Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας (127 )

127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας

Οδηγός ΣπουδώνΣκοπός
Το Tμήμα Αγγλικής Φιλολογίας έχει σκοπό να αναδείξει επιστήμονες με γνώσεις της Αγγλικής και της Αγγλο-Αμερικάνικης γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο.
Επαγγελματικές Διέξοδο
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τράπεζες, οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα και στους διεθνείς οργανισμούς, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Μεταφραστές) σε επιχειρήσεις και γενικά σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) της Φιλοσοφικής Σχολής περιλαμβάνει δύο Τομείς, τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας και τον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού, και προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στo πλαίσιo δύο Κατευθύνσεων Σπουδών: Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας και Κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού. Το Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις δύο Κατευθύνσεις και έχει διεπιστημονικό και διακλαδικό χαρακτήρα με έμφαση στις αγγλικές σπουδές.
Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης (αγγλική-ελληνική γλώσσα) και της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ενώ του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας και της συγκριτικής λογοτεχνίας.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αγγλική Γλώσσα Ι, Συγγραφή Δοκιμίου, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη Φωνητική – Φωνολογία της Αγγλικής Γλώσσας, Εισαγωγή στην Πεζογραφία, Εισαγωγή στο θέατρο, Γλωσσολογία (Ελληνικό Μάθημα).

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αγγλική Γλώσσα II, Συγγραφή Επιστημονικού Δοκιμίου, Μετάφραση Ι, Εισαγωγή στην Ποίηση, Αγγλική Λογοτεχνία: από τον Chaucer έως τον Johnson, Εισαγωγή στο Βρετανικό Πολιτισμό, Αρχαία Ελληνικά (Ελληνικό Μάθημα).

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Μορφολογία-Σύνταξη, Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία, Εισαγωγή στην Αγγλική Λογοτεχνία: από τον Βlake έως την Dickinson, Εισαγωγή στον Αμερικανικό Πολιτισμό, Παιδαγωγικά (Ελληνικό Μάθημα).

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μετάφραση II, Εισαγωγή στη Σημασιολογία- Πραγματολογία, Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία, Εισαγωγή στην Αγγλική Λογοτεχνία: από τον Conrad έως την Larkin, Εισαγωγή στην Αμερικανική Λογοτεχνία: από τον Τ”3ίη έως την Ρΐ3ΐή, Νέα Ελληνικά (Ελληνικό Μάθημα).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΓΛΩΣΣΟΛΟΠΑΣ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πραγματολογία, Μετάφραοη: θεωρία, Γνωστική Γλωσσολογία, Δομή της Αγγλικής, Αγγλική Λογοτεχνία: Σαίξπηρ, Εισαγωγή στη θεωρία & Κριτική της Λογοτεχνίας, Ελληνικό Μάθημα.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σημασιολογία, Αντιπαραβολική Ανάλυση, Περιγραφή & Ανάλυση θεμάτων της Αγγλικής, Γλώσσας & Λογοτεχνίας, Σύνταξη:Εισαγωγή στην Καθολική Γραμματική, Αγγλική Λογοτεχνία: Ποίηση του 16ου και 17ου αιώνα, Αμερικανική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα, Ελληνικό Μάθημα.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Αγγλικής, Λογοτεχνική Μετάφραση, Διαπολιτισμική θεώρηση της Επικοινωνίας, Μετάφραοη, θεωρία II, Αγγλική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα του 19ου αίωνα, Αμερικανική Λογοτεχνία: Η Ποίηση του 20ου αιώνα, Ελληνικό Μάθημα.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής,

Γλωσσολογική Ανάλυση του Συνεχούς Λόγου, Μετάφραοη: Ειδικά Κείμενα, Παιδαγωγικός Λόγος, Αγγλική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα του 20ου αιώνα, Αγγλική Λογοτεχνία:Το θέατρο του 20ου αιώνα, Ελληνικό Μάθημα.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αγγλική Λογοτεχνία: Σαίξπηρ, Εισαγωγή στη θεωρία & Κριτική της Λογοτεχνίας, Αγγλική Λογοτεχνία: Ελισαβετιανή & Ιακωβιανή Δραματουργία, Φιλοσοφία Πολιτισμού: Η Μεταμοντέρνα Αμερική μέσα από τη Λογοτεχνία του Βallard και την Κοινωνιολογία Βaudrlland, Αμερικανική Λογοτεχνία: θέατρο, Πραγματολογία, Γνωστική Γλωσσολογία, Μετάφραοη, θεωρία Ι, Ελληνικό Μάθημα.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αγγλική Λογοτεχν1α:Ποίηοη του 18ου και 17ου Αιώνα, Αμερικανική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα, Αγγλική Λογοτεχνία: Ιρλανδικό θέατρο, Φιλοσοφία του Πολιτισμού: Μύθος & Τεχνολογία στη Σύγχρονη Αμερική, Σημασιολογια, Αντιπαραβολική Ανάλυση, Περιγραφή & Ανάλυση θεμάτων της Αγγλικής, Γλώσσα & Λογοτεχνία, Ελληνικό Μάθημα.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Αγγλικής, Αγγλική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, Αμερικανική Λογοτεχνία: Η Ποίηση του 20ου αιώνα, Αγγλική Λογοτεχνία: Αντιπροσωπευτικός Συγγραφέας: J.Keats, Αγγλική Λογοτεχνία Σαίξπηρ: Ο Ποιητής της Αναγέννησης, Ελληνικό Μάθημα.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής, Αγγλική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα του 20ου αιώνα, Αγγλική Λογοτεχνία: Το θέατρο του 20ου αιώνα, Συγγραφική: θέατρο, Αμερικανική Λογοτεχνία: Σύγχρονη Αμερικανική Ταυτότητα, Λογοτεχνικές & Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις, Λογοτεχνία Κοινοπολιτείας: Καναδική Λογοτεχνία, Αγγλική Λογοτεχνία: Αντιπροσωπευτικός Συγγραφέας: J. Auster, Ελληνικό Μάθημα

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τράπεζες, οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα και στους διεθνείς οργανισμούς, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Μεταφραστές) σε επιχειρήσεις και γενικά σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ06 και μπορούν να εργαστούν στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.

ΑΣΕΠ

Άλλες πληροφορίες
Ποια είναι όμως η βασική διαφορά μεταξύ των Φιλολογικών τμημάτων των Ξένων Γλωσσών και των Μεταφραστικών τμημάτων του Πανεπιστημίου του Ιονίου; Οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών μπορούν να διδάξουν την αντίστοιχη γλώσσα ενώ οι απόφοιτοι του μεταφραστικού δεν μπορούν! Σε αντιστάθμισμα, οι απόφοιτοι του μεταφραστικού μπορούν να υπογράφουν επίσημες μεταφράσεις του κράτους ενώ οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών δεν μπορούν! Σε κάθε περίπτωση, στην αγορά εργασίας περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους φαίνεται να εξασφαλίζει η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών παρά ο τομέας των επίσημων μεταφράσεων.

Επαγγελματικοί Σύλλογοι
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) ιδρύθηκε το 1978 και σήμερα αριθμεί περίπου 3000 μέλη.
http://www.pekade.gr/

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •