Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 684
Ίδρυμα: ΠΔΑ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.10
ΕΒΕT (2023) : 12.81
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://fst.uniwa.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 42
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 30 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 30 - ΒΙΟ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------