Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) [864]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Κωδικός : 864
Ίδρυμα: ΣΜΥΝ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 3
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.9
ΕΒΕ (2022) : 10.45
Ειδικό Μάθημα (EM) : Υγειονομικές, Αθλητικές, Ψυχοτεχνικές εξετάσεις
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 0
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.hellenicnavy.gr/smyn/
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 20 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

ΣΜΥΝ (Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού)

α. Έδρα της ΣΜΥΝ
Η Σχολή έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΔΝΕ, στον Σκαραμαγκά.

β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΜΥΝ
Η ΣΜΥΝ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών Επιστημών και Τεχνολογικών Επιστημών.

γ. Διάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.
Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτούντες απο τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού επί 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

δ. Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ’ αυτές
Αμέσως μετά την κατάταξή τους ακολουθεί μια περίοδος προπαιδεύσεως που διαρκεί το λιγότερο ένα μήνα κατά την οποία κατανέμονται σε ειδικότητες. Οι Ειδικότητες έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερα πεδία γνωστικών αντικειμένων. Πεδία: Πρώτο (Α), Δεύτερο (Β), Τρίτο (Γ), Τέταρτο (Δ) και κάθε ένα περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικότητες:
(1) Πεδίο Α (Διοίκησης και Διαχείρισης): Διαχειριστές (ΔΙΑΧ).
(2) Πεδίο Β (Ναυτικών Επιχειρήσεων): Αρμενιστές (ΑΡΜ), Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών.
(3) Πεδίο Γ (Ναυτικών Όπλων) : Τεχνικός Όπλων.
(4) Πεδίο Δ (Τεχνολογικών Εφαρμογών): Ηλεκτρολόγοι, Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων. (για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δεν κατανεμηθεί η ειδικότητα Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων)

ε. Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική. Οι σπουδαστές- τριες της Σχολής λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Χώρας με πλοία του ΠΝ.
(2) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(3) Οι σπουδαστές- τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
στ. Βαθμός Αποφοιτήσεως
(1) Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν και ονομάζονται Κελευστές.
(2) Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:
(α) Στο βαθμό του Κελευστού τρία (3) χρόνια.
(β) Στο βαθμό του Επικελευστού τρία (3) χρόνια.
(γ) Στο βαθμό του Αρχικελευστού τρία (3) χρόνια.
(δ) Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15
Χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δυο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοιάρχου ή Πλοίαρχου (εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ), σύμφωνα με το Ν. 3648/2008 και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του Αρχιπλοιάρχου.
ζ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Η Ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι: http://www.hellenicnavy.gr/smyn

Στρατός

Untitled Document #####
Συναφή Τμήματα (όχι απαραίτητα αντίστοιχα) : 25
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2022 ΜετΒ Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
875 -ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 1 18395 -644 5 0 4 0 Inf εδώ
885 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΙ 2,4 18380 12 0 4 0 Inf OS εδώ
867 -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 4 17990 -462 33 -1 4 0 Inf εδώ
866 -ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ 1 17940 -790 23 -1 4 0 Inf εδώ
831 -ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 17925 -230 55 3 6 0 Inf εδώ
836 -ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 17920 -197 6 2 5 0 Inf εδώ
826 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΙ 2 17850 -707 35 -5 4 0 Inf OS εδώ
841 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 17776 69 6 0 5 0 Inf εδώ
887 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΣΙ 4 17755 12 0 4 0 Inf OS εδώ
846 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΑΣ 3 17750 -171 5 -1 5 0 Inf εδώ
884 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ ΣΙ 2 17630 12 -1 4 0 Inf εδώ
880 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ 2,4 17605 -170 32 -3 3 0 Inf OS εδώ
886 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΙ 4 17510 11 -3 4 0 Inf OS εδώ
827 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΙ 2 17325 -505 12 -33 4 0 Inf OS εδώ
851 -ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΑΝ 3 16500 -490 45 -1 4 0 Inf εδώ
821 -ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ 2 16135 -859 76 11 4 0 Inf OS εδώ
806 -ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΣΕ 2 15810 -525 38 -23 4 0 Inf εδώ
879 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ 2 15500 -1331 38 7 3 0 Inf OS εδώ
863 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ ΣΜΥ 2,4 15220 -966 95 28 3 0 Inf OS εδώ
811 -ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΝΔ 2 14525 -819 45 5 4 0 Inf εδώ
816 -ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΝΔ 2 14407 -2252 25 5 4 0 Inf εδώ
878 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ 2 14100 -1816 130 6 3 0 Inf OS εδώ
801 -ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ ΣΣΕ 2 14025 3 215 -32 4 0 Inf εδώ
864 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΜΥΝ 2,4 13700 -1554 186 62 3 0 Inf OS εδώ
862 -ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ ΣΜΥ 2 11610 -587 235 37 3 0 Inf OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 1340 66 5 % # # # # #
(Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 1340
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών
Στρατιωτικές Σχολές

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

ΣΣΑΣ/ΣΧΟΛΕΣ 1ου ΕΠ
866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΣΑΣ/ΣΧΟΛΕΣ 3ου ΕΠ
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
836 Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΣΑΣ/ΣΧΟΛΕΣ 4ου ΕΠ
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) [2ΕΠ]
801 ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
806 ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΟΠΛΑ
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ [2]
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) [2]
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ [2]
884 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ [2]
885 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ [2,4]
886 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ [4]
887 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ [4]
https://www.haf.gr/career/academies/haf-academy/training/about-training/

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)
880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆)
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΑΧΙΜΟΙ
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΣΝ∆) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις Σχολές του Στρατού

Για την καλύτερη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, συντάχθηκε η ενημερωτική παρουσίαση που ακολουθεί.

Με αυτή, το ΓΕΕΘΑ, φιλοδοξεί να επιλυθούν βασικές απορίες κάθε ενδιαφερόμενου, να δοθεί μία αρχική κατεύθυνση σε υποψήφιους μελλοντικούς συναδέλφους και να μελετήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που τους παρέχονται για την εκπλήρωση των ονείρων τους.

Πατήστε πάνω στα παρακάτω links για να δείτε παρουσιάσεις των Στρατιωτικών Σχολών :

Σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις (ppt)

str_sholikos_epaggelmatikos_prosanatolismos_2018_sep4u

Στρατιωτικές Σχολές:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων [ppt] (www.sse.army.gr)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων [ppt] (www.hna.gr)

Σχολή Ικάρων [ppt] (www.haf.gr)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων [ppt] (www.ssas.army.gr)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής [ppt] (www.san.army.grsan.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών [ppt] (www.smy.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού [ppt] (www.smyn.hellenicnavy.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας [ppt] (www.haf.gr)

Ειδικές Κατηγορίες Εισακτέων

Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
α. Ν.3648/08 Αρ.11-1α (35% επί των εισακτέων -10% επί του 35% που δίνεται στην κατηγορία Ν.3648/08). Δηλαδή η κατηγορία 3648α διεκδικεί ποσοστό 31,5%.
1. Τέκνα πολυτέκνων
2. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

β. Ν.3648/08 Αρ.11-1β (10% επί του 35%)
1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεμικών επιχειρήσεων
2. Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων σε διατεταγμένη υπηρεσία
3. Τέκνα μονίμων στρατιωτικών-εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου

γ. Ν.3648/08 Αρ.11-1γ (Έλληνες Εξωτερικού)
Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο ‘’Έλληνες του Εξωτερικού’’ προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού. (άρθρο 11 νόμου 3648/2008

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com