Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού -Σχολή Μηχανικών (818)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ)
Κωδικός : 818
Ίδρυμα: ΑΕΝ
Site: https://tinyurl.com/yk8z3g4c
Επ. Πεδίο/α: 2&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : Υγειονομικές, Αθλητικές, Ψυχοτεχνικές εξετάσεις
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 17150
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8375
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 431
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 548
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 414
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18350
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8875
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 233
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
818 -ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) ΑΕΝ 2&4 8.36 8375 0 4 0 εδώ Inf
817 -ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ) ΑΕΝ 2&4 8.36 8350 -25 4 0 εδώ Inf
Σύνολο: 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 25 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

H προκήρυξη 2023

Επικοινωνία

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
Νοταρά 92 185 35 Πειραιάς
Τηλ. 210-4128060

Σκοπός

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ανήκουν στην τρίτη βαθμίδα της ανώτερης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές είναι τετραετούς διάρκειας. Οι Α.Ε.Ν. έχουν ως αποστολή:
Τη δημιουργία αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού πλήρως καταρτισμένων με ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, καθώς και την εξειδίκευση αυτών, βασισμένη στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας.
Τη συνεργασία μεταξύ τους και με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη του σκοπού τους.
Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του πλοίου.
Τη συμβολή τους στον προσανατολισμό των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ασπρόπυργος, Ν. Μηχανιώνα, Ύδρα, Κύμη, Σύρος, Οινούσες, Χίος, Αργοστόλι, Πρέβεζα, Χανιά Στη χώρα λειτουργούν δέκα (10) ΑΕΝ με ειδικότητες Πλοιάρχων ή/και Μηχανικών. Πιο συγκεκριμένα οι ΑΕΝ είναι: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ειδικότητες Πλοιάρχων, Μηχανικών ΑΕΝ Ηπείρου (έδρα: Πρέβεζα), ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (έδρα: Αργοστόλι), ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Κύμης, ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Οινουσών, ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Χίου, ειδικότητα Μηχανικών ΑΕΝ Ασπροπύργου, ειδικότητα Πλοιάρχων, Μηχανικών ΑΕΝ Ύδρας, ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Σύρου, ειδικότητα Πλοιάρχων ΑΕΝ Κρήτης (Εδρα: Χανιά), ειδικότητες Πλοιάρχων, Μηχανικών

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ’ τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β’ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και στη συνέχεια σε Α’ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και να επιμορφωθούν κατάλληλα. Η σταδιοδρομία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ μπορούν να εργαστούν σε 16 ακόμα κλάδους, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις κ.α.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Οι ΑΕΝ προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, μεταξύ Σχολής και πλοίου. Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί έξι (6) εξάμηνα, ενώ η πρακτική άσκηση σε πλοίο δύο (2) εξάμηνα. Οι σπουδές στις ΑΕΝ περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων, πρακτική άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια, καθώς και εκπαίδευση με τη βοήθεια προσομοιωτών.

Εκπαίδευση πλοιάρχων

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Μαθηματικά, Φυσική, Μετεωρολογία, Πληροφορική και Αγγλικά, καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας, όπως Ναυτιλία, Φορτώσεις, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονομική Διαχείριση Πλοίου, Ναυτικό Δίκαιο κλπ.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

· Το επάγγελμα του Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού είναι από τα καλύτερα αμειβόμενα παγκοσμίως

· Υψηλοί μισθοί σε μικρές ηλικίες

· Μπορείς να εξασφαλίσεις χρήματα από τη δωρεάν εν πλω διαμονή και διατροφή

· Ο μισθός του Γ’ Πλοιάρχου και Γ’ Μηχανικού υπερβαίνει τα € 3.000

· Ο μισθός του Β’ Πλοιάρχου και Β’ Μηχανικού υπερβαίνει τα € 5.700

· Ο μισθός του Α’ Πλοιάρχου και Α’ Μηχανικού υπερβαίνει τα € 7.400

· Έχεις ταχύτατη επαγγελματική εξέλιξη

· Μπορείς να προαχθείς από τη θέση του Γ’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού σε Β’ Πλοίαρχο ή Μηχανικό με 24 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας

· Μπορείς να προαχθείς από τη θέση του Β’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού σε Α’ Πλοίαρχο ή Μηχανικό με 36 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας.

Αριθμός εισακτέων 2021

Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθορίζεται σε 1415 {830 Πλοίαρχοι και 585 Μηχανικοί).

2. Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων ειδικών τινών Κατηγοριών» (Α’ 178), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4256/14 (Α’ 92), εισάγονται:

2.1.σε ποσοστό 10%, ήτοι 141 Έλληνες σπουδαστές/-στριες {83 Πλοίαρχοι και 58 Μηχανικοί), εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.1910/1944 (Α’ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75)

2.2.σε ποσοστό 3%, ήτοι 43 Έλληνες σπουδαστές/-στριες {25 Πλοίαρχοι και 18 Μηχανικοί), υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία (03) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία (03) μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.

2.3 σε ποσοστό 2%, ήτοι 27 Έλληνες σπουδαστές/-στριες {16 Πλοίαρχοι και 11 Μηχανικοί), υποψηφίων (α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

3. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και σε ποσοστό 1% εισάγονται 15 Έλληνες σπουδαστές/-στριες {09 Πλοίαρχοι και 06 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ.

4. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/-στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 1641 {963 Πλοίαρχοι και 678 Μηχανικοί).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Οι κατά το κεφάλαιο Β της παρούσας προκήρυξης εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες καλύπτουν ποσοστό 100% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/-ιες συμμετέχοντες/-ουσες στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατανέμονται ως ακολούθως:

1.1. Σε ποσοστό 65% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2ο και 4ο) και συγκεκριμένα:

1.1.α. ί) ποσοστό 0,90 Χ 65 = 58,5% από ημερήσια ΓΕ.Λ. από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2° και 4°), με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν το σχολικό έτος 2020 – 2021.
ίί) ποσοστό 0,10 Χ 65 = 6,5% από κατόχους Βεβαίωσης Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο (02) τελευταίων ετών χωρίς νέα εξέταση.

1.1.β. Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους εσπερινών ΓΕ.Λ.

1.2. Σε ποσοστό 35% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια όλων των τομέων και συγκεκριμένα:

1.2.α. ί) ποσοστό 0,90 Χ 35 = 31,5% από ημερήσια ΕΠΑ.Λ. όλων των τομέων, με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες που ισχύουν το σχολικό έτος 2020-2021.
ίί) ποσοστό 0,10 Χ 35 = 3,5% από κατόχους Βεβαίωσης Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο (02) τελευταίων ετών χωρίς νέα εξέταση.

1.2.β. Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών/-στριών στις Α.Ε.Ν., εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

2.1. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψήφιων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75).

2.2. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία (03) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία (03) μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.

2.3. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψήφιων (α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%).

2.4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω 2.1, 2.2 και 2.3 περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της Γενικής Κατηγορίας.

2.5. Οι υποψήφιοι/-ες των ανωτέρω 2.1, 2.2 και 2.3 παραγράφων κάθε Ειδικής Κατηγορίας με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους, καταλαμβάνουν θέσεις Γενικής Κατηγορίας και μόνο εφόσον δεν επιλεγούν στη Γενική Κατηγορία, τότε καταλαμβάνουν τις θέσεις της Ειδικής Κατηγορίας που προκηρύσσονται γι’ αυτούς/-ές.

Η εκπαίδευση των στελεχών του εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα, διεξάγεται σε γεωγραφικά κατανεμημένες δέκα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών, ως ακολούθως :

 • Ασπρόπυργος – ΑΕΝ Ασπροπύργου – Πλοιάρχων/Μηχανικών
 • Νέα Μηχανιώνα – ΑΕΝ Μακεδονίας – Πλοιάρχων/ Μηχανικών
 • Πρέβεζα – ΑΕΝ Ηπείρου – Πλοιάρχων
 • Κάλυμνος – ΑΕΝ Καλύμνου – Πλοιάρχων
 • Κύμη – ΑΕΝ Κύμης – Πλοιάρχων
 • Αργοστόλι – ΑΕΝ Ιονίων Νήσων – Πλοιάρχων
 • Χίος – ΑΕΝ Χίου – Μηχανικών
 • Ύδρα – ΑΕΝ Ύδρας – Πλοιάρχων
 • Οινούσσες – ΑΕΝ Οινουσσών – Πλοιάρχων
 • Σύρος – ΑΕΝ Σύρου – Πλοιάρχων
 • Χανιά – ΑΕΝ Κρήτης – Πλοιάρχων/ Μηχανικών

Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής εκπαίδευσης παρέχοντας σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις, με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης (Sandwich Courses) σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ σχολής και πλοίου

Μετεγγραφές
ΑΕΝ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-2019 (άρθρο 27)

Τελαυταία τροποποίηση 12 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 14 Ιουνίου, 2017

Τελαυταία τροποποίηση 4 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 14 Ιουνίου, 2017