Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας [205]

[205][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας


Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές
201 -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
203 -Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
205 -Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
208 -Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
207 -Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=63
0 εξ -ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
0 εξ -ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
0 εξ -ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
1 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ
1 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΣΤΑΤΙΚΗ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
1 εξ -ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι
2 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
2 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
2 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
2 εξ -ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
2 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
3 εξ -ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙI
3 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
3 εξ -ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
3 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
3 εξ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
4 εξ -ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
4 εξ -ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
4 εξ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ
4 εξ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
4 εξ -ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
5 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
5 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5 εξ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
5 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
6 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ
6 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
6 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
6 εξ -ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
7 εξ -ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
7 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
8 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
8 εξ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
8 εξ -ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
9 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΙ
9 εξ -ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
9 εξ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
9 εξ -ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
9 εξ -ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
9 εξ -ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9 εξ -ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
9 εξ -ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9 εξ -ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ
10 εξ -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
10 εξ -ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
10 εξ -ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
10 εξ -ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!