Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (Αθήνας) [477]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κωδικός : 477
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕT (2023) : 10.49
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://mechanical.aspete.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
[4] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
[3] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC
[2] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
[3] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣΙ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
[4] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
[2] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ
[4] [ΒΥ] ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
[4] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
[2] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[1] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
[7] [ΒΥ] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
[6] [ΒΥ] ΣΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[5] [ΒΥ] ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ
[3] [ΒΥ] ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[2] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
---------------------------------

[ΚΩΔ][ΒΑΣΗ23][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ]
497 [10855][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
507 [11145][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
477 [10350][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
776 [10775][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ= 4

Σήμερα η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:
● Παιδαγωγικό Τμήμα
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις
(i) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
(ii) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
Η ΑΣΠΑΙΤΕ στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, σε μία έκταση 200 περίπου στρεμμάτων.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε έντεκα άλλες πόλεις της περιφέρειας ως εξής: Θεσσαλονίκη (ΠΔ 269/1979/ΦΕΚ 76/17.04.79/Τ.Α΄), Πάτρα (ΠΔ 4/1996/ΦΕΚ 3/12.01.96/Τ.Α΄), Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης (ΠΔ 116/1999, ΦΕΚ 120/16.06.99/Τ.Α΄), Βόλο (ΠΔ 244/2000/ΦΕΚ 208/28.09.2000/Τ.Α΄), Σάπες (ΥΑ 15844/Γ2/05.02.2008), Ρόδο/Νοτίου Αιγαίου (ΥΑ 29578/Γ2/19.03.2012), Μυτιλήνη/Βορείου Αιγαίου και Κοζάνη/Δυτικής Μακεδονίας (ΥΑ 120992/Γ2/03.09.2013), Άργος/Πελοποννήσου (ΥΑ 64085/Γ2/25.04.2014) και Λιβαδειά/Στερεά Ελλάδα (ΥΑ 110496/Ζ1/05.07.2016).