Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγάλεω (669)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 669
Ίδρυμα: ΠΔΑ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2022) : 12.54
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.ba.uniwa.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 46
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/367920/2022
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις:
# Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
# Διοικητικής των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
# Μάρκετινγκ
# Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
[3] [ΒΥ] Αρχές Μάρκετινγκ
[4] [ΒΥ] Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
[4] [ΒΥ] Διοίκηση Λειτουργιών
[4] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Δίκαιο
[3] [ΒΥ] Εμπορικό Δίκαιο
[3] [ΒΥ] Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
[3] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[4] [ΒΥ] Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε.
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική Ανάλυση
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
[2] [ΒΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά
[4] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
[2] [ΒΥ] Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
[3] [ΒΥ] Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
[2] [ΒΥ] Στατιστική Επιχειρήσεων
[4] [ΒΥ] Συμπεριφορά Καταναλωτή
[3] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι
[6] [KΥ] Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
[5] [KΥ] Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
[5] [KΥ] Ανάπτυξη Σύγχρονων Εφαρμογών Η/Υ
[8] [KΥ] Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας
[6] [KΥ] Βάσεις Δεδομένων
[6] [KΥ] Βάσεις Δεδομένων & Πολυμέσα στην Υγεία
[7] [KΥ] Δημογραφία & Υγεία
[5] [KΥ] Δημόσιες Σχέσεις
[5] [KΥ] Διαφήμιση
[8] [KΥ] Διαχείριση & Διασφάλιση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
[6] [KΥ] Διαχείριση Αειφορίας στις Υπηρεσίες Υγείας
[8] [KΥ] Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης
[8] [KΥ] Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
[5] [KΥ] Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Αποθεμάτων
[8] [KΥ] Διεθνές Μάνατζμεντ
[8] [KΥ] Διεθνές Μάρκετινγκ
[5] [KΥ] Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
[6] [KΥ] Δίκαιο Κοινωνικής Φροντίδας
[7] [KΥ] Δίκαιο Υγείας
[6] [KΥ] Διοίκηση Μάρκετινγκ
[8] [KΥ] Διοίκηση Μικρομεσαίων & Οικογενειακών Επιχειρήσεων
[7] [KΥ] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
[8] [KΥ] Διοίκηση Πωλήσεων & Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
[5] [KΥ] Επικοινωνία με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών
[7] [KΥ] Επιστήμη Δεδομένων με Χρήση της R
[7] [KΥ] Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική
[5] [KΥ] Έρευνα Μάρκετινγκ
[7] [KΥ] Εφαρμοσμένη Διοίκηση- Διαχείριση Νοσοκομείου
[7] [KΥ] Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής
[5] [KΥ] Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
[8] [KΥ] Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
[8] [KΥ] Κοινωνιολογία Δικαίου & Βιοηθική
[6] [KΥ] Κοινωνιολογία της Ασθένειας και Ποιότητα Ζωής
[7] [KΥ] Κοινωνιολογία Υπηρεσιών Υγείας
[7] [KΥ] Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας
[7] [KΥ] Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & Ψηφιακό Μάρκετινγκ
[6] [KΥ] Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων
[7] [KΥ] Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
[7] [KΥ] Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Επικοινωνία
[5] [KΥ] Μεθοδολογία Έρευνας
[8] [KΥ] Μεθοδολογία Κοινωνικής έρευνας
[6] [KΥ] Οικονομική της Διοίκησης
[5] [KΥ] Οικονομική της Υγείας
[8] [KΥ] Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
[6] [KΥ] Οργάνωση & Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
[7] [KΥ] Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας
[6] [KΥ] Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
[6] [KΥ] Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας
[5] [KΥ] Οργανωσιακή Συμπεριφορά στις Υπηρεσίες Υγείας
[5] [KΥ] Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
[6] [KΥ] Στρατηγική Επιχειρήσεων
[8] [KΥ] Στρατηγικό Μάρκετινγκ
[8] [KΥ] Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
[8] [KΥ] Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου
[5] [KΥ] Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας
[5] [KΥ] Συστήματα Υγείας
[8] [KΥ] Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
[7] [KΥ] Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού
[8] [KΥ] Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
[6] [KΥ] Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ
[6] [KE] Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας
[8] [KE] Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
[6] [KE] Βιομηχανική Οργάνωση
[8] [KE] Διαδίκτυο των Πραγμάτων
[8] [KE] Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
[8] [KE] Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης
[5] [KE] Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθεμάτων
[6] [KE] Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς
[5] [KE] Διεθνές Εμπόριο
[8] [KE] Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
[6] [KE] Διεθνείς Οργανισμοί & Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας
[7] [KE] Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα
[7] [KE] Δικτυακή & Ψηφιακή Οικονομία
[6] [KE] Διοίκηση Έργου
[8] [KE] Διοίκηση Μικρομεσαίων και Οικογενειακών Επιχειρήσεων
[5] [KE] Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
[7] [KE] Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
[7] [KE] Διοικητική των Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις
[8] [KE] Ελεγκτική Επιχειρήσεων
[7] [KE] Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία
[6] [KE] Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
[8] [KE] Εργατικό Δίκαιο
[7] [KE] Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
[8] [KE] Κοινωνική Οικονομία
[7] [KE] Κοινωνικό Μάρκετινγκ
[6] [KE] Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
[6] [KE] Λογιστική Κόστους
[5] [KE] Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
[8] [KE] Μάρκετινγκ Αειφορίας
[8] [KE] Μάρκετινγκ Δημοσίων & Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
[7] [KE] Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ
[5] [KE] Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
[5] [KE] Οργάνωση & Θεσμοί της Δημόσιας Διοίκησης
[7] [KE] Πολιτικές & θεσμοί ψυχικής υγείας
[7] [KE] Πολιτική Επικοινωνία
[8] [KE] ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ*
[7] [KE] Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού
[7] [KE] Τεχνολογίες Μάθησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων
[5] [KE] Φορολογική Λογιστική
[6] [KE] Χρηματοοικονομικές Αγορές & Οργανισμοί
---------------------------------

Μαθήματα ανά εξάμηνο

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του ένα μεγάλο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, ενώ οι σπουδές έχουν οργανωθεί σε δύο διετείς κύκλους σπουδών. Κατά τα πρώτα δύο έτη των σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών είναι κοινό για όλους τους φοιτητές και καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του χώρου της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Διοίκηση – Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Πληροφορική, Δίκαιο κλπ.). Στη συνέχεια, στο δεύτερο κύκλο ( Ε’ Εξάμηνο), οι φοιτητές επιλέγουν την εξειδίκευση που τους ενδιαφέρει, μέσα από τις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:
▪ Διοικητική των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
▪ Μάρκετινγκ
▪ Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων
▪ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Για την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απαιτείται να επιτύχουν σε 46 μαθήματα συνολικά. Εξ αυτών, τα 22 είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και διδάσκονται στα δύο πρώτα έτη.  Περαιτέρω, κάθε κατεύθυνση έχει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Μεταξύ των μαθημάτων επιλογής περιλαμβάνεται η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και η Πρακτική Άσκηση, που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Το Τμήμα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Είναι ένα δυναμικό τμήμα που έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και το οποίο προσδοκά να επιτύχει τους στόχους του, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (Διδακτικά Μέσα, Αίθουσες Εκπαίδευσης, Εργαστήρια) την οποία διαθέτει.
Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη ταυτόχρονη ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει στις σύγχρονές ανάγκες του επιχειρηματικού γίγνεσθαι τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του, τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των διαφόρων λειτουργιών μιας επιχείρησης, και ταυτόχρονα, τη σύγχρονη επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτείται από την αγορά εργασίας.

Το Τμήμα, αξιοποιώντας τόσο την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία αντίστοιχων τμημάτων, όσο και τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της διοικητικής επιστήμης. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση της οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:
 • Στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο,
 • Στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στο αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης και των συναφών με αυτή επιστημών,
 • Στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι της Ελλάδας και του εξωτερικού,
 • Στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματός,
 • Στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση :

 • Να εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ομάδες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση των καθηκόντων τους.
 • Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο εντός όσο και εκτός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται.
 • Να αναγνωρίζουν, κατανοούν και αναλύουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων (το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, την Επιστήμη των Αποφάσεων κ.ά.)
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη λήψη αποφάσεων.
 • Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων – οργανισμών και να προτείνουν δράσεις αναβάθμισής τους.
 • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που παίρνουν και να προτείνουν στρατηγικές μελλοντικής ανάπτυξης αυτών.
 • Να αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η αξιοποίηση της καινοτομίας και να διαχειρίζονται την ενσωμάτωσής της στο λειτουργικό και παραγωγικό μοντέλο των επιχειρήσεων – οργανισμών.
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμα ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:

Αυτοδύναμα

• Διοίκηση Επιχειρήσεων.
• Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
• Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Management.
• Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων.
• Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Διιδρυματικά – Διατμηματικά

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – ΕΚΠΑ.
Untitled Document #####
Συναφή Τμήματα (όχι απαραίτητα αντίστοιχα) : 11
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2022 ΜετΒ Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
313 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ ΟΠΑ 4 16975 -171 252 -8 4 0 Inf Math OS εδώ
316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4 15840 677 291 -9 4 0 Inf Math OS εδώ
1005 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4 14400 -356 90 -10 4 0 Inf Math OS εδώ
322 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 4 14279 -138 243 -7 4 0 Inf Math OS εδώ
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 4 11560 -63 350 -53 4 0 Inf Math OS εδώ
352 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 4 11425 482 329 0 4 0 Inf Math OS εδώ
1427 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 9145 1176 330 -20 4 0 Inf Math OS εδώ
1514 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 8990 1739 250 -140 4 0 Inf Math OS εδώ
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 8475 1110 250 -30 4 0 Inf Math εδώ
1546 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 4 8270 869 320 -132 4 0 Inf Math OS εδώ
320 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 4 8190 695 250 -140 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 2955 -549 -16 % # # # # #
(Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 2955
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com