Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Last updated on June 1st, 2020 at 01:13 pm

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) -Σώματα
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

α. Έδρα της Σχολής
Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα.

β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει
Η ΣΜΥ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών .

γ. Διάρκεια Φοίτησης και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο
Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση
Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες -ούσες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Στρατεύματος για 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

δ. Κατηγορίες – Ειδικότητες – Κατανομή
(1) Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και Σώματα.
(2) Εντός του 1ου εξαμήνου με επιλογικές διαδικασίες γίνεται η κατανομή των σπουδαστών -τριών, στις κατηγορίες Διοικητικοί και Τεχνικοί.
(3) Οι Τεχνικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής των, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα και στη συνέχεια στις ειδικότητές τους. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσης ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.
(4) Οι Διοικητικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα, ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

ε. Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς

(1) Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:
(α)Πεζικό
(β) Τεθωρακισμένα
(γ) Πυροβολικό
(δ) Μηχανικό
(ε) Διαβιβάσεις
(στ) Αεροπορία Στρατού
(ζ) Φροντιστές των παραπάνω Όπλων
(2) Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:
(α) Τεχνικό
(β) Εφοδιασμού – Μεταφορών
(γ) Υλικού Πολέμου
(δ)Έρευνας – Πληροφορικής
(ε) Υγειονομικό
(στ) Γεωγραφικό
(ζ) Στρατιωτικών Γραμματέων
(η) Ταχυδρομικό
(θ)Φροντιστές Τεχνικού Υγειονομικού

στ. Γενικά Θέματα Παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη
Σχολή:
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε:
(α) Ακαδημαϊκή. Με σκοπό την κοινωνική παιδεία – καλλιέργεια και την ομαλή ένταξη των σπουδαστών– τριών στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον.
(β) Στρατιωτική. Με σκοπό να καταστήσει τον -ην σπουδαστή – τρια άριστο – η μαχητή και διοικητή στρατιωτικών τμημάτων, τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο.
(γ) Τεχνική. Με σκοπό την απόκτηση γνώσεων – εμπειριών ώστε να μπορούν οι σπουδαστές -τριες να κατανοούν και να συντηρούν τα μέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός.
(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Έχουν έξοδο Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εάν το επιθυμούν έχουν το δικαίωμα να ενοικιάζουν διαμερίσματα στην πόλη των Τρικάλων. Άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τον οργανισμό της Σχολής.
(3) Όλα τα έξοδα φοιτήσεως και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και
επιπλέον, λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(4) Οι δευτεροετείς σπουδαστές -τριες της Σχολής, όταν αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση στο δημόσιο. Εξαιρείται η αποχώρηση για λόγους υγείας ή για εισαγωγή σε άλλη Στρατιωτική Σχολή ή Παραγωγική Σχολή των Σωμάτων Ασφαλείας.

ζ. Βαθμός Αποφοιτήσεως

(1) Οι Σπουδαστές -τριες της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία. Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία. Μετά από 19 χρόνια υπηρεσίας ή 8 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή προάγονται σε
Ανθυπολοχαγούς και εξελίσσονται ανάλογα. Καταληκτικός βαθμός είναι
Συνταγματάρχης για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή Αντισυνταγματάρχης για τους
μη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ.
(2) Αντικείμενο εργασίας
(α)Οι Διοικητικοί Υπαξιωματικοί μπορούν να είναι εκπαιδευτές, επικεφαλής ή βοηθοί σε διάφορα γραφεία, επικεφαλής τμημάτων κ.λ.π. ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας.
(β) Τεχνικοί Υπαξιωματικοί συντηρούν και επισκευάζουν το τεχνικό υλικό (άρματα, οχήματα, οπλισμός, μέσα επικοινωνιών κ.λ.π.) και παράλληλα είναι επικεφαλής διαφόρων τμημάτων.
(γ) Οι Φροντιστές διαχειρίζονται τα υλικά της Μονάδος τους, ως Γενικοί Διαχειριστές αυτής.

η. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι
http://www.smy.gr/

Σταδιοδρομία αποφοίτων

Με την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι σπουδαστές ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές εφαρμογής των Όπλων και Σωμάτων στα οποία εντάχθηκαν, όπου και αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για το έργο το οποίο θα κληθούν να εκτελέσουν.

Αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον 1 χρόνο υπηρεσίας, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού εισακτέων. Η ύλη των εξετάσεων είναι των Πανελληνίων Εξετάσεων, σε θέματα που επιλέγει η Σ.Σ.Ε.

Ικανός αριθμός Μονίμων Υπαξιωματικών επιλέγονται, εκπαιδεύονται και επανδρώνουν τις Ειδικές Δυνάμεις ως αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες και βατραχάνθρωποι. Επιπλέον μπορούν να υπηρετήσουν στην Αεροπορία Στρατού ως χειριστές και μηχανικοί ελικοπτέρων ή σε Γραφεία Έρευνας-Πληροφορικής, αφού εκπαιδευτούν ως Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Επειδή η ΣΜΥ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόφοιτοί της με το πτυχίο της Σχολής (και εφόσον πληρούν της προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος), μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν σε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί με την αποφοίτησή τους από τη ΣΜΥ αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στο Στρατό για 5 χρόνια. Προάγονται στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία.
Από την προαγωγή σε Ανθυπολοχαγό εντάσσονται στις επετηρίδες των Αξιωματικών και εξελίσσονται.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (Αριθ. Φ.337.12/6/190629/Σ.1435): fek_2002_1142b.pdf :

[insert page=’sstratos’]

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com