Φυσικής (Αθήνα)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 253
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕ (2023) : 14.81
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.phys.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2135/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 33 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 27
Κατευθύνσεις:
# Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική
# Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμός
# Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωμάτια
# Φυσική Περιβάλλοντος - Μετεωρολογία
# Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμη Υλικών
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
[8] [ΒΥ] ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[8] [ΒΥ] ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓ.ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝ.ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι
[5] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΠΡΚ.
[6] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΗΛΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
[7] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
[6] [ΒΥ] ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
[8] [ΒΥ] ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ LASERS
[5] [ΒΥ] ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
[8] [ΒΥ] ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
[4] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
[8] [ΒΥ] ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[4] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
[8] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι
[6] [ΒΥ] ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΡΥΠΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
[7] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ Ι
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[4] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
[7] [ΒΥ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΥΓΕΙΟΦΥΣΙΚΗ (ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
[1] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι
[6] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ IV (ΚΥΜΑΤΙΚΗ , ΟΠΤΙΚΗ)
[4] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ IV-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ)
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ)
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ)
[7] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
[6] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
[7] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι
[6] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
[6] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[8] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
[7] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
[2] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΚ.
[7] [ΒΥ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
[8] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
---------------------------------

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται τα εξής:

 Η παρακολούθηση 8 τουλάχιστον διδακτικών εξαμήνων.

 Η επιτυχής εξέταση στα

  • 18 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
  • 4 υποχρεωτικά εργαστήρια κορμού
  • 3 μαθήματα επιλογής κορμού. Ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής, η τριάδα αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ένα ή δύο συγκεκριμένα μαθήματα (από τα συνολικά πέντε προσφερόμενα μαθήματα επιλογής κορμού)
  • 3 μαθήματα εισαγωγής κατεύθυνσης (και τα ενσωματωμένα εργαστήρια)
  • 2 υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης
  • Το 1 εργαστήριο της κατεύθυνσης
  • 2 μαθήματα  επιλογής κατεύθυνσης
  • 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

 Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή, εναλλακτικά, η επιτυχής εξέταση και στα υπόλοιπα 2 μαθήματα εισαγωγής κατεύθυνσης (και τα ενσωματωμένα εργαστήρια).

Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
253 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 14.25 14634 -583 185 0 4 0 εδώ Inf Math OS
255 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 14576 413 160 0 4 0 εδώ Inf Math OS
259 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 12.47 12835 978 235 0 4 0 εδώ Inf Math OS
261 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΚΡΗ 2 12.47 12825 665 130 0 4 0 εδώ Inf Math OS
257 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 11.87 12160 490 212 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1437 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2 9.50 9925 400 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1628 -ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙΠΑΕ 2 9.50 9508 228 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1122 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5126 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Φυσικής

Επαγγελματική Μονογραφία του Φυσικού εδώ

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, στη Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, ως ερευνητές στα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, σε επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ04.01 και διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπαίδευση.
Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολού θησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

ΑΣΕΠ
H προκήρηξη του ΑΣΕΠ 2008 εδώ

Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2007 συμμετείχαν 2951 άτομα για 285 θέσεις δηλ. 1θεση/10άτομα
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 συμμετείχαν 2395 άτομα για 155 θέσεις δηλ. 1θεση/15άτομα
Επειδή η πρόσληψη στην εκπαίδευση ειναι πολύ δύσκολη συνιστώ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε οποιον ακολουθήσει το Φυσικό να κάνει Μεταπτυχιακά. Το πτυχίο απο μόνο του ΔΕΝ αρκεί !!!

Φυσικός μπορείς να τελειώσεις απο το τμήμα:
246  ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ          16541
http://semfe.math.ntua.gr/
Στα 5 χρόνια κάνουν 62-63 μαθήματα.
Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για ολους απο το 5ο εξάμηνο χωρίζονται σε κατευθύνσεις:
Μαθηματικων και Φυσικών.
Η σχολή είναι 5 χρόνια και τα μαθήματα τους χαρακτηρίζονται δύσκολα.

Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2007 συμμετείχαν 2951 άτομα για 285 θέσεις δηλ. 1θεση/10άτομα
Στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2009 συμμετείχαν 2395 άτομα για 155 θέσεις δηλ. 1θεση/15άτομα

Επειδή η πρόσληψη στην εκπαίδευση ειναι πολύ δύσκολη συνιστώ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε οποιον ακολουθήσει το Φυσικό να κάνει Μεταπτυχικά. Το πτυχίο απο μόνο του ΔΕΝ  αρκεί !!!

Μεταπτυχιακά:
Το Τμήμα Φυσικής του Παν. Αθηνών προσφέρει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξής ειδικότητες

* Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης (ΦΕΚ)
* Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΦΕΚ)
* Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΦΕΚ)
* Φυσική Περιβάλλοντος (ΦΕΚ)
* Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Διατμηματικό με το Τμήμα Πληροφορικής)
* Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Διατμηματικό με το Τμήμα Πληροφορικής)

Επίσης συμμετέχει στα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

* Ωκεανογραφία
* Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική
* Μικροηλεκτρονική
* Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

Το Τμήμα Φυσικής του Παν. Θεσσαλονίκης προσφέρει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξής ειδικότητες

Π.Μ.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)
Π.Μ.Σ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Π.Μ.Σ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ.Π.Μ.Σ. ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Π.Μ.Σ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Το Τμήμα Φυσικής του Παν. Ιωαννίνων προσφέρει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξής ειδικότητες

* Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
* Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
* Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Νέες Τεχνολογίες και την Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής
* Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές

Το Τμήμα Φυσικής του Παν. Πατρών προσφέρει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εξής ειδικότητες

* Στην Ηλεκτρονική και τους Υπολογιστές
* Στην Εφαρμοσμένη Φυσική
* Στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
* Στην Φυσική των Υλικών
* Στην Φωτονική – Lasers

QS Ranking 2022-23