΥ] Ιστορία και θεωρία μουσικής υφής: Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός -Ιστορία, θεωρία, πρακτικές εφαρμογές
[0] [ΒΥ] Ιστορία και θεωρία μουσικής υφής: Μουσικές του κόσμου
[0] [ΒΥ] Ιστορία και θεωρία μουσικής υφής: Υφή και κάλλος στη βυζαντινή μουσική
[0] [ΒΥ] Ιστορία και μορφολογία βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής
[0] [ΒΥ] Ιστορία των Eικαστικών Tεχνών:H τέχνη στην ελληνική αρχαιότητα
[0] [ΒΥ] Μορφολογία και Ανάλυση -Μουσική του 19ου αιώνα: Αναλυτικές και αισθητικές προσεγγίσεις
[0] [ΒΥ] Μορφολογία και ανάλυση: Είδη και μουσικές φόρμες της όπερας του 19ου αιώνα
[0] [ΒΥ] Μουσική παιδαγωγική κατά την προσχολική ηλικία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
[0] [ΒΥ] Νεοελληνική μουσική (γενική ιστορική επισκόπηση)
[0] [ΒΥ] Παλαιογραφία Bυζαντινής Mουσικής
[0] [ΒΥ] Παλαιογραφία βυζαντινής μουσικής
[0] [ΒΥ] Πληροφορική και μουσική, μουσικολογία - Εφαρμογές μουσικής ακουστικής με υπολογιστικές τεχνικές
[0] [ΒΥ] Πληροφορική και Μουσική/Μουσικολογία:Εισαγωγή στη μουσική πληροφορική
[0] [ΒΥ] Στοιχεία τεχνικής φούγκας (άσκ.)
---------------------------------

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ιδρύθηκε το 1996 (Π.Δ. 363/96) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1998. Στόχος του είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση ολοκληρωμένων μουσικών ως απόκριση στο αίτημα για την προαγωγή της ώσμωσης των διαφόρων πεδίων της μουσικής σκέψης και πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε κλάδους συναφείς προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο:

1. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής
2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής
3. Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
4. Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους των καθορισμένων από τον ιδρυτικό του νόμο, κατευθύνσεων. Η ταυτόχρονη και ισότιμη καλλιέργεια της μουσικής ως επιστήμης και τέχνης επιτυγχάνεται σε διεπιστημονικό επίπεδο και υπό το πρίσμα των πολιτισμικών, οικονομικών και τεχνολογικών συνθηκών που διέπουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Προγραμματική επιδίωξη του Τμήματος, είναι η ολοκληρωμένη μουσική καλλιτεχνική και θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών του και κατ’ επέκταση η επαγγελματική κατοχύρωση και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης και της παραστατικής πράξης, της διεύθυνσης μουσικών συνόλων και της μουσικής δημιουργίας και μελοποιίας, όπως εκφράζονται στους τομείς της Σύνθεσης και της Ποιητικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη και έρευνα στους κλάδους των οικείων Κατευθύνσεων, διευκολύνει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής και συνεπώς βοηθά τους αποφοίτους μας να επιτυγχάνουν σε κάθε συναφή δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης είναι μέλος της Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC).