ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) [352]

[352][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 206/6– 9– 1999.
. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Όλα τα μαθήματα
αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές μονάδες και ο φοιτητής καλείται να παρακολουθήσει 40 μαθήματα κορμού
και, είτε 10 μαθήματα επιλογής, είτε 8 μαθήματα επιλογής συν τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας.
β. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα κατ’ επιλογή μαθήματα: από 1 έως 2 το έκτο εξάμηνο, από 4 έως 6 το έβδομο και από 2 έως 5 το όγδοο εξάμηνο

Τα μαθήματα κορμού είναι τα ακόλουθα:
1. Μαθηματικός Λογισμός
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
3. Εισαγωγή στους Η/Υ
4. Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
5. Ξένη Γλώσσα Ι
6. Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα
7. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
8. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
9. Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA)
10. Στατιστική των Επιχειρήσεων
11. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
12.Ξένη Γλώσσα ΙΙ
13. Μικροοικονομική Ι
14. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
15. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
16. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
17. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
18. Βάσεις Δεδομένων
19.Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ
20. Μικροοικονομική ΙΙ
21. Μακροοικονομική
22. Οργανωσιακή Συμπεριφορά
23. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
24. Επιχειρηματικό Λογισμικό
25. Ξένη Γλώσσα ΙV
26. Επιχειρησιακή Έρευνα
27. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
28. Οικονομική της Τεχνολογίας Ι
29. Δημόσια Οικονομική
30. Οικονομετρία
31. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
32.Ξένη Γλώσσα V
33.Πολιτική Οικονομία
34. Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι
35. Στρατηγικό Μάρκετινγκ
36. Εργατικό Δίκαιο και Εργασιακές Σχέσεις
37. Διοίκηση Λειτουργιών
38. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Εφοδιαστικής (logistics)
39. Ηλεκτρονικό Εμπόριο,Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Ασφάλεια Συναλλαγών
40.Θεωρία Παιγνίων
Τα μαθήματα επιλογής είναι τα ακόλουθα :
41. Συμπεριφορά Καταναλωτή
42. Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων
43. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
44. Οικονομική της Τεχνολογίας ΙΙ
45. Οικονομική του Τουρισμού
46. Διοίκηση του Τουρισμού & των Τουριστικών Επιχειρήσεων
47. Αθλητική Διοίκηση
48. Οικονομική της Υγείας
49. Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι (εργαστηριακό)
50. Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (εργαστηριακό)
51. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
52. Βιομηχανικό Μαρκετινγκ & Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων
53. Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων
54 . Πολιτική & Οργάνωση Τουρισμού
55 . Τουριστικό Μαρκετινγκ
54. Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών &
Κοινωνικών Συναιτεριστικών Επιχειρήσεων
56. Διοίκηση Συγκρούσεων
57. Διαχείρηση Ανθρώπινων Πόρων
58. Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς
59. Τεχνολογίες Διαδικτύου
60. Οικονομικά Θέματα Αθλητισμού
61. Διοίκηση & Πολιτική Υγείας
62. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
63. Διεθνικές Επιχειρήσεις
64. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
65. Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
66. Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων
Λογαριασμών
67. Διεθνής Διοίκηση
68. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (φροντιστήριο)
69. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (φροντιστήριο)
70.Ελεγκτική
71. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών
72.Θεωρία Κόστους
73.Κοστολογικά Συστήματα

Μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα
74. Ιστορία της Τέχνης (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
75. Παιδαγωγική / Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 10
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
313 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 16087 627 299 39 4 0 Inf Math OS εδώ
316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4 14186 431 354 47 4 0 Inf Math OS εδώ
322 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 4 13558 518 299 39 4 0 Inf Math OS εδώ
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 4 11136 -509 403 53 4 0 Inf Math OS εδώ
352 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 4 9823 -1342 329 43 4 0 Inf Math OS εδώ
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 7170 280 43 4 0 Inf Math OS εδώ
1427 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 7120 350 43 4 0 Inf Math OS εδώ
1655 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 4 7027 300 43 4 0 Inf Math εδώ
1546 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 4 5534 300 43 4 0 Inf Math OS εδώ
320 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 4 5305 -4700 390 51 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 2074 272 15 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 10782 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 3304
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

 

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!