Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγάλεω (669)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 669
Ίδρυμα: ΠΔΑ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.ba.uniwa.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 46
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/367920/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις:
# Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
# Διοικητικής των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
# Μάρκετινγκ
# Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
[3] [ΒΥ] Αρχές Μάρκετινγκ
[4] [ΒΥ] Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Λειτουργιών
[4] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Δίκαιο
[3] [ΒΥ] Εμπορικό Δίκαιο
[3] [ΒΥ] Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
[3] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[4] [ΒΥ] Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική Ανάλυση
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
[2] [ΒΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά
[4] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
[2] [ΒΥ] Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
[3] [ΒΥ] Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
[2] [ΒΥ] Στατιστική Επιχειρήσεων
[4] [ΒΥ] Συμπεριφορά Καταναλωτή
[3] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι
[6] [KΥ] Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
[5] [KΥ] Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
[5] [KΥ] Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Η/Υ
[8] [KΥ] Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας
[6] [KΥ] Βάσεις Δεδομένων
[6] [KΥ] Βάσεις Δεδομένων & Πολυμέσα στην Υγεία
[7] [KΥ] Δημογραφία & Υγεία
[5] [KΥ] Δημόσιες Σχέσεις
[5] [KΥ] Διαφήμιση
[8] [KΥ] Διαχείριση & Διασφάλιση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
[6] [KΥ] Διαχείριση Αειφορίας στις Υπηρεσίες Υγείας
[8] [KΥ] Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης
[8] [KΥ] Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
[5] [KΥ] Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Αποθεμάτων
[8] [KΥ] Διεθνές Μάνατζμεντ
[8] [KΥ] Διεθνές Μάρκετινγκ
[5] [KΥ] Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
[6] [KΥ] Δίκαιο Κοινωνικής Φροντίδας
[7] [KΥ] Δίκαιο Υγείας
[6] [KΥ] Διοίκηση Μάρκετινγκ
[8] [KΥ] Διοίκηση Μικρομεσαίων & Οικογενειακών Επιχειρήσεων
[7] [KΥ] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
[8] [KΥ] Διοίκηση Πωλήσεων & Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
[5] [KΥ] Επικοινωνία με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών
[7] [KΥ] Επιστήμη Δεδομένων με Χρήση της R
[7] [KΥ] Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική
[5] [KΥ] Έρευνα Μάρκετινγκ
[7] [KΥ] Εφαρμοσμένη Διοίκηση- Διαχείριση Νοσοκομείου
[7] [KΥ] Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής
[5] [KΥ] Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
[8] [KΥ] Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
[8] [KΥ] Κοινωνιολογία Δικαίου & Βιοηθική
[6] [KΥ] Κοινωνιολογία της Ασθένειας και Ποιότητα Ζωής
[7] [KΥ] Κοινωνιολογία Υπηρεσιών Υγείας
[7] [KΥ] Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας
[7] [KΥ] Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & Ψηφιακό Μάρκετινγκ
[6] [KΥ] Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων
[7] [KΥ] Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
[7] [KΥ] Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Επικοινωνία
[5] [KΥ] Μεθοδολογία Έρευνας
[8] [KΥ] Μεθοδολογία Κοινωνικής έρευνας
[6] [KΥ] Οικονομική της Διοίκησης
[5] [KΥ] Οικονομική της Υγείας
[8] [KΥ] Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
[6] [KΥ] Οργάνωση & Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
[7] [KΥ] Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας
[6] [KΥ] Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
[6] [KΥ] Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας
[5] [KΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά στις Υπηρεσίες Υγείας
[5] [KΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
[6] [KΥ] Στρατηγική Επιχειρήσεων
[8] [KΥ] Στρατηγικό Μάρκετινγκ
[8] [KΥ] Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
[8] [KΥ] Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου
[5] [KΥ] Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας
[5] [KΥ] Συστήματα Υγείας
[8] [KΥ] Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
[7] [KΥ] Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού
[8] [KΥ] Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
[6] [KΥ] Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ
[6] [KE] Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας
[8] [KE] Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
[6] [KE] Βιομηχανική Οργάνωση
[8] [KE] Διαδίκτυο των Πραγμάτων
[8] [KE] Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
[8] [KE] Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης
[5] [KE] Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθεμάτων
[6] [KE] Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς
[5] [KE] Διεθνές Εμπόριο
[8] [KE] Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
[6] [KE] Διεθνείς Οργανισμοί & Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας
[7] [KE] Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα
[7] [KE] Δικτυακή & Ψηφιακή Οικονομία
[6] [KE] Διοίκηση Έργου
[8] [KE] Διοίκηση Μικρομεσαίων και Οικογενειακών Επιχειρήσεων
[5] [KE] Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
[7] [KE] Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
[7] [KE] Διοικητική των Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις
[8] [KE] Ελεγκτική Επιχειρήσεων
[7] [KE] Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία
[6] [KE] Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
[8] [KE] Εργατικό Δίκαιο
[7] [KE] Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
[8] [KE] Κοινωνική Οικονομία
[7] [KE] Κοινωνικό Μάρκετινγκ
[6] [KE] Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
[6] [KE] Λογιστική Κόστους
[5] [KE] Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
[8] [KE] Μάρκετινγκ Αειφορίας
[8] [KE] Μάρκετινγκ Δημοσίων & Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
[7] [KE] Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ
[5] [KE] Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
[5] [KE] Οργάνωση & Θεσμοί της Δημόσιας Διοίκησης
[7] [KE] Πολιτικές & θεσμοί ψυχικής υγείας
[7] [KE] Πολιτική Επικοινωνία
[8] [KE] ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ*
[7] [KE] Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού
[7] [KE] Τεχνολογίες Μάθησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
[5] [KE] Φορολογική Λογιστική
[6] [KE] Χρηματοοικονομικές Αγορές & Οργανισμοί
---------------------------------

Μαθήματα ανά εξάμηνο

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του ένα μεγάλο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, ενώ οι σπουδές έχουν οργανωθεί σε δύο διετείς κύκλους σπουδών. Κατά τα πρώτα δύο έτη των σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του χώρου της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Διοίκηση – Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Πληροφορική, Δίκαιο κλπ.). Στη συνέχεια, στο δεύτερο κύκλο ( Ε’ Εξάμηνο), οι φοιτητές επιλέγουν την εξειδίκευση που τους ενδιαφέρει, μέσα από τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:
▪ Διοικητική των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
▪ Μάρκετινγκ
▪ Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων
▪ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Για την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απαιτείται να επιτύχουν σε 46 μαθήματα συνολικά. Εξ αυτών, τα 22 είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και διδάσκονται στα δύο πρώτα έτη.  Περαιτέρω, κάθε κατεύθυνση έχει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Μεταξύ των μαθημάτων επιλογής περιλαμβάνεται η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και η Πρακτική Άσκηση, που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Το Τμήμα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Είναι ένα δυναμικό τμήμα που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και το οποίο προσδοκά να επιτύχει τους στόχους του, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (Διδακτικά Μέσα, Αίθουσες Εκπαίδευσης, Εργαστήρια) την οποία διαθέτει.
Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη ταυτόχρονη ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει στις σύγχρονές ανάγκες του επιχειρηματικού γίγνεσθαι τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του, τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των διαφόρων λειτουργιών μιας επιχείρησης, και ταυτόχρονα, τη σύγχρονη επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτείται από την αγορά εργασίας.

Το Τμήμα, αξιοποιώντας τόσο την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία αντίστοιχων τμημάτων, όσο και τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της διοικητικής επιστήμης. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση της οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:
 • Στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο,
 • Στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στο αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης και των συναφών με αυτή επιστημών,
 • Στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι της Ελλάδας και του εξωτερικού,
 • Στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματός,
 • Στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση :

 • Να εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ομάδες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση των καθηκόντων τους.
 • Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο εντός όσο και εκτός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται.
 • Να αναγνωρίζουν, κατανοούν και αναλύουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων (το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, την Επιστήμη των Αποφάσεων κ.ά.)
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη λήψη αποφάσεων.
 • Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων – οργανισμών και να προτείνουν δράσεις αναβάθμισής τους.
 • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που παίρνουν και να προτείνουν στρατηγικές μελλοντικής ανάπτυξης αυτών.
 • Να αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η αξιοποίηση της καινοτομίας και να διαχειρίζονται την ενσωμάτωσής της στο λειτουργικό και παραγωγικό μοντέλο των επιχειρήσεων – οργανισμών.
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμα ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:

Αυτοδύναμα

• Διοίκηση Επιχειρήσεων.
• Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
• Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Management.
• Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων.
• Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Διιδρυματικά – Διατμηματικά

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – ΕΚΠΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Νέα Τμήματα)
Untitled Document
Σύνολο=4

Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 4 12.54 12010 450 350 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1427 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 4 9.41 9060 -85 330 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8600 125 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1546 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΔΜ 4 8.36 7750 -520 320 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1250 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4260 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..