Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) [208]

[208][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)


Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές
201 -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
203 -Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
205 -Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
208 -Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
207 -Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=113
0 εξ -ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
1 εξ -ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
1 εξ -ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ & ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1 εξ -ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & Η/Υ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Ι
1 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
2 εξ -ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
2 εξ -ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
2 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
3 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3 εξ -ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι
3 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
3 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CAD & GIS
3 εξ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
3 εξ -ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
3 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ
4 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
4 εξ -ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΙΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ
4 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ
4 εξ -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
4 εξ -ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ & ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
4 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
4 εξ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ
4 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
4 εξ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
4 εξ -ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
4 εξ -ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
5 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
5 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ GIS
5 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
5 εξ -ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
5 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
5 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
5 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
5 εξ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
5 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
6 εξ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι
6 εξ -ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6 εξ -ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι
6 εξ -ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
7 εξ -ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
7 εξ -ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
7 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
7 εξ -ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
7 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓ. ΝΕΡΟΥ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
7 εξ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
7 εξ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
7 εξ -ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
7 εξ -ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
7 εξ -ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
7 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
7 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
7 εξ -ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
7 εξ -ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
8 εξ -ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΛΙΜΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
8 εξ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
8 εξ -ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
8 εξ -ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι
8 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
8 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
8 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8 εξ -ΡΟΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ
8 εξ -ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
8 εξ -ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ
8 εξ -ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
8 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
8 εξ -ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
8 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
8 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
8 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
9 εξ -ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
9 εξ -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
9 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
9 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
9 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9 εξ -ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
9 εξ -ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
9 εξ -ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
9 εξ -ΘΕΩΡΙΑ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ
9 εξ -ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΙ
9 εξ -ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ
9 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
9 εξ -ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι
9 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
9 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
9 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
9 εξ -ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9 εξ -ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ
9 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
9 εξ -ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ & ΦΡΑΓΜΑΤΑ
9 εξ -ΦΡΑΓΜΑΤΑ
10 εξ -ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!