Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (Αθήνας) [507]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κωδικός : 507
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Site: http://electronics.aspete.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕT (2023) : 10.49
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 12455
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11145
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 49
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 50
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 35
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 35
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 32
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 16450
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 15270
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 10
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Ασύρματες Επικοινωνίες
[1] [ΒΥ] Γενική και εξελικτική ψυχολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη σύγχρονη Παιδαγωγική
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[1] [ΒΥ] Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι
[1] [ΒΥ] Οπτοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες
[1] [ΒΥ] Προγραμματισμός Υπολογιστών
[1] [ΒΥ] Προγραμματιστικές τεχνικές
[1] [ΒΥ] Σήματα και συστήματα
[1] [ΒΥ] Φυσική
[1] [ΒΥ] Ψηφιακή ραδιοφωνία & Τηλεόραση
[2] [ΒΥ] Βασική Ηλεκτρονική
[2] [ΒΥ] Δορυφορικές Επικοινωνίες
[2] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ
[2] [ΒΥ] Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
[2] [ΒΥ] Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
[2] [ΒΥ] Λειτουργικά συστήματα Υπολογιστών
[2] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙ
[2] [ΒΥ] Μικροηλεκτρονική και VLSI
[2] [ΒΥ] Παιδαγωγική Ψυχολογία και Επικοινωνία
[2] [ΒΥ] Σχέδιο και τεχνολογία εξαρτημάτων
[2] [ΒΥ] Φιλοσοφική - Κοινωνιολογική θεώρηση της Παιδείας
[2] [ΒΥ] Ψηφιακή επεξεργασία σήματος
[3] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική
[3] [ΒΥ] Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
[3] [ΒΥ] Θεωρία Κυκλωμάτων
[3] [ΒΥ] Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός
[3] [ΒΥ] Ψηφιακά Συστήματα
[4] [ΒΥ] Διδακτική Μεθοδολογία
[4] [ΒΥ] Ηλεκτρονικά ΙΙ
[4] [ΒΥ] Παιδαγωγικές Εφαρμογές
[4] [ΒΥ] Προστασία Περιβάλλοντος
[5] [ΒΥ] Αναλογικά και Ψηφιακά Φίλτρα
[5] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία
[5] [ΒΥ] Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
[5] [ΒΥ] Συστήματα Αυτόματου Ελέχου
[5] [ΒΥ] Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
[6] [ΒΥ] Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
[6] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα
[6] [ΒΥ] ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] Μικροϋπολογιστές
[6] [ΒΥ] ΣΑΕ ΙΙ
[7] [ΒΥ] Γενική τεχνολογία
[7] [ΒΥ] Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
[7] [ΒΥ] Μικροκύματα- Κεραίες
[7] [ΒΥ] Ραδιοτηλεοπτικά συστήματα
---------------------------------

Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι.
Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό.
Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα (Άρθρο 29 «Θέματα Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013).
Το Τμήμα χορηγεί στους αποφοίτους του Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην ελληνική και αγγλική σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES.

[ΚΩΔ][ΒΑΣΗ23][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ]
497 [10855][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
507 [11145][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
477 [10350][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
776 [10775][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ= 4

Σήμερα η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:
● Παιδαγωγικό Τμήμα
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις
(i) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
(ii) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
Η ΑΣΠΑΙΤΕ στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, σε μία έκταση 200 περίπου στρεμμάτων.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε έντεκα άλλες πόλεις της περιφέρειας ως εξής: Θεσσαλονίκη (ΠΔ 269/1979/ΦΕΚ 76/17.04.79/Τ.Α΄), Πάτρα (ΠΔ 4/1996/ΦΕΚ 3/12.01.96/Τ.Α΄), Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης (ΠΔ 116/1999, ΦΕΚ 120/16.06.99/Τ.Α΄), Βόλο (ΠΔ 244/2000/ΦΕΚ 208/28.09.2000/Τ.Α΄), Σάπες (ΥΑ 15844/Γ2/05.02.2008), Ρόδο/Νοτίου Αιγαίου (ΥΑ 29578/Γ2/19.03.2012), Μυτιλήνη/Βορείου Αιγαίου και Κοζάνη/Δυτικής Μακεδονίας (ΥΑ 120992/Γ2/03.09.2013), Άργος/Πελοποννήσου (ΥΑ 64085/Γ2/25.04.2014) και Λιβαδειά/Στερεά Ελλάδα (ΥΑ 110496/Ζ1/05.07.2016).

Τελαυταία τροποποίηση 17 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 28 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 17 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 28 Νοεμβρίου, 2016