Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014 βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ 118/τεύχος Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τεύχος Α’/2014) και της υπ’ αριθμ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» να εισέρχονται από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων Εισαγωγής 2014» (https://solon.it.minedu.gov.gr/) προκειμένου να ενημερώνονται για το Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση/Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής στο οποίο οφείλουν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες όσων αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής ανά κατηγορία θα αποσταλούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα Ιδρύματα στις 23/10/2014, και ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα Τμήματα παραλάβουν τους ανωτέρω πίνακες υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων.

Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Πανηγυρίζουν στο υπουργείο Παιδείας! Ο τελικός αριθμός των αιτήσεων για μετεγγραφή από τα περιφερειακά στα κεντρικά πανεπιστήμια έμεινε κάτω και από τις 13.000, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις στα ΑΕΙ να κρίνονται απολύτως αντιμετωπίσιμες.
ΟΛΟ το άρθρο εδώ

Προβολή αρχείου

Λήψη αρχείου

πατήστε εδώ

ΑΔΑ: ΩΔΨΗ9-5ΟΛ

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).
εδώ

ΕΔΩ

Στις εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης των Ηµερησίων Λυκείων που εξετάζονται πανελλαδικά µπορούν να συµµετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ηµερησίου ή εσπερινού (µε ενδοσχολικές ή µε εθνικού επιπέδου εξετάσεις) ή παλαιού τύπου ή ισότιµου σχολείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής ή Μειονοτικού Σχολείου της Θράκης ή είναι απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ

lpapadimitriouΔεν χρειάζεται να είσαι η νεοπλατωνική φιλόσοφος (και πεφωτισμένη μαθηματικός) Υπατία για να αντιληφθείς ότι η σχέση του γυναικείου φύλου με τους αριθμούς παραμένει εύθραυστη. Προσωπικώς, βλέπω ξανά και ξανά στον ύπνο μου τον ίδιο βορβορώδη παιδικό εφιάλτη (προσπαθώ να λύσω στον πίνακα μια άσκηση Γεωμετρίας), ενώ μόλις πέρυσι η δασκάλα της κόρης μου στη Γ΄ Δημοτικού έδωσε αληθινή μάχη προκειμένου να της διαλύσει (ελπίζω διά παντός) τη γρανιτένια πεποίθηση: «Δεν είμαι καλή στα μαθηματικά». Διότι μπορεί σήμερα να μην υπάρχει ξεχωριστή εκπαίδευση για τα δύο φύλα (όπως τα ειδικά βιβλία «Μαθηματικά για κορίτσια» που διδάσκονταν μέχρι τον 19ο αιώνα), μπορεί στο Μαθηματικό της Αθήνας η αναλογία αγοριών – κοριτσιών να είναι σχεδόν 50/50, ωστόσο το θηλυκό πρόβλημα εξακολουθεί να ζητάει τη λύση του. Συνεχίζεται »

πατήστε εδώ

Σχόλιο του Διαχειριστή: Στις 12:30/17-10-2014 οι αιτήσεις ήταν περίπου 12.900. Δηλαδή τελικά ο αριθμός των αιτήσεων ήταν αρκετά κάτω από τις 20.000 που περίμενε το Υπουργείο.

Συνημμένα αρχεία για κατέβασμα:

Βάσεις/Υπ.Μορίων
ΤΕΣΤ Επαγγ. Πρ.