Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης (147)

147 -Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991
(ΠΔ 331/29-7-91). Από το Σεπτέμβριο του 2002 στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο
στην οδό Εγνατίας 46.
[http://www.jour.auth.gr ]

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •