Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγάλεω (669)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 669
Ίδρυμα: ΠΑΔΑ
Site: https://www.ba.uniwa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 12.52
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα για πτυχίο : 46
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15380
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12010
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 350
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 350
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 280
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 286
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 14750
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11670
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 35
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
# Διοικητικής των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
# Μάρκετινγκ
# Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Δίκαιο
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική Ανάλυση
[2] [ΒΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά
[2] [ΒΥ] Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
[2] [ΒΥ] Στατιστική Επιχειρήσεων
[3] [ΒΥ] Αρχές Μάρκετινγκ
[3] [ΒΥ] Εμπορικό Δίκαιο
[3] [ΒΥ] Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
[3] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[3] [ΒΥ] Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
[3] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι
[4] [ΒΥ] Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Λειτουργιών
[4] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική
[4] [ΒΥ] Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.
[4] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
[4] [ΒΥ] Συμπεριφορά Καταναλωτή
[5] [KΥ] Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
[5] [KΥ] Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Η/Υ
[5] [KΥ] Δημόσιες Σχέσεις
[5] [KΥ] Διαφήμιση
[5] [KΥ] Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Αποθεμάτων
[5] [KΥ] Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
[5] [KΥ] Επικοινωνία με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών
[5] [KΥ] Έρευνα Μάρκετινγκ
[5] [KΥ] Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
[5] [KΥ] Μεθοδολογία Έρευνας
[5] [KΥ] Οικονομική της Υγείας
[5] [KΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά στις Υπηρεσίες Υγείας
[5] [KΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
[5] [KΥ] Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας
[5] [KΥ] Συστήματα Υγείας
[5] [KE] Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθεμάτων
[5] [KE] Διεθνές Εμπόριο
[5] [KE] Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
[5] [KE] Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
[5] [KE] Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
[5] [KE] Οργάνωση & Θεσμοί της Δημόσιας Διοίκησης
[5] [KE] Φορολογική Λογιστική
[6] [KΥ] Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
[6] [KΥ] Βάσεις Δεδομένων
[6] [KΥ] Βάσεις Δεδομένων & Πολυμέσα στην Υγεία
[6] [KΥ] Διαχείριση Αειφορίας στις Υπηρεσίες Υγείας
[6] [KΥ] Δίκαιο Κοινωνικής Φροντίδας
[6] [KΥ] Διοίκηση Μάρκετινγκ
[6] [KΥ] Κοινωνιολογία της Ασθένειας και Ποιότητα Ζωής
[6] [KΥ] Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων
[6] [KΥ] Οικονομική της Διοίκησης
[6] [KΥ] Οργάνωση & Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
[6] [KΥ] Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
[6] [KΥ] Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας
[6] [KΥ] Στρατηγική Επιχειρήσεων
[6] [KΥ] Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ
[6] [KE] Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας
[6] [KE] Βιομηχανική Οργάνωση
[6] [KE] Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς
[6] [KE] Διεθνείς Οργανισμοί & Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας
[6] [KE] Διοίκηση Έργου
[6] [KE] Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
[6] [KE] Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
[6] [KE] Λογιστική Κόστους
[6] [KE] Χρηματοοικονομικές Αγορές & Οργανισμοί
[7] [KΥ] Δημογραφία & Υγεία
[7] [KΥ] Δίκαιο Υγείας
[7] [KΥ] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
[7] [KΥ] Επιστήμη Δεδομένων με Χρήση της R
[7] [KΥ] Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική
[7] [KΥ] Εφαρμοσμένη Διοίκηση- Διαχείριση Νοσοκομείου
[7] [KΥ] Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής
[7] [KΥ] Κοινωνιολογία Υπηρεσιών Υγείας
[7] [KΥ] Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας
[7] [KΥ] Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & Ψηφιακό Μάρκετινγκ
[7] [KΥ] Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
[7] [KΥ] Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Επικοινωνία
[7] [KΥ] Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας
[7] [KΥ] Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού
[7] [KE] Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα
[7] [KE] Δικτυακή & Ψηφιακή Οικονομία
[7] [KE] Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
[7] [KE] Διοικητική των Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις
[7] [KE] Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία
[7] [KE] Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
[7] [KE] Κοινωνικό Μάρκετινγκ
[7] [KE] Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ
[7] [KE] Πολιτικές & θεσμοί ψυχικής υγείας
[7] [KE] Πολιτική Επικοινωνία
[7] [KE] Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού
[7] [KE] Τεχνολογίες Μάθησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
[8] [KΥ] Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας
[8] [KΥ] Διαχείριση & Διασφάλιση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
[8] [KΥ] Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης
[8] [KΥ] Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
[8] [KΥ] Διεθνές Μάνατζμεντ
[8] [KΥ] Διεθνές Μάρκετινγκ
[8] [KΥ] Διοίκηση Μικρομεσαίων & Οικογενειακών Επιχειρήσεων
[8] [KΥ] Διοίκηση Πωλήσεων & Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
[8] [KΥ] Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
[8] [KΥ] Κοινωνιολογία Δικαίου & Βιοηθική
[8] [KΥ] Μεθοδολογία Κοινωνικής έρευνας
[8] [KΥ] Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
[8] [KΥ] Στρατηγικό Μάρκετινγκ
[8] [KΥ] Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
[8] [KΥ] Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου
[8] [KΥ] Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
[8] [KΥ] Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
[8] [KE] Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
[8] [KE] Διαδίκτυο των Πραγμάτων
[8] [KE] Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
[8] [KE] Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης
[8] [KE] Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
[8] [KE] Διοίκηση Μικρομεσαίων και Οικογενειακών Επιχειρήσεων
[8] [KE] Ελεγκτική Επιχειρήσεων
[8] [KE] Εργατικό Δίκαιο
[8] [KE] Κοινωνική Οικονομία
[8] [KE] Μάρκετινγκ Αειφορίας
[8] [KE] Μάρκετινγκ Δημοσίων & Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
[8] [KE] ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ*
---------------------------------

Μαθήματα ανά εξάμηνο

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του ένα μεγάλο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, ενώ οι σπουδές έχουν οργανωθεί σε δύο διετείς κύκλους σπουδών. Κατά τα πρώτα δύο έτη των σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του χώρου της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Διοίκηση – Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Πληροφορική, Δίκαιο κλπ.). Στη συνέχεια, στο δεύτερο κύκλο ( Ε’ Εξάμηνο), οι φοιτητές επιλέγουν την εξειδίκευση που τους ενδιαφέρει, μέσα από τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:
▪ Διοικητική των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
▪ Μάρκετινγκ
▪ Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων
▪ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Για την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απαιτείται να επιτύχουν σε 46 μαθήματα συνολικά. Εξ αυτών, τα 22 είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και διδάσκονται στα δύο πρώτα έτη.  Περαιτέρω, κάθε κατεύθυνση έχει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Μεταξύ των μαθημάτων επιλογής περιλαμβάνεται η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και η Πρακτική Άσκηση, που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Το Τμήμα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Είναι ένα δυναμικό τμήμα που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και το οποίο προσδοκά να επιτύχει τους στόχους του, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (Διδακτικά Μέσα, Αίθουσες Εκπαίδευσης, Εργαστήρια) την οποία διαθέτει.
Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη ταυτόχρονη ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει στις σύγχρονές ανάγκες του επιχειρηματικού γίγνεσθαι τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του, τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των διαφόρων λειτουργιών μιας επιχείρησης, και ταυτόχρονα, τη σύγχρονη επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτείται από την αγορά εργασίας.

Το Τμήμα, αξιοποιώντας τόσο την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία αντίστοιχων τμημάτων, όσο και τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της διοικητικής επιστήμης. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση της οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:
 • Στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο,
 • Στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στο αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης και των συναφών με αυτή επιστημών,
 • Στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι της Ελλάδας και του εξωτερικού,
 • Στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματός,
 • Στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση :

 • Να εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ομάδες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση των καθηκόντων τους.
 • Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο εντός όσο και εκτός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται.
 • Να αναγνωρίζουν, κατανοούν και αναλύουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων (το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, την Επιστήμη των Αποφάσεων κ.ά.)
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη λήψη αποφάσεων.
 • Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων – οργανισμών και να προτείνουν δράσεις αναβάθμισής τους.
 • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που παίρνουν και να προτείνουν στρατηγικές μελλοντικής ανάπτυξης αυτών.
 • Να αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η αξιοποίηση της καινοτομίας και να διαχειρίζονται την ενσωμάτωσής της στο λειτουργικό και παραγωγικό μοντέλο των επιχειρήσεων – οργανισμών.
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμα ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:

Αυτοδύναμα

• Διοίκηση Επιχειρήσεων.
• Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
• Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Management.
• Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων.
• Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Διιδρυματικά – Διατμηματικά

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – ΕΚΠΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Νέα Τμήματα)
Untitled Document
Σύνολο=4

Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 4 12.54 12010 450 350 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1427 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 4 9.41 9060 -85 330 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8600 125 253 3 4 0 εδώ Inf Math OS
1546 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΔΜ 4 8.36 7750 -520 320 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1253 3 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4260 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Τελαυταία τροποποίηση 24 Ιανουαρίου, 2017 | 1η Δημοσίευση: 22 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 11 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 1 Ιουλίου, 2018