Προθεσμίες & δικαιολογητικά για τις ΑΕΝ

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18. Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 2232.1/40901/2017/6-6-2017 προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ  ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ:Ψ4ΦΘ4653ΠΩ-ΜΑΦ).                       Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο […]

Read more

Φορείς της Ναυτιλίας

1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ακτή Μιαούλη 65 185 36 Πειραιάς – Ελλάδα Τηλ: +30 210 429 3827 Fax: +30 210 429 3831 E-mail: nee@nee.gr. 2. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ακτή Μιαούλη 85, 18538, Πειραιάς FAX: 2104291166, 2104290107 e-mail: ugs@ath.forthnet.gr 3. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία Ακτή Μιαούλη 47- 49, 185 36 Πειραιάς Fax: 210 4293040 e-mail: gram@pno.gr , info@pno.gr 4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού […]

Read more

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Προβολή αρχείου [Ψ4ΦΘ4653ΠΩ-ΜΑΦ] Αριθμός Εισακτέων 1. Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καθορίζεται σε 985 Έλληνες σπουδαστές/στριες (514 Πλοίαρχοι και 471 Μηχανικοί). 2. Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων ειδικών τινών Κατηγοριών» (ΦΕΚ 178/Α) όπως αντικαταστάθηκε […]

Read more

Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2016-2017

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 26 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά), και στο κτίριο πρώην ΥΕΝ (Γρ. Λαμπράκη 150), και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr και www.hcg.gr οι Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2016-2017, όπως […]

Read more

7-08-16 Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

7-08-16 Υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://results-abilities.it.minedu.gov.gr από σήμερα, Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016, αναρτώνται τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των […]

Read more

28-07-16 Ως τη Δευτέρα 1η Αυγούστου η κατάθεση δικαιολογητικών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

28-07-16 Ως τη Δευτέρα 1η Αυγούστου η κατάθεση δικαιολογητικών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών από υποψηφίους της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας, που συμμετέχουν με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ, η ΔΕΥΤΕΡΑ 1-8-2016. Το έγγραφο σε μορφή pdf

Read more

Η προκήρυξη για το Εμπορικό Ναυτικό (ΑΕΝ)

η προκήρυξη 1. Δικαιολογητικά Πρώτης Γενικής Κατηγορίας Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα […]

Read more

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ

πατήστε εδώ για το ΦΕΚ Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε 986 (496 Πλοίαρχοι και 490 Μηχανικοί). Προέλευση υποψηφίων – Κατανομή θέσεων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού εισαγόμενοι σπουδαστές/σπουδάστριες κατανέμονται ως ακολούθως: 1.1. ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Καλύπτει ποσοστό 70% του συνολικού αριθμού εισακτέων […]

Read more

Πίνακες Σπουδαστών Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που εισάγονται συμπληρωματικά στην Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2015-16

27-10-2015 Ανακοίνωση Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΣΑΝ4653ΠΩ-294) Επιτυχόντες Πλοίαρχοι αύξησης Επιτυχόντες Μηχανικοί αύξησης 

Read more

Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2015-2016

21-09-2015 Από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού ανακοινώνεται ότι την 21η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά), και στο κτίριο πρώην ΥΕΝ (Γρ. Λαμπρακη 150), και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr και www.hcg.gr οι Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους […]

Read more

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν. Πρώτης Γενικής Κατηγορίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών επί της προκήρυξης εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16. Σχετ.: 1) Η με αριθμ. πρωτ. Φ251/ 94749/Α5 /15-6-2015 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ). 2) Η με αριθμ. πρωτ. 2232.1-1/132/2015/09-07-2015 Απόφαση με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν Πρώτης Γενικής Κατηγορίας Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016» του ΥΠΟΥΝΤ (ΑΔΑ:6ΚΝΦ465ΦΘΘ-518). Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα […]

Read more

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών-σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Σημαντικές αλλαγές

Με την αριθμ. 3621/434/15/12-06-15 Προκήρυξη ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσεται η εισαγωγή 811 σπουδαστών (528 Πλοίαρχων και 283 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16 Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών-σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 (ΑΔΑ: 75Ν2465ΦΘΘ-Ι1Κ)  Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστων έτους 2015 – 2016 (ΑΔΑ: ΩΚ6Σ465ΦΘΘ-3ΧΒ) […]

Read more

Ο αριθμός εισακτέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2015−2016 εδώ Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 σε 701 (456 Πλοίαρχοι και 245 Μηχανικοί)

Read more

Τι πρέπει να γνωρίζω για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Στις ΑΕΝ μπορείς να περάσεις: 1]Με την επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το 60% των θέσεων. 2]Χωρίς συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το 40% των θέσεων. 3]και με τους δύο παραπάνω τρόπους. Όσοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μπορούν να διεκδικήσουν ταυτόχρονα το 100% των θέσεων.

Read more

Συμπληρωματικοί εισακτέοι στις ΑΕΝ

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών – σπουδαστριών της δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις ΑΕΝ 2014-15 εδώ προσθήκη του διαχειριστή : Η  ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ καλύπτει ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες ως ακολούθως: α. Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Β) β. Σε ποσοστό 10% […]

Read more

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Οι Ελληνες ναυτικοί Κύριε διευθυντά Η θλιβερή ιστορία μονότονα επαναλαμβάνεται, ακόμα πιο θλιβερή. Προσήλθαν φέτος προς εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 3.272 φερέλπιδες νέοι υποψήφιοι, αλλά μόνο 1.193 έγιναν δεκτοί. Ωστε σε 2.079 νέους η πολιτεία αρνήθηκε την ελευθερία να σταδιοδρομήσουν στη μέγιστη βιομηχανία μας, ή και σε ξένες ναυτιλίες, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη Ευρωπαίων αξιωματικών διεθνώς. Η […]

Read more

Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2014-2015

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ανακοινώνεται ότι την 23η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά), και στο κτίριο πρώην ΥΕΝ (Γρ. Λαμπρακη 150), και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr και www.hcg.gr οι Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2014-2015, όπως προβλέπεται […]

Read more

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων σπουδαστών/σπουδαστριών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ) των υποψηφίων σπουδαστών/σπουδαστριών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 16-7-2014 ενώ ως τελευταία ημερομηνία της υγειονομικής τους εξέτασης από τις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ ορίζεται η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-7-2014. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι […]

Read more

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2014 2015

Με την αριθμ. 3621/32/14/13-06-14 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσεται η εισαγωγή 1192 σπουδαστών (694 Πλοίαρχων και 498 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 15. Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστων έτους 2014 2015 Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2014 2015 Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά εδώ: https://regusr.hcg.gr/

Read more

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

πατήστε εδώ για να δείτε την Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). για το εκπαιδευτικό έτος 2014−2015. Η προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού  περιέχει επιπλέον: 1]Τις προθεσμίες 2]την αναλυτική κατατομή των εισακτέων 3]το έντυπο της αίτησης και 4]πληροφοριακά  παραρτήματα για τις ΑΕΝ. Σχόλιο του Διαχειριστή: Σε Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ με ημερομηνία 26/4/2013 ( διαβάστε το σχετικό   Δελτίο Τύπου […]

Read more

116 επιπλέον υποψήφιοι θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για ενίσχυση του αριθμού των εισακτέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Τη δυνατότητα σε εκατόν δέκα έξι (116) επιπλέον υποψήφιους να εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και να διεκδικήσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση ως Αξιωματικοί Ε. Ν. δίνει με απόφασή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, […]

Read more

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΕΝ ΠΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2013-14 Εκτύπωση

06-09-2013 Απο τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών ανακοινώθηκε την 06-09-2013 ο πίνακας καλουμένων υποψηφίων σπουδαστών ΑΕΝ έτους 2013-14 προς υγειονομική εξέταση καθώς και ο συνολικός πίνακας υποψηφίων της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 2013  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ 2013-14  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Read more

Απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Σε Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ αναφέρεται: “Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα θεσπιστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Φέτος θα αυξηθεί η μοριοδότηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους υποψηφίους σπουδαστές (εκτός των υποψηφίων που προέρχονται από Πανελλαδικές εξετάσεις).” Όλο το Δελτίο Τύπου εδώ […]

Read more

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Με την αριθμ. 3621/894/13/07-06-13 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσεται η εισαγωγή 1194 σπουδαστών (705 Πλοίαρχων και 489 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 14. Προκήρυξη Α.Ε.Ν.  Καθορισμός αριθμού σπουδαστών-σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το έτος 2013-2014 Προσοχή στα μόρια από την γνώση των αγγλικών. Φέτος έχει αλλάξει όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας: Τελευταία […]

Read more

Περισσότεροι εισακτέοι στις ΑΕΝ

Την αύξηση των εισακτέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στα 1.200 άτομα για το έτος 2013-2014 αποφάσισε στη συνεδρίασή του το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Στην ίδια συνεδρίαση ο υπουργός Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλης παρουσίασε σειρά παρεμβάσεων για τη ναυτική εκπαίδευση. Το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης αποφάσισε παράλληλα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος να θεσπιστεί για πρώτη φορά ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ […]

Read more

Απογοήτευση για τις σπουδές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Έρευνα του Ιδρύματος Ευγενίδη και του Οικονομικού Πανεπιστημίου το αποδίδει σε οικονομικούς λόγους αλλά και σε αδυναμία στα μαθήματα ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/03/2013 19:57 ύο στους δέκα δόκιμους πλοιάρχους και μηχανικούς που ερωτήθηκαν σε σχετική έρευνα απάντησαν πως έχουν σκεφτεί να μην ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) είτε για οικονομικούς λόγους είτε γιατί θεωρούν ότι δεν θα τα […]

Read more

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (2011-12)

Προκήρυξη Α.Ε.Ν.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (A1) 2011  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) (A2) 2011 ΠΙΝΑΚΙΟ 2011-12   Σχετικά Αρχεία a12011.doc (93 KB) a22011.doc (92 KB) anakaen20112012.pdf (212 KB) pinakio20112012.xls (38 KB) prok2011final.doc (4229 KB) prok2011final.pdf (171 KB)

Read more