Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) [208]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 208
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1
ΕΒΕ (2022) : 11.87
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.civ.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1761/2022
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2022 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 35
Κατευθύνσεις: ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[8] [ΒΥ] ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΛΙΜΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
[9] [ΒΥ] ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[2] [ΒΥ] ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[7] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[8] [ΒΥ] ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΙΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ & ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
[7] [ΒΥ] ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[3] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
[2] [ΒΥ] ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
[4] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι
[9] [ΒΥ] ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
[7] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
[9] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
[9] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ GIS
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CAD & GIS
[0] [ΒΥ] ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓ. ΝΕΡΟΥ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
[9] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[9] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ
[8] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
[4] [ΒΥ] ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
[9] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ & ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι
[9] [ΒΥ] ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΙ
[9] [ΒΥ] ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ
[4] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
[10] [ΒΥ] ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[6] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[1] [ΒΥ] ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
[9] [ΒΥ] ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι
[8] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[2] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & Η/Υ
[4] [ΒΥ] ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
[9] [ΒΥ] ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
[9] [ΒΥ] ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
[8] [ΒΥ] ΡΟΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ
[9] [ΒΥ] ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ
[8] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι
[8] [ΒΥ] ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙΙ
[4] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
[5] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[9] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
[9] [ΒΥ] ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ & ΦΡΑΓΜΑΤΑ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
[6] [ΒΥ] ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[9] [ΒΥ] ΦΡΑΓΜΑΤΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
[8] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
---------------------------------

Παρουσίαση των Πολιτικών Μηχανικών

https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/civil-engineers.htm

Untitled Document #####
Συναφή Τμήματα (όχι απαραίτητα αντίστοιχα) : 5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2022 ΜετΒ Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
201 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 17094 18 129 -4 5 0 Inf Math OS εδώ
203 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 15205 -379 144 -4 5 0 Inf Math OS εδώ
205 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 13995 -294 170 -19 5 0 Inf Math OS εδώ
208 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 13790 -229 111 0 5 0 Inf Math OS εδώ
207 -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 12900 128 180 -43 5 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 734 -70 -9 % # # # # #
(Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 734
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5)
201 -Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
203 -Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
205 -Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
208 -Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
207 -Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)

Αντίστοιχα  Τμήματα για Μετεγγραφές (2)
Πολιτικών Μηχανικών ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]Πολιτικών Μηχανικών – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ
2]Πολιτικών Μηχανικών – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
3]Πολιτικών Μηχανικών – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΑΤΡΑ

 

Σκοπός
Το τμήμα σκοπό έχει την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων στον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δομικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος.
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
Επαγγελματικές Διέξοδοι
Επαγγελματική Μονογραφία
Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο.
Άλλες πληροφορίες
Η ανάγκη μεταρρύθμισης των Σπουδών Πολιτικού Μηχανικού και όχι μόνον άρθρο που έγραψε Ο κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος Διευθυντής του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και είναι δημοσιευμένο εδώ
Έξωτερικές Αξιολογήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
+ • Το διδακτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στα στάνταρτ που έχουν τεθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επικαιροποιείται ικανοποιητικά.
• Το διδακτικό προσωπικό έχει εξαιρετικά προσόντα και καλύπτει μεγάλο εύρος εξειδίκευσης.
• Παρέχονται πολλές ευκαιρίες για την κινητικότητα των φοιτητών και των καθηγητών. Κάθε χρόνο «ανοίγουν» περίπου 100 θέσεις μαθητείας για τους φοιτητές.
– • Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι πολύ πυκνό, με αποτέλεσμα μόλις το 10% να αποφοιτεί στην ώρα του.
• Υπάρχει έλλειψη τεχνικών εργαστηρίων σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠ
+ • Το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ καλό και οι πτυχιακές εργασίες είναι στο σύνολο εξαιρετικές.
• Η μέθοδος διδασκαλίας είναι αποτελεσματική, καθώς χρησιμοποιείται τόσο η παραδοσιακή παράδοση στην τάξη όσο και η χρήση ψηφιακών μέσων.
• Το επίπεδο έρευνας είναι άριστο ακόμα και σε σύγκριση με καλές σχολές του εξωτερικού.
– • Ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτούνται για το πτυχίο είναι μεγάλος.
• Μικρή συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση των καθηγητών.
• Αρκετά μαθήματα διδάσκονται από περισσότερους από έναν καθηγητές, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ομοιομορφία της διδασκαλίας.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΑΤΡΑΣ
+ • Η σχολή έχει εξαιρετικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις.
• Η έρευνα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Το τμήμα είναι ανταγωνιστικό και σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας.
– • Το διδακτικό πρόγραμμα δεν έχει εξελιχθεί, με αποτέλεσμα να μη δίνεται έμφαση σε τομείς αιχμής όπως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και οι «πράσινες κατασκευές».
• Μεγάλος αριθμός μαθημάτων που προσφέρει αποσπασματικές γνώσεις. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν να αναπτύσσουν απαραίτητα προσόντα όπως η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.
• Ακόμα και σε σύγκριση με άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας η αναλογία διδασκόντων – μαθητών είναι πολύ χαμηλή στο 1 προς 40.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι λογικό, κατανοητό και ιδιαίτερα λειτουργικό. Υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης.
• Το επίπεδο διδασκαλίας είναι ικανοποιητικό. Η επιστημονική γνώση μεταφέρεται επιτυχημένα στους φοιτητές.
• Η επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού των εργαστηρίων είναι εξαιρετικό.
– • Σημαντικές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα βαθμολογητών και βοηθών διδασκόντων.
• Η βαθμολόγηση κρίνεται γενικά ικανοποιητική, με εξόφθαλμη εξαίρεση τις διπλωματικές εργασίες όπου σχεδόν όλοι οι φοιτητές παίρνουν 10.
• Σε γενικές γραμμές τα εργαστήρια είναι ανεπαρκή σε εξοπλισμό.
• Οι διοικητικές διαδικασίες σημειώνουν μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας της γραφειοκρατίας.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 107.633, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα:

teemembers112016

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com