Μαθηματικών (Λαμία)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
Κωδικός : 1432
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Site: https://math.uth.gr/
1o Έτος Λειτουργίας : 2019
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 35
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα για πτυχίο : 44
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 14535
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9715
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 60
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 60
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 54
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 55
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 15
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αγγλικά Ι
[1] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός Ι
[1] [ΒΥ] Θεμέλια των Μαθηματικών
[1] [ΒΥ] Προγραμματισμός I
[2] [ΒΥ] Αγγλικά ΙI
[2] [ΒΥ] Αναλυτική Γεωμετρία
[2] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
[2] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα Ι
[3] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός ΙII
[3] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα II
[3] [ΒΥ] Πιθανότητες Ι
[3] [ΒΥ] Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
[4] [ΒΥ] Άλγεβρα
[4] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση
[4] [ΒΥ] Πιθανότητες ΙI
[4] [ΒΥ] Πραγματική Ανάλυση
[5] [ΒΥ] Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών
[5] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[5] [ΒΥ] Μιγαδική Ανάλυση
[5] [ΒΥ] Στατιστική Ι
[6] [ΒΥ] Θεωρία Μέτρου
[6] [ΒΥ] Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
[6] [ΒΥ] Στατιστική ΙΙ
---------------------------------

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4589/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (Αριθμός Μαθημάτων=21+19+2+2=44)
Η/Ο φοιτήτρια/τής για να αποκτήσει το πτυχίο Μαθηματικών πρέπει:
● Να πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου 4009/2011 όσον αφορά στην εγγραφή σε εξάμηνα.
● Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα.
● Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δεκαεννέα (19) μαθήματα επιλογής των έξι επιστημονικών περιοχών ΕΑ, ΕΑΓ, ΕΣΠΕΕ, ΕΥΕΜ, ΕΦ και ΕΔ. Συγκεκριμένα, να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε:
o τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα επιλογής από κάθε μία από τις επιστημoνικές περιοχές ΕΑ, ΕΑΓ, ΕΣΠΕΕ, ΕΥΕΜ,
o τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα επιλογής από κάθε μία από τις επιστημονικές περιοχές ΕΦ, ΕΔ.
● Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής ΕΓΠΓ.
● Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα δύο (2) εξαμηνιαία μαθήματα της ξένης γλώσσας

Untitled Document
Σύνολο=10
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
246 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 16240 420 155 0 5 0 εδώ Inf Math OS
245 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 14735 680 125 0 4 0 εδώ Inf Math OS
243 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 14.25 14725 585 195 -5 4 0 εδώ Inf Math OS
249 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 12.47 13100 795 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
247 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 10.68 11391 294 249 2 4 0 εδώ Inf Math OS
251 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10800 -60 51 1 4 0 εδώ Inf Math OS
248 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΚΡΗ 2 9.50 10620 40 51 1 4 0 εδώ Inf Math OS
1555 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 2 9.50 9950 450 100 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1432 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2 9.50 9715 -180 60 0 4 0 εδώ Inf Math OS
252 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΑΙΓ 2 9.50 9670 225 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1386 -1 -0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 6570 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

…………………………………..

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΙΣ.ΚΑΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Πανελλαδικές 2023: Θέσεις, Επιτυχόντες, Βαθμός Πρώτου, Βαθμός Τελευταίου

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μαθηματικών

Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν :
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου .

Μια εξαιρετική παρουσίαση από την Φανή Πεταλίδου Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ  εδώ

Επαγγελματική Μονογραφία από το ΑΠΘ

Επαγγελματική Μονογραφία από το Παν. Ιωαννίνων

Τι μπορεί να κάνει ένας Μαθηματικός (En)

Γιατί να σπουδάσω στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το 2014 όπως και σε αρκετές  προηγούμενες χρονιές ο Μαθηματικός είναι κορυφαίο επάγγελμα στην Αμερική (Αναλυτικά εδώ).
Οι ακαδημαικές και επαγγελματικές δυνατότητες έχουν οι Μαθηματικοί αναλύονται στα παρακάτω κείμενα.

Career in Math (En)

careers in applied mathematics (En)

Careers in applied mathematics

QS World University Rankings by Subject 2024: Mathematics

 

 

 

Τελαυταία τροποποίηση 9 Ιουνίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 21 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 6 Απριλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 7 Ιουνίου, 2019