Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (186)

186 -Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

;

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=101
1 εξ -Βουλγαρική Γλώσσα Ι
1 εξ -Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
1 εξ -Εισαγωγή στη θεωρία της μετάφρασης
1 εξ -Εισαγωγή στην Οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας
1 εξ -Επιλογής μια από τις τέσσερις παρευξείνες γλώσσες: Τουρκική Ι, Ρώσικη Ι, Ρουμανική Ι, Βουλγαρική Ι
1 εξ -ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
1 εξ -Κοινοτική οργάνωση των Ελλήνων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο
1 εξ -Πληροφορική Ι
1 εξ -Ρουμανική Γλώσσα Ι
1 εξ -Ρωσική Γλώσσα Ι
1 εξ -Σύγχρονοι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί θεσμοί στον παρευξείνιο χώρο
1 εξ -Τουρκική Γλώσσα Ι
2 εξ -Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου χώρου
2 εξ -Θεωρία της Ορολογίας 
2 εξ -Ιστορία του ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα
2 εξ -Κοινοτική, κοινωνική, πνευματική και οικονομική ζωή των Ελλήνων στη σύγχρονη Τουρκία (μετά τη συνθήκη της Λωζάννης)
2 εξ -Μυθολογίες των λαών του Παρευξείνιου χώρου
2 εξ -Ρουμανική Γλώσσα ΙΙ
2 εξ -Σύγχρονη πολιτική των Παρευξείνιων Χωρών 
2 εξ -Τουρκική Γλώσσα ΙΙ
3 εξ -Βουλγαρική Γλώσσα ΙΙΙ
3 εξ -Γενική Παιδαγωγική
3 εξ -Εκμάθηση γλωσσών
3 εξ -Επιλογής μια από τις τέσσερις παρευξείνες γλώσσες: Τουρκική ΙΙΙ, Ρώσικη ΙΙΙ, Ρουμανική ΙΙΙ, Βουλγαρική ΙΙΙ
3 εξ -Η αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου
3 εξ -Θρησκειολογική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου
3 εξ -Λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού
3 εξ -Ρουμανική Γλώσσα ΙΙΙ
3 εξ -Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ
3 εξ -Σημασιολογία
3 εξ -Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ
4 εξ -Βουλγαρική Γλώσσα ΙV
4 εξ -Διδακτική γλώσσας
4 εξ -Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία
4 εξ -Επιλογής μια από τις τέσσερις παρευξείνες γλώσσες: Τουρκική ΙV, Ρώσικη ΙV, Ρουμανική ΙV, ΒουλγαρικήΙV
4 εξ -Ο Η/Υ στη μεθοδολογία της έρευνας
4 εξ -Ο κόσμος του Ισλάμ
4 εξ -Οι παρευξείνιες χώρες στο Διεθνές σύστημα
4 εξ -Ρουμανική Γλώσσα ΙV
4 εξ -Στοιχεία δημοσίου διεθνούς δικαίου
4 εξ -Τουρκική Γλώσσα ΙV
5 εξ -Βουλγαρική Γλώσσα V
5 εξ -Διδακτική λογοτεχνίας (κοινό για όλες τις ειδικεύσεις)
5 εξ -Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο
5 εξ -Ιστορία της Βουλγαρίας Ι
5 εξ -Ιστορία της Βουλγαρικής γλώσσας
5 εξ -Ιστορία της Θράκης κατά τους Νεωτέρους Χρόνους
5 εξ -Ιστορία της Ρουμανίας Ι
5 εξ -Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας
5 εξ -Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας
5 εξ -Ιστορία της Ρωσίας Ι
5 εξ -Μυθολογίες του Διόνυσου και του Ορφέα στη Θράκη
5 εξ -Οθωμανική Ιστορία Ι (πηγές)
5 εξ -Οσμανική και Τουρκική Ιστορία Ι (19ος-20ος αι.)
5 εξ -Ρουμανική Γλώσσα V
5 εξ -Ρωσική Γλώσσα V
5 εξ -Ρωσική λογοτεχνία Ι
5 εξ -Σύγχρονη Ελληνική πολιτική στον παρευξείνιο χώρο
5 εξ -Τουρκική Γλώσσα V
5 εξ -Τουρκική γλώσσα και γραμματεία Ι
6 εξ -Βουλγαρική Γλώσσα VI
6 εξ -Βουλγαρική Λογοτεχνία ΙI
6 εξ -Βουλγαρικός Πολιτισμός
6 εξ -Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο
6 εξ -Έρευνα και διδασκαλία του Λεξιλογίου 
6 εξ -Ιστορία της Βουλγαρίας ΙI
6 εξ -Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας ΙΙ
6 εξ -ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (κοινό για όλες τις ειδικεύσεις)
6 εξ -Οθωμανική Ιστορία ΙΙ (πηγές)
6 εξ -Οσμανική και Τουρκική Ιστορία ΙΙ (19ος-20ος αι.)
6 εξ -Ρουμανική Γλώσσα VΙ
6 εξ -Ρουμανικός Πολιτισμός
6 εξ -Ρωσικός πολιτισμός
6 εξ -Τουρκική Γλώσσα VΙ
6 εξ -Τουρκική κοινωνία και Πολιτισμός
7 εξ -Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος Ι
7 εξ -Βουλγαρική Λογοτεχνία ΙII
7 εξ -Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (μάθημα κοινό για όλες τις ειδικεύσεις)
7 εξ -Εθνογραφική-κοινωνική ιστορία και πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος αι.)
7 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
7 εξ -Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι
7 εξ -Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρουμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας
7 εξ -Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής γλώσσας
7 εξ -Μεταφραστικά θέματα της ρουμανικής γλώσσας
7 εξ -Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας
7 εξ -Νεοελληνική νομική ορολογία για μεταφραστές
7 εξ -Πρακτικές ασκήσεις Βουλγαρικής Γλώσσας ως ξένης Ι
7 εξ -Ρουμανική Γλώσσα VΙΙ
7 εξ -Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙΙ
7 εξ -Ρωσική Γλώσσα VΙΙ
7 εξ -Ρωσική λογοτεχνία ΙΙΙ
7 εξ -Τουρκική γλώσσα και γραμματεία ΙΙΙ
8 εξ -Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος ΙΙ
8 εξ -Βουλγαρική Λογοτεχνία ΙV
8 εξ -Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
8 εξ -Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρουμανικής γλώσσας
8 εξ -Εξειδικευμένα θέματα της μεταφράσης βουλγαρικής
8 εξ -Ρουμανική λογοτεχνία ΙV
8 εξ -Ρωσική λογοτεχνία ΙV
8 εξ -Τουρκική γλώσσα και γραμματεία ΙV
8 εξ -Φιλολογική Λαογραφια στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια;

Στο site του τμήματος αναφέρεται:

Το Τμήμα σύμφωνα με το Ιδρυτικό του Διάταγμα (90/2000) , έχει ως κύρια αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:
Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και εμπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι Τύπου, εμπειρογνώμονες.
Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους. Συγκεκριμένα ως πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν τις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και νέο προσφύγων.

Μέχρι του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί σχετική θετική γνωμοδότηση από το Π.Ι. ή το Ι.Ε.Π. για τους απόφοιτους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατά συνέπεια δεν έχουν ενταχθεί σε εκπαιδευτικό κλάδο. Κατόπιν αυτού οι ως άνω απόφοιτοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν/διοριστούν και να διδάξουν στα σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά).
Αυτό αναφέρεται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.
Επίσης, σημειώνεται ότι ο τίτλος σπουδών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών δεν αντιστοιχεί σε κωδικό Κλάδου-Ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1321812/Ε2 (ΦΕΚ 1842 τ.Β΄/26-8-2015) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2,3 και 4 του άρθρου 9του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α΄). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα προσόντα των αναγγελλόντων κατόχων του ανωτέρω τίτλου σπουδών να μη συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών.

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!