Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ
Κωδικός : 863
Ίδρυμα: ΣΜΥ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 3
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.9
ΕΒΕ (2022) : 10.45
Ειδικό Μάθημα (EM) : Υγειονομικές, Αθλητικές, Ψυχοτεχνικές εξετάσεις
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.smy.gr/
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) -Σώματα
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

α. Έδρα της Σχολής
Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα.

β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει
Η ΣΜΥ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών .

γ. Διάρκεια Φοίτησης και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο
Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση
Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες -ούσες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Στρατεύματος για 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

δ. Κατηγορίες – Ειδικότητες – Κατανομή
(1) Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και Σώματα.
(2) Εντός του 1ου εξαμήνου με επιλογικές διαδικασίες γίνεται η κατανομή των σπουδαστών -τριών, στις κατηγορίες Διοικητικοί και Τεχνικοί.
(3) Οι Τεχνικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής των, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα και στη συνέχεια στις ειδικότητές τους. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσης ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.
(4) Οι Διοικητικοί σπουδαστές -τριες των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους, κατανέμονται στα Όπλα και Σώματα, ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων για ένα χρόνο (περίπου), Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

ε. Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς

(1) Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:
(α)Πεζικό
(β) Τεθωρακισμένα
(γ) Πυροβολικό
(δ) Μηχανικό
(ε) Διαβιβάσεις
(στ) Αεροπορία Στρατού
(ζ) Φροντιστές των παραπάνω Όπλων
(2) Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτούντες είναι τα παρακάτω:
(α) Τεχνικό
(β) Εφοδιασμού – Μεταφορών
(γ) Υλικού Πολέμου
(δ)Έρευνας – Πληροφορικής
(ε) Υγειονομικό
(στ) Γεωγραφικό
(ζ) Στρατιωτικών Γραμματέων
(η) Ταχυδρομικό
(θ)Φροντιστές Τεχνικού Υγειονομικού

στ. Γενικά Θέματα Παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη
Σχολή:
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε:
(α) Ακαδημαϊκή. Με σκοπό την κοινωνική παιδεία – καλλιέργεια και την ομαλή ένταξη των σπουδαστών– τριών στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον.
(β) Στρατιωτική. Με σκοπό να καταστήσει τον -ην σπουδαστή – τρια άριστο – η μαχητή και διοικητή στρατιωτικών τμημάτων, τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο.
(γ) Τεχνική. Με σκοπό την απόκτηση γνώσεων – εμπειριών ώστε να μπορούν οι σπουδαστές -τριες να κατανοούν και να συντηρούν τα μέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός.
(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Έχουν έξοδο Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εάν το επιθυμούν έχουν το δικαίωμα να ενοικιάζουν διαμερίσματα στην πόλη των Τρικάλων. Άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τον οργανισμό της Σχολής.
(3) Όλα τα έξοδα φοιτήσεως και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και
επιπλέον, λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(4) Οι δευτεροετείς σπουδαστές -τριες της Σχολής, όταν αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη Σχολή, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση στο δημόσιο. Εξαιρείται η αποχώρηση για λόγους υγείας ή για εισαγωγή σε άλλη Στρατιωτική Σχολή ή Παραγωγική Σχολή των Σωμάτων Ασφαλείας.

ζ. Βαθμός Αποφοιτήσεως

(1) Οι Σπουδαστές -τριες της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία. Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία. Μετά από 19 χρόνια υπηρεσίας ή 8 στο βαθμό του Ανθυπασπιστή προάγονται σε
Ανθυπολοχαγούς και εξελίσσονται ανάλογα. Καταληκτικός βαθμός είναι
Συνταγματάρχης για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή Αντισυνταγματάρχης για τους
μη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ.
(2) Αντικείμενο εργασίας
(α)Οι Διοικητικοί Υπαξιωματικοί μπορούν να είναι εκπαιδευτές, επικεφαλής ή βοηθοί σε διάφορα γραφεία, επικεφαλής τμημάτων κ.λ.π. ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας.
(β) Τεχνικοί Υπαξιωματικοί συντηρούν και επισκευάζουν το τεχνικό υλικό (άρματα, οχήματα, οπλισμός, μέσα επικοινωνιών κ.λ.π.) και παράλληλα είναι επικεφαλής διαφόρων τμημάτων.
(γ) Οι Φροντιστές διαχειρίζονται τα υλικά της Μονάδος τους, ως Γενικοί Διαχειριστές αυτής.

η. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι
http://www.smy.gr/

Σταδιοδρομία αποφοίτων

Με την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι σπουδαστές ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές εφαρμογής των Όπλων και Σωμάτων στα οποία εντάχθηκαν, όπου και αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για το έργο το οποίο θα κληθούν να εκτελέσουν.

Αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον 1 χρόνο υπηρεσίας, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού εισακτέων. Η ύλη των εξετάσεων είναι των Πανελληνίων Εξετάσεων, σε θέματα που επιλέγει η Σ.Σ.Ε.

Ικανός αριθμός Μονίμων Υπαξιωματικών επιλέγονται, εκπαιδεύονται και επανδρώνουν τις Ειδικές Δυνάμεις ως αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες και βατραχάνθρωποι. Επιπλέον μπορούν να υπηρετήσουν στην Αεροπορία Στρατού ως χειριστές και μηχανικοί ελικοπτέρων ή σε Γραφεία Έρευνας-Πληροφορικής, αφού εκπαιδευτούν ως Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Επειδή η ΣΜΥ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόφοιτοί της με το πτυχίο της Σχολής (και εφόσον πληρούν της προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος), μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν σε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί με την αποφοίτησή τους από τη ΣΜΥ αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στο Στρατό για 5 χρόνια. Προάγονται στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία.
Από την προαγωγή σε Ανθυπολοχαγό εντάσσονται στις επετηρίδες των Αξιωματικών και εξελίσσονται.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (Αριθ. Φ.337.12/6/190629/Σ.1435): fek_2002_1142b.pdf :

Στρατός

Untitled Document #####
Συναφή Τμήματα (όχι απαραίτητα αντίστοιχα) : 25
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2022 ΜετΒ Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
875 -ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 1 18395 -644 5 0 4 0 Inf εδώ
885 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΙ 2,4 18380 12 0 4 0 Inf OS εδώ
867 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 4 17990 -462 33 -1 4 0 Inf εδώ
866 -ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 1 17940 -790 23 -1 4 0 Inf εδώ
831 -ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 17925 -230 55 3 6 0 Inf εδώ
836 -ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 17920 -197 6 2 5 0 Inf εδώ
826 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΙ 2 17850 -707 35 -5 4 0 Inf OS εδώ
841 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 17776 69 6 0 5 0 Inf εδώ
887 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΣΙ 4 17755 12 0 4 0 Inf OS εδώ
846 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 17750 -171 5 -1 5 0 Inf εδώ
884 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ ΣΙ 2 17630 12 -1 4 0 Inf εδώ
880 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ 2,4 17605 -170 32 -3 3 0 Inf OS εδώ
886 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΙ 4 17510 11 -3 4 0 Inf OS εδώ
827 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΙ 2 17325 -505 12 -33 4 0 Inf OS εδώ
851 -ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ 3 16500 -490 45 -1 4 0 Inf εδώ
821 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ 2 16135 -859 76 11 4 0 Inf OS εδώ
806 -ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ 2 15810 -525 38 -23 4 0 Inf εδώ
879 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ 2 15500 -1331 38 7 3 0 Inf OS εδώ
863 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥ 2,4 15220 -966 95 28 3 0 Inf OS εδώ
811 -ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΝΔ 2 14525 -819 45 5 4 0 Inf εδώ
816 -ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΝΔ 2 14407 -2252 25 5 4 0 Inf εδώ
878 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ 2 14100 -1816 130 6 3 0 Inf OS εδώ
801 -ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ 2 14025 3 215 -32 4 0 Inf εδώ
864 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ 2,4 13700 -1554 186 62 3 0 Inf OS εδώ
862 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΜΥ 2 11610 -587 235 37 3 0 Inf OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1340 66 5 % # # # # #
(Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1340
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών
Στρατιωτικές Σχολές

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

ΣΣΑΣ/ΣΧΟΛΕΣ 1ου ΕΠ
866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΣΑΣ/ΣΧΟΛΕΣ 3ου ΕΠ
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
836 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΣΑΣ/ΣΧΟΛΕΣ 4ου ΕΠ
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) [2ΕΠ]
801 ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
806 ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΟΠΛΑ
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ [2]
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) [2]
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ [2]
884 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ [2]
885 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ [2,4]
886 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ [4]
887 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ [4]
https://www.haf.gr/career/academies/haf-academy/training/about-training/

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)
880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆)
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΑΧΙΜΟΙ
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις Σχολές του Στρατού

Για την καλύτερη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, συντάχθηκε η ενημερωτική παρουσίαση που ακολουθεί.

Με αυτή, το ΓΕΕΘΑ, φιλοδοξεί να επιλυθούν βασικές απορίες κάθε ενδιαφερόμενου, να δοθεί μία αρχική κατεύθυνση σε υποψήφιους μελλοντικούς συναδέλφους και να μελετήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που τους παρέχονται για την εκπλήρωση των ονείρων τους.

Πατήστε πάνω στα παρακάτω links για να δείτε παρουσιάσεις των Στρατιωτικών Σχολών :

Σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις (ppt)

str_sholikos_epaggelmatikos_prosanatolismos_2018_sep4u

Στρατιωτικές Σχολές:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων [ppt] (www.sse.army.gr)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων [ppt] (www.hna.gr)

Σχολή Ικάρων [ppt] (www.haf.gr)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων [ppt] (www.ssas.army.gr)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής [ppt] (www.san.army.grsan.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών [ppt] (www.smy.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού [ppt] (www.smyn.hellenicnavy.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας [ppt] (www.haf.gr)

Ειδικές Κατηγορίες Εισακτέων

Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
α. Ν.3648/08 Αρ.11-1α (35% επί των εισακτέων -10% επί του 35% που δίνεται στην κατηγορία Ν.3648/08). Δηλαδή η κατηγορία 3648α διεκδικεί ποσοστό 31,5%.
1. Τέκνα πολυτέκνων
2. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

β. Ν.3648/08 Αρ.11-1β (10% επί του 35%)
1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεμικών επιχειρήσεων
2. Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων σε διατεταγμένη υπηρεσία
3. Τέκνα μονίμων στρατιωτικών-εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου

γ. Ν.3648/08 Αρ.11-1γ (Έλληνες Εξωτερικού)
Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο ‘’Έλληνες του Εξωτερικού’’ προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού. (άρθρο 11 νόμου 3648/2008

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com