Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας [205]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Κωδικός : 205
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2023) : 14.81
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.civil.upatras.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1780/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 35
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙI
[10] [ΒΥ] ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΑ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι
[9] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
[0] [ΒΥ] ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[10] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[4] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[10] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
[8] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[2] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
[2] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
[7] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
[8] [ΒΥ] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
[8] [ΒΥ] ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[9] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[4] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[10] [ΒΥ] ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
[10] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
[2] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[1] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
[9] [ΒΥ] ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[10] [ΒΥ] ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[6] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΣΤΑΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ
[0] [ΒΥ] ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
---------------------------------

Παρουσίαση των Πολιτικών Μηχανικών

https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/civil-engineers.htm

Πολιτικός Μηχανικός

Untitled Document
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
201 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 17497 403 129 0 5 0 εδώ Inf Math OS
203 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 9.50 15910 705 144 0 5 0 εδώ Inf Math OS
205 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 14.25 14750 755 170 0 5 0 εδώ Inf Math OS
208 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 11.87 14365 575 111 0 5 0 εδώ Inf Math OS
207 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 10.68 13276 376 180 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 734 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 4221 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5)
201 -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
203 -Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
205 -Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
208 -Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
207 -Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές (2)
Πολιτικών Μηχανικών ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]Πολιτικών Μηχανικών – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ
2]Πολιτικών Μηχανικών – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
3]Πολιτικών Μηχανικών – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΑΤΡΑ

ΟΛΑ τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών

 

Σκοπός
Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δομικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος.
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Επαγγελματική Μονογραφία
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο.
Άλλες πληροφορίες
Η ανάγκη μεταρρύθμισης των Σπουδών Πολιτικού Μηχανικού και όχι μόνον άρθρο που έγραψε Ο κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος Διευθυντής του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και είναι δημοσιευμένο εδώ
Έξωτερικές Αξιολογήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
+ • Το διδακτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στα στάνταρτ που έχουν τεθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επικαιροποιείται ικανοποιητικά.
• Το διδακτικό προσωπικό έχει εξαιρετικά προσόντα και καλύπτει μεγάλο εύρος εξειδίκευσης.
• Παρέχονται πολλές ευκαιρίες για την κινητικότητα των φοιτητών και των καθηγητών. Κάθε χρόνο «ανοίγουν» περίπου 100 θέσεις μαθητείας για τους φοιτητές.
– • Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι πολύ πυκνό, με αποτέλεσμα μόλις το 10% να αποφοιτεί στην ώρα του.
• Υπάρχει έλλειψη τεχνικών εργαστηρίων σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠ
+ • Το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ καλό και οι πτυχιακές εργασίες είναι στο σύνολο εξαιρετικές.
• Η μέθοδος διδασκαλίας είναι αποτελεσματική, καθώς χρησιμοποιείται τόσο η παραδοσιακή παράδοση στην τάξη όσο και η χρήση ψηφιακών μέσων.
• Το επίπεδο έρευνας είναι άριστο ακόμα και σε σύγκριση με καλές σχολές του εξωτερικού.
– • Ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτούνται για το πτυχίο είναι μεγάλος.
• Μικρή συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση των καθηγητών.
• Αρκετά μαθήματα διδάσκονται από περισσότερους από έναν καθηγητές, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ομοιομορφία της διδασκαλίας.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΑΤΡΑΣ
+ • Η σχολή έχει εξαιρετικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις.
• Η έρευνα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Το τμήμα είναι ανταγωνιστικό και σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας.
– • Το διδακτικό πρόγραμμα δεν έχει εξελιχθεί, με αποτέλεσμα να μη δίνεται έμφαση σε τομείς αιχμής όπως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και οι «πράσινες κατασκευές».
• Μεγάλος αριθμός μαθημάτων που προσφέρει αποσπασματικές γνώσεις. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν να αναπτύσσουν απαραίτητα προσόντα όπως η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.
• Ακόμα και σε σύγκριση με άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας η αναλογία διδασκόντων – μαθητών είναι πολύ χαμηλή στο 1 προς 40.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι λογικό, κατανοητό και ιδιαίτερα λειτουργικό. Υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης.
• Το επίπεδο διδασκαλίας είναι ικανοποιητικό. Η επιστημονική γνώση μεταφέρεται επιτυχημένα στους φοιτητές.
• Η επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού των εργαστηρίων είναι εξαιρετικό.
– • Σημαντικές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα βαθμολογητών και βοηθών διδασκόντων.
• Η βαθμολόγηση κρίνεται γενικά ικανοποιητική, με εξόφθαλμη εξαίρεση τις διπλωματικές εργασίες όπου σχεδόν όλοι οι φοιτητές παίρνουν 10.
• Σε γενικές γραμμές τα εργαστήρια είναι ανεπαρκή σε εξοπλισμό.
• Οι διοικητικές διαδικασίες σημειώνουν μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας της γραφειοκρατίας.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)